قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
5501
Artichoke Protocol
Artichoke Protocol
CHOKE
0.019 دلار
1,141 تومان
0.00%3.38%1.06%3,095 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5502
Avaxtars Token
Avaxtars Token
AVXT
0.000730445048 دلار
43 تومان
11.24%11.61%2.56%3,081 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5503
Silly Dragon
Silly Dragon
SILLY
0.000002940749 دلار
0.174 تومان
0.00%0.76%1.06%3,075 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5504
Qawalla
Qawalla
QWLA
0.351 دلار
20,736 تومان
0.00%5.70%9.59%3,063 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5505
WEN Token
WEN Token
WEN
0.000000653701 دلار
0.039 تومان
0.00%5.46%17.85%3,056 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5506
NewB.Farm
NewB.Farm
NEWB
2.617 دلار
154,824 تومان
1.28%2.86%1.10%3,053 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5507
FlatQube
FlatQube
QUBE
0.168 دلار
9,913 تومان
0.06%1.33%5.68%3,053 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5508
DeGate
DeGate
DG
0.100 دلار
5,937 تومان
0.02%14.90%11.33%3,050 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5509
Agave
Agave
AGVE
56.633 دلار
3,349,867 تومان
1.24%0.35%16.03%3,018 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5510
Ankr Staked MATIC
Ankr Staked MATIC
ANKRMATIC
1.140 دلار
67,443 تومان
2.54%0.62%2.03%3,017 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5511
Memefi Toybox 404
Memefi Toybox 404
TOYBOX
85.832 دلار
5,076,938 تومان
0.00%0.30%7.49%3,010 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5512
Skull Order
Skull Order
SKULL
0.013 دلار
759 تومان
0.00%13.50%1.13%3,002 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5513
Chronos
Chronos
CHR
0.002575673746 دلار
152 تومان
0.02%0.52%4.30%2,992 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5514
Pomerium Utility Token
Pomerium Utility Token
PMR
0.000092389691 دلار
5 تومان
0.00%4.87%10.62%2,991 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5515
Jones USDC
Jones USDC
JUSDC
1.095 دلار
64,771 تومان
0.01%0.45%0.25%2,990 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5516
JP
JP
JP
0.000175793311 دلار
10 تومان
0.00%6.66%3.18%2,988 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5517
WORLD ID
WORLD ID
WOID
0.000000820074 دلار
0.049 تومان
9.27%11.53%17.97%2,985 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5518
ANIVERSE
ANIVERSE
ANV
0.000660484079 دلار
39 تومان
0.02%4.76%10.71%2,983 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5519
NIX
NIX
NIX
0.007652942538 دلار
452 تومان
1.29%4.91%13.65%2,980 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5520
Solberg
Solberg
SLB
0.012 دلار
712 تومان
0.93%3.31%3.11%2,975 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5521
Fisco Coin
Fisco Coin
FSCC
0.367 دلار
21,688 تومان
0.33%4.22%9.01%2,973 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5522
AvocadoCoin
AvocadoCoin
AVDO
889.427 دلار
52,609,602 تومان
0.24%0.42%0.67%2,973 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5523
Find & Check
Find & Check
FCK
2.342 دلار
138,527 تومان
13.61%12.01%37.84%2,962 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5524
Osmo Bot
Osmo Bot
OSMO
1.700 دلار
100,565 تومان
1.39%0.94%2.17%2,945 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5525
Cosmic FOMO
Cosmic FOMO
COSMIC
0.413 دلار
24,414 تومان
0.14%4.54%1.17%2,936 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5526
AFKDAO
AFKDAO
AFK
0.000360155678 دلار
21 تومان
0.05%0.02%2.94%2,921 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5527
Serum SER
Serum SER
SER
0.000498645124 دلار
29 تومان
0.00%1.96%11.48%2,904 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5528
TTcoin
TTcoin
TC
0.000119581264 دلار
7 تومان
0.01%9.23%12.19%2,903 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5529
Archi Finance
Archi Finance
ARCHI
0.087 دلار
5,129 تومان
1.40%0.33%8.56%2,892 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5530
Grok Girl
Grok Girl
GROKGIRL
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.01%10.86%3.33%2,888 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5531
RocketSwap
RocketSwap
RCKT
0.114 دلار
6,769 تومان
0.00%16.11%7.48%2,875 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5532
doginwotah
doginwotah
WATER
0.000025568056 دلار
1 تومان
0.96%21.92%16.66%2,872 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5533
BabyBNBTiger
BabyBNBTiger
BABYBNBTIGER
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
4.60%4.60%9.37%2,869 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5534
ABC PoS Pool
ABC PoS Pool
ABC
1.341 دلار
79,348 تومان
3.28%5.02%1.89%2,866 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5535
XAI
XAI
XAI
0.000000002618 دلار
0.000 تومان
0.00%6.69%9.10%2,859 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5536
ASAN VERSE
ASAN VERSE
ASAN
0.000054312724 دلار
3 تومان
0.12%0.52%2.51%2,860 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5537
Valas Finance
Valas Finance
VALAS
0.000158745562 دلار
9 تومان
2.13%9.80%14.42%2,831 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5538
Dummy
Dummy
DUMMY
0.000000079538 دلار
0.005 تومان
0.04%35.16%21.99%2,828 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5539
Honorarium
Honorarium
HRM
0.000022815366 دلار
1 تومان
0.00%36.68%65.03%2,827 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5540
Stasis Network
Stasis Network
STS
0.012 دلار
689 تومان
0.00%1.43%9.84%2,823 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5541
HowInu
HowInu
HOW
0.000000000192 دلار
0.000 تومان
0.01%0.09%10.38%2,810 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5542
Piccolo Inu
Piccolo Inu
PINU
0.000000016550 دلار
0.001 تومان
0.00%6.76%14.01%2,807 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5543
iVipCoin
iVipCoin
IVIP
0.000072617908 دلار
4 تومان
0.00%7.28%19.30%2,785 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5544
Poodl Exchange Token
Poodl Exchange Token
PET
0.004939610717 دلار
292 تومان
1.69%5.93%23.11%2,781 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5545
Hatayspor Token
Hatayspor Token
HATAY
0.160 دلار
9,434 تومان
0.20%0.79%1.82%2,781 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5546
Imperium Empires
Imperium Empires
IME
0.000034733597 دلار
2 تومان
0.00%2.49%10.34%2,770 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5547
Light DeFi
Light DeFi
LIGHT
0.000279027836 دلار
16 تومان
2.22%4.02%3.07%2,759 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5548
Uniwhale
Uniwhale
UNW
0.006783928263 دلار
401 تومان
0.47%0.17%3.25%2,755 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5549
Wisdom Bank Network
Wisdom Bank Network
WBN
0.013 دلار
762 تومان
0.00%6.18%19.18%2,751 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5550
Ceres
Ceres
CERES
34.509 دلار
2,041,180 تومان
1.48%6.28%12.54%2,749 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline