قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
5301
OXO Network
OXO Network
OXO
0.002679533160 دلار
151 تومان
0.00%5.41%49.98%3,054 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5302
tSILVER
tSILVER
TXAG
0.601 دلار
33,962 تومان
0.01%0.70%1.26%3,046 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5303
Solcial
Solcial
SLCL
0.004986479890 دلار
281 تومان
0.01%0.57%7.31%3,045 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5304
DogeKing
DogeKing
DOGEKING
0.000000004876 دلار
0.000 تومان
0.00%1.50%1.99%3,031 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5305
TCGCoin 2.0
TCGCoin 2.0
TCG2
0.049 دلار
2,784 تومان
0.00%0.98%9.80%3,031 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5306
TEN
TEN
TENFI
0.002524566516 دلار
142 تومان
4.03%3.47%8.85%3,024 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5307
ArbiDex Token
ArbiDex Token
ARX
0.022 دلار
1,263 تومان
2.37%14.59%114.00%3,014 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5308
Rabbit Finance
Rabbit Finance
RABBIT
0.000117179157 دلار
6 تومان
1.75%26.23%32.85%3,005 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5309
Swype
Swype
SWP
0.000802315368 دلار
45 تومان
0.00%15.32%16.80%2,993 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5310
Dexioprotocol
Dexioprotocol
DEXIO
0.026 دلار
1,491 تومان
1.46%5.09%14.38%2,991 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5311
Pomerium Utility Token
Pomerium Utility Token
PMR
0.000090559298 دلار
5 تومان
0.00%5.35%8.58%2,980 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5312
The Kingdom Coin
The Kingdom Coin
TKC
0.002793504820 دلار
157 تومان
0.44%8.32%15.58%2,975 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5313
NFTGamingStars
NFTGamingStars
GS1
0.000427995100 دلار
24 تومان
0.02%0.21%8.01%2,970 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5314
Mad Viking Games
Mad Viking Games
MVG
0.000901543843 دلار
50 تومان
0.00%3.85%9.12%2,964 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5315
Medicalveda
Medicalveda
MVEDA
0.001880029464 دلار
106 تومان
0.02%0.39%3.69%2,946 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5316
WX Token
WX Token
WX
0.019 دلار
1,059 تومان
0.39%3.06%11.92%2,944 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5317
ClaimSwap
ClaimSwap
CLA
0.008193711756 دلار
463 تومان
0.54%1.75%3.24%2,938 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5318
Nero Token
Nero Token
NERO
0.000000000004 دلار
0.000 تومان
21.60%67.93%18.41%2,930 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5319
Ante Casino
Ante Casino
CHANCE
0.002334965264 دلار
131 تومان
0.00%0.74%0.78%2,921 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5320
Ai.com
Ai.com
AI
0.002208032616 دلار
124 تومان
0.00%15.12%11.88%2,917 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5321
CryptoFranc
CryptoFranc
XCHF
1.152 دلار
65,102 تومان
0.10%1.11%1.50%2,912 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5322
FROG
FROG
FROG
0.000286498707 دلار
16 تومان
1.01%23.89%10.53%2,909 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5323
MojitoSwap
MojitoSwap
MJT
0.023 دلار
1,311 تومان
0.08%2.85%4.94%2,903 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5324
BDID
BDID
BDID
0.001505080182 دلار
85 تومان
0.00%5.40%1.61%2,898 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5325
Cyber City
Cyber City
CYBR
0.008611635549 دلار
486 تومان
0.00%0.97%0.20%2,886 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5326
Seba
Seba
SEBA
0.000676992616 دلار
38 تومان
0.03%0.46%5.36%2,882 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5327
New Order
New Order
NEWO
0.012 دلار
664 تومان
0.06%2.43%4.16%2,880 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5328
pTokens BTC
pTokens BTC
PBTC
7,636.111 دلار
431,592,998 تومان
0.00%13.35%0.00%2,872 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5329
MetaWars
MetaWars
WARS
0.000782251278 دلار
44 تومان
0.25%7.64%20.63%2,867 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5330
AppleSwap AI
AppleSwap AI
AP
0.003544292417 دلار
200 تومان
0.00%0.66%20.65%2,863 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5331
GBANK APY
GBANK APY
GBK
0.058 دلار
3,254 تومان
0.00%4.37%6.85%2,856 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5332
Psyop
Psyop
PSYOP
0.000124673736 دلار
7 تومان
0.00%11.43%14.34%2,854 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5333
IMO
IMO
IMO
0.218 دلار
12,334 تومان
0.00%1.31%10.71%2,854 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5334
Wisdom Bank Network
Wisdom Bank Network
WBN
0.011 دلار
625 تومان
1.17%3.69%4.89%2,850 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5335
KEVIN
KEVIN
KEVIN
0.000000634293 دلار
0.036 تومان
0.00%7.65%25.28%2,842 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5336
EverMoon
EverMoon
EVERMOON
0.000852356935 دلار
48 تومان
0.00%3.07%7.45%2,839 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5337
Open Rights Exchange
Open Rights Exchange
ORE
0.000823356500 دلار
46 تومان
0.40%8.06%14.55%2,834 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5338
Gyrowin
Gyrowin
GW
0.001912969163 دلار
108 تومان
0.00%4.40%5.60%2,826 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5339
Cope
Cope
COPE
0.000005010675 دلار
0.283 تومان
2.65%1.60%15.10%2,819 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5340
SimpleHub
SimpleHub
SHUB
0.001489220581 دلار
84 تومان
1.50%0.64%0.36%2,819 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5341
Proof Of Pepe
Proof Of Pepe
POP
0.000172306013 دلار
9 تومان
0.00%13.18%10.14%2,804 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5342
DogePome
DogePome
PME
0.000000003225 دلار
0.000 تومان
0.00%1.75%6.24%2,803 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5343
MoonEdge
MoonEdge
MOONED
0.005641232837 دلار
318 تومان
0.00%4.20%21.29%2,782 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5344
Swapz
Swapz
SWAPZ
0.000715495683 دلار
40 تومان
0.00%1.35%5.39%2,780 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5345
Wojak Finance
Wojak Finance
WOJ
0.002141387317 دلار
121 تومان
0.00%1.69%2.09%2,772 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5346
Another World
Another World
AWM
0.042 دلار
2,400 تومان
0.05%3.28%6.90%2,771 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5347
Etherconnect
Etherconnect
ECC
0.000000000847 دلار
0.000 تومان
20.43%4.61%85.57%2,754 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5348
Cradles
Cradles
CRDS
0.125 دلار
7,083 تومان
4.98%5.81%25.00%2,727 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5349
KTX.Finance
KTX.Finance
KTC
1.111 دلار
62,768 تومان
0.04%0.65%2.37%2,717 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5350
DFS MAFIA (V2)
DFS MAFIA (V2)
DFSM
0.000005198372 دلار
0.294 تومان
0.02%3.86%6.08%2,708 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline