قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
5101
Dream
Dream
DREAM
0.080 دلار
4,022 تومان
0.08%1.14%2.22%2,663 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5102
Boring Protocol
Boring Protocol
BOP
0.001118893857 دلار
56 تومان
1.16%0.92%31.45%2,662 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5103
Moola Celo EUR
Moola Celo EUR
MCEUR
1.071 دلار
54,041 تومان
0.65%0.19%1.43%2,656 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5104
Football At AlphaVerse
Football At AlphaVerse
FAV
0.012 دلار
623 تومان
0.01%0.07%0.77%2,651 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5105
Maximus DECI
Maximus DECI
DECI
0.004602345863 دلار
232 تومان
2.37%1.97%24.33%2,651 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5106
Swapz
Swapz
SWAPZ
0.000603081155 دلار
30 تومان
0.89%4.99%6.49%2,651 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5107
Espresso Bot
Espresso Bot
ESPR
0.000592977766 دلار
29 تومان
0.46%2.31%5.38%2,650 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5108
Sybulls
Sybulls
SYBL
0.796 دلار
40,144 تومان
0.07%6.69%16.83%2,639 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5109
CoinClaim
CoinClaim
CLM
0.000012281824 دلار
0.620 تومان
1.29%1.07%28.12%2,578 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5110
CRAZY PEPE
CRAZY PEPE
CRAZYPEPE
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
15.96%7.30%83.81%2,629 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5111
Savvy
Savvy
SVY
0.303 دلار
15,284 تومان
0.05%0.05%8.27%2,624 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5112
Embr
Embr
EMBR
0.008150592429 دلار
411 تومان
0.00%1.29%1.52%2,624 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5113
XRP 2.0
XRP 2.0
XRP 2.0
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
1.56%0.47%2.21%2,603 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5114
Avocado Blockchain Group
Avocado Blockchain Group
AVO
0.001951030362 دلار
98 تومان
0.01%1.47%10.46%2,602 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5115
Tranquil Finance
Tranquil Finance
TRANQ
0.000584647911 دلار
29 تومان
1.46%6.82%43.88%2,591 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5116
MetalSwap
MetalSwap
XMT
0.016 دلار
792 تومان
0.01%1.93%23.49%2,591 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5117
Nominex
Nominex
NMX
0.015 دلار
755 تومان
0.01%0.45%2.79%2,587 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5118
Dpad Finance
Dpad Finance
DPAD
0.001553755670 دلار
78 تومان
0.00%0.10%3.19%2,580 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5119
Scooby Doo
Scooby Doo
SODO
0.000000000236 دلار
0.000 تومان
32.68%21.63%32.70%2,579 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5120
Blacksmith Token
Blacksmith Token
BS
0.006643789611 دلار
335 تومان
0.08%0.95%27.62%2,574 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5121
Cookies Protocol
Cookies Protocol
CP
0.000000001292 دلار
0.000 تومان
0.68%1.49%1.20%2,572 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5122
Nucleon
Nucleon
NUT
13.031 دلار
657,283 تومان
0.09%0.56%12.08%2,558 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5123
Ethane
Ethane
C2H6
0.467 دلار
23,540 تومان
0.08%6.32%14.13%2,540 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5124
BEETroot
BEETroot
BEET
0.000246828195 دلار
12 تومان
0.81%0.96%2.99%2,527 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5125
Dede
Dede
DEDE
0.001753359776 دلار
88 تومان
1.16%6.72%23.82%2,511 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5126
OciCat
OciCat
OCICAT
0.000000001884 دلار
0.000 تومان
3.47%9.02%85.63%2,501 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5127
Vegasino
Vegasino
VEGAS
0.000034947109 دلار
1 تومان
0.01%13.15%13.08%2,497 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5128
Baby Memecoin
Baby Memecoin
BABYMEME
0.000000000059 دلار
0.000 تومان
0.08%31.78%44.17%2,494 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5129
XDOGE
XDOGE
XDOGE
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.95%2.12%26.22%2,487 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5130
SmarterCoin (SMRTr)
SmarterCoin (SMRTr)
SMRTR
0.000000380983 دلار
0.019 تومان
0.09%16.06%21.43%2,484 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5131
Advantis
Advantis
ADVT
0.000001381620 دلار
0.070 تومان
0.08%2.19%5.20%2,476 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5132
Jerome Powell
Jerome Powell
POWELL
0.000237988321 دلار
12 تومان
0.08%8.03%89.14%2,474 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5133
KoinBülteni Token
KoinBülteni Token
KOINB
0.151 دلار
7,615 تومان
0.00%4.23%27.71%2,461 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5134
XIDO FINANCE
XIDO FINANCE
XIDO
1.631 دلار
82,244 تومان
2.09%14.00%17.81%2,461 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5135
Crypteriumcoin
Crypteriumcoin
CCOIN
0.000984891495 دلار
49 تومان
0.48%6.70%11.11%2,450 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5136
Revenant
Revenant
GAMEFI
0.394 دلار
19,898 تومان
0.00%0.00%27.58%2,443 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5137
CZUSD
CZUSD
CZUSD
1.004 دلار
50,648 تومان
0.72%0.94%0.41%2,442 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5138
The Ordinals Council
The Ordinals Council
CNCL
145.639 دلار
7,346,181 تومان
0.01%0.24%39.93%2,431 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5139
IceCream
IceCream
ICE
1.154 دلار
58,194 تومان
0.00%1.14%0.87%2,428 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5140
Revault Network
Revault Network
REVA
0.034 دلار
1,703 تومان
0.01%2.41%6.81%2,427 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5141
Wrapped-Energi
Wrapped-Energi
WNRG
0.172 دلار
8,681 تومان
2.25%5.62%128.56%2,420 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5142
MetaDerby
MetaDerby
DBY
0.006092677658 دلار
307 تومان
0.02%13.58%76.00%2,417 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5143
Tangible
Tangible
TNGBL
2.135 دلار
107,698 تومان
0.03%0.08%6.02%2,412 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5144
Treasure Under Sea
Treasure Under Sea
TUS
0.000034170030 دلار
1 تومان
1.75%23.95%85.87%2,403 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5145
SuperLauncher
SuperLauncher
LAUNCH
0.213 دلار
10,747 تومان
0.02%1.60%62.17%2,401 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5146
Dragon Soul Token
Dragon Soul Token
DST
0.005080185208 دلار
256 تومان
1.57%5.63%0.43%2,401 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5147
GBANK APY
GBANK APY
GBK
0.058 دلار
2,948 تومان
0.00%2.21%3.89%2,399 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5148
HALLOWEEN
HALLOWEEN
HALLOWEEN
0.000000000244 دلار
0.000 تومان
0.07%6.89%1.50%2,399 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5149
Grape Finance
Grape Finance
GRAPE
0.012 دلار
617 تومان
0.01%7.43%5.41%2,397 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5150
EMG SuperApp
EMG SuperApp
EMGS
0.000113576059 دلار
5 تومان
0.01%6.18%1.68%2,396 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline