قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
5001
DAOLaunch
DAOLaunch
DAL
0.023 دلار
1,513 تومان
0.01%0.50%4.86%12,603 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5002
Sentinel Bot Ai
Sentinel Bot Ai
SNT
0.000969474104 دلار
64 تومان
23.45%34.83%16.78%12,575 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5003
HoneyWood
HoneyWood
CONE
0.001500348917 دلار
100 تومان
0.28%0.17%0.62%12,558 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5004
SMARTSET TOKEN
SMARTSET TOKEN
SST
0.000143802082 دلار
9 تومان
0.28%3.00%20.66%12,514 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5005
Project X
Project X
XIL
0.001647086010 دلار
110 تومان
0.31%2.40%3.22%12,508 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5006
LoungeM
LoungeM
LZM
0.054 دلار
3,588 تومان
2.88%5.78%16.26%12,484 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5007
Baby Sora
Baby Sora
BABYSORA
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.02%4.41%0.91%12,452 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5008
Kuma Inu
Kuma Inu
KUMA
0.000000007606 دلار
0.001 تومان
0.06%1.18%15.27%12,454 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5009
Astroport
Astroport
ASTRO
0.120 دلار
8,061 تومان
0.94%13.40%25.82%12,402 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5010
LuckyToad
LuckyToad
TOAD
0.001290739426 دلار
86 تومان
0.00%4.23%32.47%12,363 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5011
Evernode
Evernode
EVR
0.308 دلار
20,644 تومان
0.37%4.35%27.58%12,355 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5012
Banana
Banana
BANANA
1.449 دلار
97,073 تومان
0.23%6.17%26.11%12,320 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5013
Pepe Neko
Pepe Neko
$PEKO
0.000093991995 دلار
6 تومان
0.17%17.98%31.99%12,312 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5014
Aureus Nummus Gold
Aureus Nummus Gold
ANG
0.000254973561 دلار
17 تومان
0.11%29.42%14.35%12,308 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5015
Vira-lata Finance
Vira-lata Finance
REAU
0.000000002137 دلار
0.000 تومان
0.15%4.92%31.57%12,184 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5016
Derby Stars
Derby Stars
DSRUN
0.038 دلار
2,564 تومان
0.52%2.39%27.12%12,173 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5017
Phauntem
Phauntem
PHAUNTEM
0.006081500388 دلار
407 تومان
1.81%0.08%31.28%12,169 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5018
MAGA
MAGA
MAGA
0.000000004015 دلار
0.000 تومان
3.32%1.88%22.07%12,158 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5019
Raven Protocol
Raven Protocol
RAVEN
0.001484171129 دلار
99 تومان
0.42%6.00%17.99%12,143 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5020
Decentralized Eternal Virtual Traveller
Decentralized Eternal Virtual Traveller
DEVT
0.002604884519 دلار
174 تومان
0.42%2.65%24.18%12,141 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5021
THE9
THE9
THE9
0.034 دلار
2,298 تومان
5.26%15.56%41.72%12,115 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5022
INOFI
INOFI
FON
0.089 دلار
5,962 تومان
0.00%5.43%13.59%12,089 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5023
CodeGenie
CodeGenie
$CODEG
0.093 دلار
6,241 تومان
9.87%10.55%62.08%12,041 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5024
IHT Real Estate Protocol
IHT Real Estate Protocol
IHT
0.000111118220 دلار
7 تومان
4.04%3.92%20.33%12,004 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5025
UNODEX
UNODEX
UNDX
0.017 دلار
1,106 تومان
0.00%11.04%8.69%11,982 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5026
Atem Network
Atem Network
ATEM
0.063 دلار
4,221 تومان
0.04%9.84%44.77%11,976 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5027
Delphy
Delphy
DPY
0.003017428446 دلار
202 تومان
0.26%6.50%13.61%11,926 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5028
Sanin Inu
Sanin Inu
SANI
0.000002457326 دلار
0.165 تومان
0.05%5.01%27.40%11,927 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5029
Black Dragon
Black Dragon
BLACKDRAGON
0.000000066483 دلار
0.004 تومان
2.27%6.62%34.21%11,923 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5030
NeonAI
NeonAI
NEONAI
0.007669945830 دلار
513 تومان
2.18%12.45%38.37%11,858 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5031
Teritori
Teritori
TORI
0.008745078586 دلار
586 تومان
0.06%0.52%34.61%11,807 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5032
Uplift
Uplift
LIFT
0.019 دلار
1,242 تومان
0.00%6.51%20.61%11,792 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5033
xPET tech BPET
xPET tech BPET
BPET
0.082 دلار
5,518 تومان
0.15%3.65%25.71%11,750 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5034
Collab.Land
Collab.Land
COLLAB
0.007168216965 دلار
480 تومان
0.05%9.17%5.81%11,720 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5035
Quant AI
Quant AI
QAI
0.000045499597 دلار
3 تومان
0.33%10.61%15.07%11,716 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5036
Pera Finance
Pera Finance
PERA
0.000609786374 دلار
40 تومان
0.74%10.72%37.61%11,712 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5037
Ribus
Ribus
RIB
0.021 دلار
1,421 تومان
1.41%2.13%23.08%11,680 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5038
Flurry Finance
Flurry Finance
FLURRY
0.000030609960 دلار
2 تومان
1.36%0.27%24.60%11,673 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5039
Solareum
Solareum
SRM
0.126 دلار
8,411 تومان
0.23%2.65%28.66%11,666 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5040
TrustFi Network
TrustFi Network
TFI
0.019 دلار
1,298 تومان
0.01%0.81%13.04%11,661 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5041
Songbird Finance
Songbird Finance
SFIN
306.814 دلار
20,559,635 تومان
5.17%1.00%9.12%11,652 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5042
Pine
Pine
PINE
0.009760229741 دلار
654 تومان
0.00%2.41%11.42%11,649 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5043
Tiki
Tiki
TIKI
0.006171113469 دلار
413 تومان
3.93%9.50%36.47%11,642 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5044
Nchart Token
Nchart Token
CHART
0.061 دلار
4,101 تومان
0.17%2.54%15.58%11,545 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5045
Block
Block
BLOCK
0.000219510901 دلار
14 تومان
0.24%0.14%30.85%11,543 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5046
Papa
Papa
PAPA
0.000000000273 دلار
0.000 تومان
0.07%14.32%10.53%11,537 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5047
AvaxTech
AvaxTech
ATECH
0.005391494665 دلار
361 تومان
1.26%2.47%35.03%11,530 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5048
CryptoFranc
CryptoFranc
XCHF
1.096 دلار
73,456 تومان
0.00%3.81%3.62%11,529 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5049
Pulsechain
Pulsechain
PLS
0.000076026630 دلار
5 تومان
0.00%7.59%20.21%11,518 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5050
KunaiKash
KunaiKash
KUNAI
0.049 دلار
3,259 تومان
0.01%3.92%18.40%11,375 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline