نکات کلیدی

لازم به ذکر است فرآیند برداشت منوط به احراز هویت است.
به دستور مقامات قضایی فقط برای بار اول تا ۷۲ ساعت پس از واریز امکان برداشت رمزارز وجود ندارد. پس از آن عملیات برداشت (طی ساعات فعالیت) همیشگی و آنی در دسترس است.

راهنمای تسویه حساب بانک آینده

تسویه به مقصد بانک آینده به شرح زیر است:
در روزهای کاری از ساعت 4 تا 23، هر نیم ساعت یکبار انجام خواهد شد.
تسویه در روزهای تعطیل نیز 6 بار و از ساعت 18 تا 23 انجام خواهد شد.

راهنمای تسویه حساب سایر بانک‌ها

تسویه به مقصد سایر بانک ها با توجه به سیکل پایا به شرح زیر است:
درخواست از ساعت ۲۳ تا ۱۰، واریز در ساعت ۱۱
درخواست از ساعت ۱۰ تا 13، واریز در ساعت ۱۴
درخواست از ساعت ۱۳ تا ۱۸، واریز در ساعت ۱۹
درخواست از ساعت ۱۷ تا ۲۳، واریز در ساعت ۴
تمامی درخواست‌های تسویه در روز تعطیل، 4 صبح اولین روز کاری به حساب شما واریز می‌شود.