قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
5901
o-mee
o-mee
OME
0.000075451436 دلار
4 تومان
0.00%0.36%2.92%3,903 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5902
Bombcrypto Coin
Bombcrypto Coin
BOMB
0.014 دلار
820 تومان
0.36%3.73%5.17%3,902 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5903
Ritz.Game
Ritz.Game
RITZ
0.000438507149 دلار
25 تومان
0.00%4.53%12.76%3,895 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5904
Fufu Token
Fufu Token
FUFU
0.000038852550 دلار
2 تومان
0.02%12.36%26.77%3,880 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5905
Futureswap
Futureswap
FST
0.028 دلار
1,576 تومان
0.12%3.10%14.25%3,863 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5906
Starpad
Starpad
SRP
0.006872219986 دلار
391 تومان
0.85%1.53%2.44%3,847 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5907
GCCOIN
GCCOIN
GCC
0.000021457491 دلار
1 تومان
0.00%11.03%10.29%3,843 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5908
Happy Birthday Coin
Happy Birthday Coin
HBDC
0.001254789807 دلار
71 تومان
2.18%4.78%25.80%3,842 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5909
Nominex
Nominex
NMX
0.009282603524 دلار
529 تومان
0.00%0.14%0.93%3,839 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5910
Walk Token
Walk Token
WALK
0.038 دلار
2,171 تومان
0.06%3.00%1.64%3,839 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5911
Hachiko Inu
Hachiko Inu
INU
0.000000004248 دلار
0.000 تومان
5.23%4.27%8.62%3,827 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5912
Internet Computer Technology
Internet Computer Technology
ICT
0.051 دلار
2,910 تومان
0.33%7.05%23.87%3,816 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5913
NEKO
NEKO
NEKO
0.000247139371 دلار
14 تومان
0.50%2.14%10.75%3,815 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5914
GPU Inu
GPU Inu
GPUINU
0.000011854623 دلار
0.676 تومان
0.37%8.45%34.76%3,815 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5915
Bancor Governance Token
Bancor Governance Token
VBNT
0.584 دلار
33,273 تومان
0.25%8.00%5.86%3,812 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5916
ReserveBlock
ReserveBlock
RBX
0.014 دلار
786 تومان
0.71%2.16%55.09%3,800 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5917
Apu
Apu
APU
0.000000474143 دلار
0.027 تومان
0.00%0.71%0.30%3,799 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5918
Solidray (new)
Solidray (new)
SRT
0.000211616615 دلار
12 تومان
0.10%5.85%8.35%3,792 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5919
GIB
GIB
GIB
0.000259865924 دلار
14 تومان
0.67%4.04%12.38%3,784 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5920
Wrapped SX Network
Wrapped SX Network
WSX
0.082 دلار
4,697 تومان
0.00%1.18%5.05%3,779 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5921
SWIFTIES
SWIFTIES
SWIFTIES
0.002582418967 دلار
147 تومان
0.21%2.36%24.87%3,758 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5922
CheersLand
CheersLand
CHEERS
0.009222046248 دلار
525 تومان
0.37%1.42%25.41%3,739 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5923
ApeXit Finance
ApeXit Finance
APEX
0.010 دلار
579 تومان
0.08%23.32%9.74%3,734 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5924
NewGold
NewGold
NEWG
18.060 دلار
1,029,634 تومان
0.00%4.99%47.10%3,725 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5925
Unlock Protocol
Unlock Protocol
UDT
10.691 دلار
609,505 تومان
0.00%4.46%20.01%3,715 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5926
Doginhood
Doginhood
DOGIN
0.000075385591 دلار
4 تومان
2.09%28.88%1.50%3,713 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5927
Trump Shiba
Trump Shiba
TRUMPSHIBA
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.00%1.56%39.57%3,710 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5928
Memeolorgy
Memeolorgy
LORGY
0.000064077067 دلار
3 تومان
9.64%8.74%0.65%3,710 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5929
Camly Coin
Camly Coin
CAMLY
0.000092882511 دلار
5 تومان
0.06%3.01%7.23%3,696 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5930
FOMOSolana
FOMOSolana
FOMO
0.037 دلار
2,081 تومان
1.16%1.27%5.26%3,695 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5931
Solsponge
Solsponge
SOLSPONGE
0.000000001613 دلار
0.000 تومان
1.75%4.18%10.43%3,694 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5932
MMX
MMX
MMX
2.022 دلار
115,259 تومان
0.01%0.09%2.61%3,693 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5933
SoPay
SoPay
SOP
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.07%60.77%106.58%3,682 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5934
Ethereum Express
Ethereum Express
ETE
0.003303650033 دلار
188 تومان
1.53%2.02%24.24%3,671 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5935
CrazyPepe
CrazyPepe
CRAZYPEPE
0.000000000193 دلار
0.000 تومان
0.02%3.55%47.56%3,671 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5936
CircleSwap
CircleSwap
CIR
0.064 دلار
3,667 تومان
0.14%0.05%18.54%3,668 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5937
Drac (Ordinals)
Drac (Ordinals)
DRAC
0.005031329218 دلار
286 تومان
3.55%0.62%3.57%3,667 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5938
Kermit
Kermit
CRICKETS
0.000007876091 دلار
0.449 تومان
0.02%1.01%32.20%3,660 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5939
Hikari Protocol
Hikari Protocol
HIKARI
0.001650876290 دلار
94 تومان
0.00%22.31%27.89%3,659 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5940
Oasis
Oasis
OASIS
0.000419390248 دلار
23 تومان
0.00%22.47%4.23%3,649 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5941
Meta Kongz
Meta Kongz
MKC
0.013 دلار
765 تومان
0.38%9.24%66.19%3,633 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5942
Burrow
Burrow
BRRR
0.006517149645 دلار
371 تومان
0.00%1.87%23.70%3,624 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5943
Independence Day (Solana)
Independence Day (Solana)
IN DAY
0.000575342565 دلار
32 تومان
0.18%51.90%93.93%3,621 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5944
ZENEX
ZENEX
ZNX
0.063 دلار
3,608 تومان
1.59%5.26%13.66%3,621 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5945
SBF In Jail
SBF In Jail
SBF
0.000000000062 دلار
0.000 تومان
1.11%15.39%7.67%3,610 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5946
Paradox
Paradox
PDX
18.744 دلار
1,068,661 تومان
1.08%10.05%18.83%3,609 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5947
Wrapped THETA
Wrapped THETA
WTHETA
2.424 دلار
138,202 تومان
0.49%3.81%28.82%3,596 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5948
D-SHOP
D-SHOP
DP
0.009347734139 دلار
532 تومان
1.68%1.48%1.26%3,594 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5949
PORA AI
PORA AI
PORA
0.000002345548 دلار
0.134 تومان
0.00%22.76%20.47%3,593 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5950
Baby Slerf
Baby Slerf
BABYSLERF
0.000375389360 دلار
21 تومان
0.05%0.82%19.91%3,587 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline