قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
5251
Spot
Spot
SPOT
1.145 دلار
57,762 تومان
0.00%0.02%0.59%1,938 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5252
Base Velocimeter
Base Velocimeter
BVM
0.066 دلار
3,314 تومان
0.16%1.66%52.69%1,933 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5253
Rubidium
Rubidium
RBD
0.015 دلار
744 تومان
0.01%10.30%17.88%1,929 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5254
Vetter Token
Vetter Token
VETTER
0.000354121197 دلار
17 تومان
0.01%0.98%17.20%1,926 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5255
Darüşşafaka Spor Kulübü Token
Darüşşafaka Spor Kulübü Token
DSK
0.145 دلار
7,301 تومان
1.41%0.30%10.21%1,925 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5256
Decentralized Pictures
Decentralized Pictures
FILM
0.046 دلار
2,336 تومان
0.01%3.18%6.92%1,918 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5257
Nucleon
Nucleon
XCFX
0.210 دلار
10,613 تومان
0.01%1.39%15.63%1,907 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5258
DragonMaster
DragonMaster
DMT
0.016 دلار
822 تومان
0.08%2.16%114.25%1,906 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5259
Antspace
Antspace
ANT
0.000000000246 دلار
0.000 تومان
0.07%5.81%12.88%1,905 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5260
Google AI
Google AI
GAI
0.000000020323 دلار
0.001 تومان
0.38%12.91%62.26%1,905 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5261
Coinhound
Coinhound
CND
0.000151462764 دلار
7 تومان
0.08%4.46%4.40%1,890 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5262
ZeLoop Eco Reward
ZeLoop Eco Reward
ERW
0.000002478350 دلار
0.125 تومان
0.17%0.26%6.19%1,890 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5263
Justus
Justus
JTT
0.017 دلار
849 تومان
0.03%1.36%0.47%1,884 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5264
TourismX Token
TourismX Token
TRMX
0.000520327140 دلار
26 تومان
7.95%8.11%7.12%1,878 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5265
Kayserispor Token
Kayserispor Token
KYSR
0.682 دلار
34,417 تومان
0.46%0.77%47.64%1,876 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5266
50x.com
50x.com
50X
0.041 دلار
2,074 تومان
0.02%0.33%3.80%1,864 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5267
Pax Unitas
Pax Unitas
PAXU
0.000002134789 دلار
0.108 تومان
0.08%3.89%1.41%1,855 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5268
ETH 2.0
ETH 2.0
ETH 2.0
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.08%19.52%42.00%1,854 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5269
Arbidoge
Arbidoge
ADOGE
0.000000045254 دلار
0.002 تومان
0.07%4.32%4.55%1,852 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5270
Digitex
Digitex
DGTX
0.000080038140 دلار
4 تومان
0.08%4.74%19.93%1,851 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5271
Cloak Protocol
Cloak Protocol
CLOAK
0.000524377869 دلار
26 تومان
4.04%5.54%0.73%1,841 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5272
Dogera
Dogera
$DOGERA
0.000000000113 دلار
0.000 تومان
0.23%9.72%40.49%1,839 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5273
QUASA
QUASA
QUA
0.001145161920 دلار
57 تومان
0.01%3.03%60.48%1,835 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5274
AnimeSwap
AnimeSwap
ANI
0.007376854461 دلار
372 تومان
4.67%35.66%187.24%1,834 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5275
XINU
XINU
XINU
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.01%0.06%1.00%1,834 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5276
Green Grass Hopper
Green Grass Hopper
GGH
0.001829839137 دلار
92 تومان
0.01%33.57%75.55%1,832 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5277
KnightSwap
KnightSwap
KNIGHT
0.002468679407 دلار
124 تومان
0.00%0.02%7.36%1,832 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5278
Urfaspor Token
Urfaspor Token
URFA
0.187 دلار
9,427 تومان
0.00%5.81%15.05%1,828 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5279
Hyperbolic Protocol
Hyperbolic Protocol
HYPE
0.014 دلار
719 تومان
0.07%0.07%0.89%1,824 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5280
Dao Space
Dao Space
DAOP
0.006541118647 دلار
329 تومان
0.01%0.97%9.63%1,817 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5281
Parallel
Parallel
PAR
1.047 دلار
52,834 تومان
0.00%0.05%76.07%1,816 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5282
Supernova Shards
Supernova Shards
LFC
0.054 دلار
2,716 تومان
0.01%1.35%40.61%1,809 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5283
Arken Finance
Arken Finance
ARKEN
0.001227583427 دلار
61 تومان
0.03%1.43%2.77%1,806 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5284
PolkaFantasy
PolkaFantasy
XP
0.008276632500 دلار
417 تومان
0.88%15.62%44.47%1,803 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5285
ECHO BOT
ECHO BOT
ECHO
0.000211683388 دلار
10 تومان
0.07%4.77%30.41%1,799 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5286
BasketCoin
BasketCoin
BSKT
0.087 دلار
4,375 تومان
0.01%2.19%7.50%1,792 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5287
HowInu
HowInu
HOW
0.000000000107 دلار
0.000 تومان
0.00%3.19%3.20%1,789 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5288
Hoichi
Hoichi
HOICHI
0.000002800865 دلار
0.141 تومان
0.92%0.84%0.44%1,784 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5289
Ante Casino
Ante Casino
CHANCE
0.002831324120 دلار
142 تومان
0.08%1.52%52.06%1,776 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5290
Comb Finance
Comb Finance
COMB
1.007 دلار
50,793 تومان
1.26%0.09%31.16%1,772 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5291
BNS Token
BNS Token
BNS
0.000247160457 دلار
12 تومان
0.00%2.73%4.37%1,769 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5292
Santa Floki v2.0
Santa Floki v2.0
HOHOHO V2.0
0.000026144247 دلار
1 تومان
0.01%1.40%24.97%1,765 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5293
Litecoin TRC20
Litecoin TRC20
LTCT
77.681 دلار
3,918,319 تومان
0.04%7.12%9.84%1,758 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5294
Pembrock
Pembrock
PEM
0.006826586238 دلار
344 تومان
0.79%0.53%12.38%1,758 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5295
GRN
GRN
G
0.000583087818 دلار
29 تومان
0.01%2.79%11.28%1,757 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5296
Bot Planet
Bot Planet
BOT
0.000299295724 دلار
15 تومان
0.02%9.03%30.34%1,753 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5297
Theca
Theca
THECA
0.001100181408 دلار
55 تومان
0.09%0.25%6.36%1,751 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5298
3d3d
3d3d
3D3D
0.000000000146 دلار
0.000 تومان
3.46%7.74%0.23%1,746 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5299
EZZY GAME GEZY
EZZY GAME GEZY
GEZY
0.001147964753 دلار
57 تومان
0.11%7.06%24.65%1,743 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5300
Mainframe
Mainframe
MFT
0.007660189332 دلار
386 تومان
0.08%1.94%114.33%1,741 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline