قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
61,553.528 دلار
4,124,701,897 تومان
0.70%3.42%12.99%41,812,113,852 دلار 1,211,716,957,123 دلار coinSparkline
2
Ethereum
Ethereum
ETH
2,999.767 دلار
201,014,364 تومان
0.37%2.94%15.39%17,568,788,946 دلار 360,187,185,236 دلار coinSparkline
3
Tether USDt
Tether USDt
USDT
1.000 دلار
67,008 تومان
0.02%0.04%0.01%70,956,631,220 دلار 108,730,198,744 دلار coinSparkline
4
BNB
BNB
BNB
537.539 دلار
36,020,471 تومان
0.25%0.46%11.50%1,419,892,673 دلار 80,380,057,110 دلار coinSparkline
5
Solana
Solana
SOL
135.014 دلار
9,047,298 تومان
0.26%1.28%22.76%4,855,491,771 دلار 60,311,317,190 دلار coinSparkline
6
USDC
USDC
USDC
1.000 دلار
67,009 تومان
0.01%0.01%0.00%8,755,424,443 دلار 32,578,854,633 دلار coinSparkline
7
XRP
XRP
XRP
0.496 دلار
33,245 تومان
0.37%0.01%19.74%1,780,901,520 دلار 27,346,154,045 دلار coinSparkline
8
Dogecoin
Dogecoin
DOGE
0.148 دلار
9,940 تومان
0.21%5.00%26.14%1,957,420,670 دلار 21,351,607,997 دلار coinSparkline
9
Toncoin
Toncoin
TON
6.143 دلار
411,610 تومان
0.36%2.15%8.90%436,648,875 دلار 21,321,012,861 دلار coinSparkline
10
Cardano
Cardano
ADA
0.448 دلار
30,031 تومان
0.09%2.31%23.78%486,342,256 دلار 15,963,174,952 دلار coinSparkline
11
Shiba Inu
Shiba Inu
SHIB
0.000022252182 دلار
1 تومان
0.56%2.26%20.93%592,711,341 دلار 13,112,975,495 دلار coinSparkline
12
Avalanche
Avalanche
AVAX
34.021 دلار
2,279,727 تومان
0.30%2.28%28.71%599,455,192 دلار 12,857,601,332 دلار coinSparkline
13
TRON
TRON
TRX
0.110 دلار
7,383 تومان
0.06%1.41%7.47%373,088,111 دلار 9,653,902,123 دلار coinSparkline
14
Polkadot
Polkadot
DOT
6.631 دلار
444,356 تومان
0.00%1.12%21.71%202,114,086 دلار 9,515,868,473 دلار coinSparkline
15
Bitcoin Cash
Bitcoin Cash
BCH
468.079 دلار
31,365,978 تومان
0.22%4.26%25.63%557,574,150 دلار 9,217,762,684 دلار coinSparkline
16
Chainlink
Chainlink
LINK
13.234 دلار
886,780 تومان
0.30%1.94%24.28%373,571,990 دلار 7,769,415,574 دلار coinSparkline
17
Polygon
Polygon
MATIC
0.676 دلار
45,315 تومان
0.10%3.75%24.16%295,646,234 دلار 6,691,349,093 دلار coinSparkline
18
Litecoin
Litecoin
LTC
80.248 دلار
5,377,426 تومان
0.50%0.42%17.43%423,556,760 دلار 5,973,161,612 دلار coinSparkline
19
NEAR Protocol
NEAR Protocol
NEAR
5.496 دلار
368,277 تومان
0.50%0.64%22.22%656,651,934 دلار 5,863,344,647 دلار coinSparkline
20
Internet Computer
Internet Computer
ICP
12.006 دلار
804,534 تومان
0.05%2.26%24.87%143,999,294 دلار 5,555,554,244 دلار coinSparkline
21
UNUS SED LEO
UNUS SED LEO
LEO
5.845 دلار
391,706 تومان
0.16%0.63%2.23%1,731,909 دلار 5,416,436,832 دلار coinSparkline
22
Dai
Dai
DAI
1.000 دلار
67,008 تومان
0.00%0.01%0.01%866,624,884 دلار 5,347,785,204 دلار coinSparkline
23
Uniswap
Uniswap
UNI
6.945 دلار
465,387 تومان
0.09%3.59%31.08%134,642,983 دلار 4,158,245,443 دلار coinSparkline
24
Aptos
Aptos
APT
9.291 دلار
622,606 تومان
0.20%0.29%24.50%196,995,095 دلار 3,949,379,558 دلار coinSparkline
25
Mantle
Mantle
MNT
1.150 دلار
77,051 تومان
0.39%2.12%14.58%90,425,256 دلار 3,753,630,686 دلار coinSparkline
26
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
25.636 دلار
1,717,892 تومان
0.14%2.43%23.44%212,484,468 دلار 3,758,375,800 دلار coinSparkline
27
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
0.999 دلار
66,934 تومان
0.03%0.05%0.12%10,538,579,766 دلار 3,744,624,906 دلار coinSparkline
28
Stacks
Stacks
STX
2.288 دلار
153,305 تومان
0.32%5.31%27.16%167,011,721 دلار 3,324,579,891 دلار coinSparkline
29
OKB
OKB
OKB
54.820 دلار
3,673,463 تومان
1.27%3.92%4.69%18,845,634 دلار 3,289,177,956 دلار coinSparkline
30
Cronos
Cronos
CRO
0.122 دلار
8,163 تومان
0.49%4.28%16.98%15,802,448 دلار 3,237,035,973 دلار coinSparkline
31
Filecoin
Filecoin
FIL
5.910 دلار
396,062 تومان
0.38%2.72%30.36%232,318,527 دلار 3,188,680,239 دلار coinSparkline
32
Cosmos
Cosmos
ATOM
8.143 دلار
545,629 تومان
0.02%0.30%24.73%169,659,029 دلار 3,183,157,552 دلار coinSparkline
33
Stellar
Stellar
XLM
0.108 دلار
7,247 تومان
0.19%1.11%16.84%88,874,885 دلار 3,124,912,579 دلار coinSparkline
34
Bittensor
Bittensor
TAO
455.024 دلار
30,491,152 تومان
0.51%8.15%19.89%71,566,922 دلار 3,008,548,029 دلار coinSparkline
35
Render
Render
RNDR
7.787 دلار
521,836 تومان
0.35%6.54%16.02%267,418,176 دلار 2,993,192,522 دلار coinSparkline
36
Arbitrum
Arbitrum
ARB
1.116 دلار
74,793 تومان
0.07%3.66%24.20%308,396,711 دلار 2,962,221,874 دلار coinSparkline
37
Maker
Maker
MKR
3,163.463 دلار
211,983,659 تومان
0.36%4.03%5.45%135,918,045 دلار 2,925,308,885 دلار coinSparkline
38
Kaspa
Kaspa
KAS
0.121 دلار
8,110 تومان
2.57%2.72%15.88%54,764,290 دلار 2,828,263,110 دلار coinSparkline
39
Hedera
Hedera
HBAR
0.079 دلار
5,280 تومان
0.21%1.65%23.11%48,342,383 دلار 2,816,663,349 دلار coinSparkline
40
VeChain
VeChain
VET
0.039 دلار
2,583 تومان
0.14%3.66%15.21%87,413,065 دلار 2,803,243,678 دلار coinSparkline
41
Immutable
Immutable
IMX
1.886 دلار
126,349 تومان
0.10%1.13%28.13%63,775,182 دلار 2,698,736,459 دلار coinSparkline
42
Injective
Injective
INJ
27.071 دلار
1,814,024 تومان
0.72%8.46%18.54%215,994,417 دلار 2,528,426,775 دلار coinSparkline
43
dogwifhat
dogwifhat
WIF
2.464 دلار
165,086 تومان
0.64%7.28%32.51%498,172,069 دلار 2,460,908,781 دلار coinSparkline
44
The Graph
The Graph
GRT
0.245 دلار
16,407 تومان
0.33%5.41%25.85%96,946,368 دلار 2,315,651,892 دلار coinSparkline
45
Optimism
Optimism
OP
2.193 دلار
146,977 تومان
0.00%2.55%28.16%223,227,256 دلار 2,292,903,224 دلار coinSparkline
46
Monero
Monero
XMR
118.971 دلار
7,972,242 تومان
0.53%2.37%11.29%55,792,807 دلار 2,192,036,695 دلار coinSparkline
47
Pepe
Pepe
PEPE
0.000004968119 دلار
0.333 تومان
0.18%7.73%31.20%618,590,029 دلار 2,090,037,572 دلار coinSparkline
48
Theta Network
Theta Network
THETA
2.006 دلار
134,426 تومان
0.00%1.94%34.28%42,915,558 دلار 2,006,065,200 دلار coinSparkline
49
Core
Core
CORE
2.191 دلار
146,843 تومان
0.57%7.18%6.93%265,749,345 دلار 1,931,152,439 دلار coinSparkline
50
Fantom
Fantom
FTM
0.684 دلار
45,816 تومان
0.75%0.56%31.49%214,470,204 دلار 1,916,927,272 دلار coinSparkline