قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
43,821.720 دلار
2,210,411,397 تومان
0.01%0.46%9.34%13,298,140,059 دلار 857,430,285,912 دلار coinSparkline
2
Ethereum
Ethereum
ETH
2,364.529 دلار
119,269,210 تومان
0.09%0.22%7.27%7,543,553,651 دلار 284,255,508,744 دلار coinSparkline
3
Tether USDt
Tether USDt
USDT
1.000 دلار
50,450 تومان
0.01%0.02%0.00%33,438,581,438 دلار 90,605,799,667 دلار coinSparkline
4
BNB
BNB
BNB
239.971 دلار
12,104,366 تومان
0.01%0.02%5.12%650,118,464 دلار 36,402,785,326 دلار coinSparkline
5
XRP
XRP
XRP
0.663 دلار
33,435 تومان
0.21%1.67%6.10%1,269,992,806 دلار 35,766,368,949 دلار coinSparkline
6
Solana
Solana
SOL
74.228 دلار
3,744,137 تومان
0.22%0.40%16.53%1,918,925,419 دلار 31,627,075,993 دلار coinSparkline
7
USDC
USDC
USDC
1.000 دلار
50,443 تومان
0.01%0.01%0.03%3,627,492,147 دلار 24,549,956,270 دلار coinSparkline
8
Cardano
Cardano
ADA
0.594 دلار
29,981 تومان
0.38%1.20%50.24%1,201,958,599 دلار 20,996,909,495 دلار coinSparkline
9
Dogecoin
Dogecoin
DOGE
0.102 دلار
5,161 تومان
0.38%2.13%19.56%711,876,202 دلار 14,550,421,943 دلار coinSparkline
10
Avalanche
Avalanche
AVAX
36.966 دلار
1,864,596 تومان
0.06%15.44%67.50%1,643,997,140 دلار 13,520,507,503 دلار coinSparkline
11
TRON
TRON
TRX
0.108 دلار
5,441 تومان
0.00%0.43%4.18%238,882,769 دلار 9,543,251,707 دلار coinSparkline
12
Chainlink
Chainlink
LINK
16.385 دلار
826,453 تومان
0.52%0.66%2.30%485,468,083 دلار 9,123,744,058 دلار coinSparkline
13
Polkadot
Polkadot
DOT
7.242 دلار
365,308 تومان
0.06%0.41%29.83%326,283,991 دلار 9,087,519,415 دلار coinSparkline
14
Polygon
Polygon
MATIC
0.925 دلار
46,634 تومان
0.01%2.77%13.03%480,999,140 دلار 8,582,407,628 دلار coinSparkline
15
Toncoin
Toncoin
TON
2.328 دلار
117,422 تومان
0.27%0.30%3.91%43,865,524 دلار 8,042,297,214 دلار coinSparkline
16
Shiba Inu
Shiba Inu
SHIB
0.000010346149 دلار
0.522 تومان
0.65%2.07%14.31%258,243,212 دلار 6,097,470,921 دلار coinSparkline
17
Litecoin
Litecoin
LTC
77.267 دلار
3,897,434 تومان
0.16%0.16%6.79%385,759,626 دلار 5,715,246,593 دلار coinSparkline
18
Dai
Dai
DAI
1.000 دلار
50,451 تومان
0.01%0.00%0.06%227,015,989 دلار 5,349,043,291 دلار coinSparkline
19
Bitcoin Cash
Bitcoin Cash
BCH
251.415 دلار
12,681,624 تومان
0.01%1.89%9.80%164,046,242 دلار 4,923,268,343 دلار coinSparkline
20
Cosmos
Cosmos
ATOM
10.601 دلار
534,724 تومان
0.73%1.29%10.91%156,412,994 دلار 4,012,077,553 دلار coinSparkline
21
Uniswap
Uniswap
UNI
6.611 دلار
333,443 تومان
0.00%5.80%8.73%165,562,505 دلار 3,888,249,224 دلار coinSparkline
22
Stellar
Stellar
XLM
0.133 دلار
6,704 تومان
0.34%1.89%8.91%104,121,304 دلار 3,741,987,418 دلار coinSparkline
23
OKB
OKB
OKB
60.104 دلار
3,031,681 تومان
0.10%4.23%2.91%46,110,270 دلار 3,606,211,442 دلار coinSparkline
24
UNUS SED LEO
UNUS SED LEO
LEO
3.788 دلار
191,069 تومان
0.22%0.29%3.42%1,096,101 دلار 3,516,219,467 دلار coinSparkline
25
Monero
Monero
XMR
175.782 دلار
8,866,613 تومان
0.06%0.22%1.88%81,782,040 دلار 3,228,993,363 دلار coinSparkline
26
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
22.040 دلار
1,111,742 تومان
0.04%1.46%10.86%240,642,226 دلار 3,183,933,754 دلار coinSparkline
27
Kaspa
Kaspa
KAS
0.130 دلار
6,542 تومان
0.01%0.34%7.47%30,362,589 دلار 2,836,982,359 دلار coinSparkline
28
Cronos
Cronos
CRO
0.106 دلار
5,370 تومان
0.52%4.68%15.61%37,319,039 دلار 2,689,984,522 دلار coinSparkline
29
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
0.999 دلار
50,393 تومان
0.00%0.03%0.03%123,536,237 دلار 2,630,472,940 دلار coinSparkline
30
Hedera
Hedera
HBAR
0.075 دلار
3,799 تومان
0.23%0.56%21.03%74,820,470 دلار 2,529,302,243 دلار coinSparkline
31
NEAR Protocol
NEAR Protocol
NEAR
2.514 دلار
126,796 تومان
0.73%1.05%26.47%208,117,605 دلار 2,524,022,252 دلار coinSparkline
32
Internet Computer
Internet Computer
ICP
5.489 دلار
276,895 تومان
0.69%2.47%15.81%65,602,189 دلار 2,470,303,923 دلار coinSparkline
33
Filecoin
Filecoin
FIL
5.116 دلار
258,073 تومان
0.40%2.08%11.11%167,739,134 دلار 2,443,597,052 دلار coinSparkline
34
Immutable
Immutable
IMX
1.838 دلار
92,690 تومان
1.49%5.61%27.14%217,490,682 دلار 2,367,176,223 دلار coinSparkline
35
Aptos
Aptos
APT
8.420 دلار
424,710 تومان
0.07%0.46%14.56%181,607,159 دلار 2,350,017,744 دلار coinSparkline
36
THORChain
THORChain
RUNE
6.614 دلار
333,612 تومان
0.10%4.18%6.31%264,963,303 دلار 2,231,381,280 دلار coinSparkline
37
Lido DAO
Lido DAO
LDO
2.393 دلار
120,684 تومان
0.24%1.69%2.68%67,842,465 دلار 2,128,345,096 دلار coinSparkline
38
VeChain
VeChain
VET
0.028 دلار
1,395 تومان
0.88%0.10%21.24%47,254,948 دلار 2,011,318,246 دلار coinSparkline
39
Optimism
Optimism
OP
2.195 دلار
110,739 تومان
0.67%6.17%26.48%303,719,237 دلار 2,000,679,180 دلار coinSparkline
40
Mantle
Mantle
MNT
0.610 دلار
30,750 تومان
0.15%2.09%11.70%39,709,886 دلار 1,909,775,578 دلار coinSparkline
41
FTX Token
FTX Token
FTT
5.671 دلار
286,058 تومان
0.33%19.04%13.99%358,670,852 دلار 1,865,213,789 دلار coinSparkline
42
Injective
Injective
INJ
20.757 دلار
1,047,022 تومان
1.05%9.78%16.72%136,172,028 دلار 1,738,545,632 دلار coinSparkline
43
MultiversX
MultiversX
EGLD
63.349 دلار
3,195,382 تومان
0.85%8.54%29.60%399,464,930 دلار 1,666,769,990 دلار coinSparkline
44
The Graph
The Graph
GRT
0.172 دلار
8,672 تومان
0.26%0.45%14.10%82,742,305 دلار 1,602,963,233 دلار coinSparkline
45
Algorand
Algorand
ALGO
0.199 دلار
10,049 تومان
0.74%0.85%31.12%122,873,047 دلار 1,595,142,474 دلار coinSparkline
46
BUSD
BUSD
BUSD
1.000 دلار
50,429 تومان
0.01%0.01%0.02%208,648,575 دلار 1,506,107,254 دلار coinSparkline
47
Arbitrum
Arbitrum
ARB
1.157 دلار
58,338 تومان
0.06%1.03%4.50%313,706,973 دلار 1,474,619,065 دلار coinSparkline
48
Celestia
Celestia
TIA
9.736 دلار
491,113 تومان
1.04%1.81%12.11%152,989,530 دلار 1,458,614,526 دلار coinSparkline
49
Aave
Aave
AAVE
98.063 دلار
4,946,412 تومان
0.01%2.45%5.27%126,445,615 دلار 1,438,186,066 دلار coinSparkline
50
Stacks
Stacks
STX
0.997 دلار
50,292 تومان
0.07%0.40%20.38%68,603,041 دلار 1,423,164,477 دلار coinSparkline