قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
5851
pSTAKE Staked ATOM
pSTAKE Staked ATOM
STKATOM
10.334 دلار
685,177 تومان
0.03%0.41%11.40%2,409 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5852
Liquidus Foundation
Liquidus Foundation
LIQ
0.223 دلار
14,791 تومان
0.00%2.38%18.40%2,369 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5853
Octus Bridge
Octus Bridge
BRIDGE
0.223 دلار
14,811 تومان
0.58%9.48%18.69%2,368 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5854
Yaoyao's Cat
Yaoyao's Cat
YAOYAO
0.000029750131 دلار
1 تومان
1.36%2.18%89.13%2,338 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5855
Worried
Worried
BUFFET
0.000000000058 دلار
0.000 تومان
0.14%1.22%25.12%2,335 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5856
Gaysler
Gaysler
GAYSLER
0.000169451394 دلار
11 تومان
0.21%15.29%43.56%2,327 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5857
Homie Wars
Homie Wars
HOMIECOIN
0.000001368732 دلار
0.091 تومان
0.00%5.58%29.74%2,326 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5858
Defi For You
Defi For You
DFY
0.000243622905 دلار
16 تومان
0.01%5.64%23.56%2,313 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5859
Legacy ICHI
Legacy ICHI
ICHI
2.400 دلار
159,124 تومان
0.28%2.14%12.81%2,314 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5860
BundlesBets V2
BundlesBets V2
BUND
7.833 دلار
519,319 تومان
0.00%1.16%6.91%2,313 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5861
MEOW COIN
MEOW COIN
MEOW
0.000000022173 دلار
0.001 تومان
0.00%11.18%92.76%2,305 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5862
DumbMoney
DumbMoney
GME
0.000719139166 دلار
47 تومان
0.00%8.33%14.54%2,304 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5863
Morphex
Morphex
MPX
0.041 دلار
2,712 تومان
0.00%4.02%4.87%2,299 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5864
SolFarm
SolFarm
SFARM
0.110 دلار
7,270 تومان
0.15%1.23%3.38%2,266 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5865
sETH2
sETH2
SETH2
3,057.610 دلار
202,728,739 تومان
0.00%0.07%11.21%2,295 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5866
TFS Token
TFS Token
TFS
0.004933059748 دلار
327 تومان
0.00%1.02%1.76%2,293 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5867
CrowdSwap
CrowdSwap
CROWD
0.015 دلار
964 تومان
0.00%3.07%4.53%2,292 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5868
Bugs Bunny
Bugs Bunny
BUGS
0.013 دلار
854 تومان
0.00%2.25%11.73%2,279 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5869
GoGoPool AVAX
GoGoPool AVAX
GGAVAX
36.558 دلار
2,423,901 تومان
0.00%0.86%9.13%2,259 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5870
CHUCK
CHUCK
CHUCK
0.000023325290 دلار
1 تومان
0.00%3.08%47.13%2,256 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5871
CHUCHU
CHUCHU
CHUCHU
0.201 دلار
13,348 تومان
0.26%0.49%14.72%2,254 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5872
Y2K
Y2K
Y2K
0.218 دلار
14,481 تومان
1.44%5.34%11.82%2,253 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5873
Pika Protocol
Pika Protocol
PIKA
0.505 دلار
33,485 تومان
0.00%2.37%3.60%2,246 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5874
Apple Tokenized Stock Defichain
Apple Tokenized Stock Defichain
DAAPL
78.174 دلار
5,183,154 تومان
0.14%0.55%9.08%2,236 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5875
MINESHIELD
MINESHIELD
MNS
0.000590753955 دلار
39 تومان
0.00%0.57%21.86%2,235 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5876
SocialAI
SocialAI
SAI
0.000289452049 دلار
19 تومان
0.00%10.37%24.75%2,233 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5877
Germany Rabbit Token
Germany Rabbit Token
GERMANY
0.000000007264 دلار
0.000 تومان
0.00%4.29%32.52%2,225 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5878
Empowa
Empowa
EMP
0.116 دلار
7,716 تومان
0.00%9.52%5.79%2,214 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5879
EQ9
EQ9
EQ9
0.001480347335 دلار
98 تومان
13.77%0.01%40.81%2,204 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5880
YAM V1
YAM V1
YAM
0.103 دلار
6,835 تومان
0.04%0.49%12.14%2,206 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5881
Trossard
Trossard
TROSS
0.000012584740 دلار
0.834 تومان
0.01%1.65%7.50%2,187 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5882
Pepe Wif Hat
Pepe Wif Hat
PIF
0.000069980140 دلار
4 تومان
0.56%3.52%37.48%2,198 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5883
Grape Network
Grape Network
GRAPE
0.001447159957 دلار
95 تومان
0.02%3.53%23.47%2,187 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5884
YieldFarming Index
YieldFarming Index
YFX
1.847 دلار
122,450 تومان
0.00%3.85%2.35%2,182 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5885
Shiba
Shiba
SHIBA
0.000000000349 دلار
0.000 تومان
0.49%4.65%5.51%2,179 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5886
monkeywifhat
monkeywifhat
MIF
0.000061911164 دلار
4 تومان
0.20%16.86%141.15%2,172 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5887
Chronos
Chronos
CHR
0.002681977205 دلار
177 تومان
0.00%0.05%3.08%2,168 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5888
Homer Simpson(Solana)
Homer Simpson(Solana)
HOMER
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.98%8.08%18.96%2,168 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5889
Papa
Papa
PAPA
0.000000000258 دلار
0.000 تومان
0.00%5.82%7.64%2,167 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5890
Leancoin
Leancoin
LEAN
0.000159067433 دلار
10 تومان
1.85%6.47%3.03%2,154 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5891
BankerCoinAda
BankerCoinAda
BANK
0.000000438625 دلار
0.029 تومان
0.00%2.75%6.15%2,161 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5892
GROK 2.0
GROK 2.0
GROK2.0
0.000035198241 دلار
2 تومان
0.00%4.40%12.91%2,148 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5893
GOLD
GOLD
GOLD
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.15%21.90%6.76%2,147 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5894
CronaSwap
CronaSwap
CRONA
0.001391191392 دلار
92 تومان
0.00%0.23%5.78%2,142 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5895
Staked USDT
Staked USDT
STUSDT
0.995 دلار
65,952 تومان
0.00%0.02%0.01%2,138 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5896
Ratscoin
Ratscoin
RATS
0.000000000428 دلار
0.000 تومان
0.35%4.24%8.27%2,134 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5897
MetaWorth
MetaWorth
MTW
10.467 دلار
693,979 تومان
0.00%1.02%32.74%2,132 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5898
Floor Cheese Burger
Floor Cheese Burger
FLRBRG
0.000011657069 دلار
0.773 تومان
0.00%3.16%3.39%2,131 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5899
Omnisea
Omnisea
OSEA
0.006190554676 دلار
410 تومان
1.52%0.01%3.02%2,128 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5900
JPool Staked SOL (JSOL)
JPool Staked SOL (JSOL)
JSOL
168.845 دلار
11,194,957 تومان
0.40%1.11%4.13%2,127 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline