قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
5951
Saiyan PEPE
Saiyan PEPE
SPEPE
0.000000597571 دلار
0.035 تومان
0.44%1.21%16.01%920 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5952
PlayNity
PlayNity
PLY
0.003144090112 دلار
184 تومان
0.00%1.66%20.22%919 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5953
POW
POW
POW
0.013 دلار
761 تومان
0.00%43.98%55.66%910 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5954
Whisper
Whisper
WISP
0.001449581309 دلار
85 تومان
0.00%2.47%1.71%908 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5955
GameGuru
GameGuru
GGT
0.000147201900 دلار
8 تومان
0.02%14.85%18.10%908 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5956
Bolt Coin
Bolt Coin
$BOLT
0.000000124186 دلار
0.007 تومان
0.23%1.11%23.14%905 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5957
SOLANA MEME TOKEN
SOLANA MEME TOKEN
SOL10
0.000018783851 دلار
1 تومان
0.27%11.42%59.56%903 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5958
SnowCrash Token
SnowCrash Token
NORA
0.001928873743 دلار
113 تومان
0.00%2.04%5.18%899 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5959
Lotty
Lotty
LOTTY
0.000000746887 دلار
0.044 تومان
0.19%5.25%4.14%898 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5960
YEL.Finance
YEL.Finance
YEL
0.001929114558 دلار
113 تومان
5.51%14.80%6.02%894 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5961
Mars Ecosystem Token
Mars Ecosystem Token
XMS
0.001106817659 دلار
65 تومان
0.01%0.50%1.43%892 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5962
Phantom of the Kill
Phantom of the Kill
HIME
0.008423067799 دلار
495 تومان
0.00%0.02%5.72%887 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5963
Dogelon Mars 2.0
Dogelon Mars 2.0
ELON2.0
0.000000000227 دلار
0.000 تومان
0.00%0.44%19.53%886 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5964
Ethereum Meta
Ethereum Meta
ETHM
0.000000000024 دلار
0.000 تومان
2.15%29.65%28.69%886 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5965
SocialAI
SocialAI
SAI
0.000621744622 دلار
36 تومان
0.38%2.75%66.53%882 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5966
Project Quantum
Project Quantum
QBIT
0.000007368545 دلار
0.433 تومان
0.00%1.51%28.10%882 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5967
XRP 2.0
XRP 2.0
XRP 2.0
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.00%3.31%0.01%875 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5968
Smudge Lord
Smudge Lord
SMUDGE
0.000000000910 دلار
0.000 تومان
0.00%2.93%19.63%870 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5969
humanDAO
humanDAO
HDAO
0.004932040810 دلار
289 تومان
0.00%0.81%4.43%870 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5970
pTokens BTC
pTokens BTC
PBTC
8,674.193 دلار
510,016,515 تومان
0.00%0.35%11.41%868 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5971
Froggy
Froggy
FROGGY
0.000000334054 دلار
0.020 تومان
3.22%1.45%7.78%864 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5972
VersaGames
VersaGames
VERSA
0.015 دلار
905 تومان
0.24%22.38%11.40%832 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5973
marmaj
marmaj
MARMAJ
3.324 دلار
195,414 تومان
0.18%1.76%18.54%859 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5974
Tribalisland Token
Tribalisland Token
TIT
0.012 دلار
700 تومان
0.00%0.11%9.09%858 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5975
Bitci Racing Token
Bitci Racing Token
BRACE
0.000004932691 دلار
0.290 تومان
0.22%1.34%9.44%857 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5976
BuckHathCoin
BuckHathCoin
BHIG
0.069 دلار
4,076 تومان
0.36%17.07%18.66%856 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5977
ONE Token
ONE Token
ONE
0.303 دلار
17,811 تومان
0.95%3.15%5.83%854 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5978
Multiverse
Multiverse
MVS
0.000044410464 دلار
2 تومان
0.00%0.78%8.66%849 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5979
Dogai
Dogai
DOGAI
0.000000036724 دلار
0.002 تومان
0.35%2.03%5.39%847 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5980
Arena Token
Arena Token
ARENA
0.011 دلار
630 تومان
0.01%11.05%3.88%845 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5981
FQSwap V2
FQSwap V2
FQS
1.833 دلار
107,797 تومان
0.00%0.56%8.18%845 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5982
XTblock
XTblock
XTT-B20
0.002173103217 دلار
127 تومان
0.16%0.82%12.56%843 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5983
Hanu Yokia
Hanu Yokia
HANU
0.000000335945 دلار
0.020 تومان
0.26%4.43%12.57%830 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5984
JEXchange
JEXchange
JEX
0.004201327694 دلار
247 تومان
0.30%3.16%15.26%840 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5985
The CocktailBar
The CocktailBar
COC
44.087 دلار
2,592,184 تومان
0.00%1.31%23.76%835 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5986
BDID
BDID
BDID
0.001536022254 دلار
90 تومان
0.00%5.54%13.92%827 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5987
GreenTrust
GreenTrust
GNT
0.000000002687 دلار
0.000 تومان
0.00%7.98%3.33%825 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5988
FLOOF
FLOOF
FLOOF
0.000000376615 دلار
0.022 تومان
1.00%2.36%4.94%824 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5989
WifeDoge
WifeDoge
WIFEDOGE
0.000000000003 دلار
0.000 تومان
0.42%2.60%0.53%823 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5990
ELLERIUM (NEW)
ELLERIUM (NEW)
ELM
0.312 دلار
18,344 تومان
0.00%0.28%3.51%822 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5991
V3S Share
V3S Share
VSHARE
0.013 دلار
774 تومان
1.42%6.76%5.02%819 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5992
GTAVI
GTAVI
GTAVI
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.00%15.18%49.48%815 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5993
SaverToken
SaverToken
SVR
0.000003840885 دلار
0.226 تومان
0.00%9.12%63.04%814 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5994
Gem Guardian
Gem Guardian
GEMG
0.006147292621 دلار
361 تومان
0.00%2.79%16.48%812 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5995
Morphex
Morphex
MPX
0.035 دلار
2,042 تومان
0.52%4.00%14.53%812 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5996
ProjectDojo
ProjectDojo
DOJO
0.000124900789 دلار
7 تومان
0.00%7.21%13.95%808 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5997
Gemlink
Gemlink
GLINK
0.014 دلار
839 تومان
0.00%6.41%2.71%804 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5998
DMEX (Decentralized Mining Exchange)
DMEX (Decentralized Mining Exchange)
DMC
0.006505795140 دلار
382 تومان
0.51%33.81%1.92%796 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
5999
Celo Brazilian Real
Celo Brazilian Real
CREAL
0.199 دلار
11,728 تومان
0.88%0.26%0.14%794 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6000
Baby Jerry
Baby Jerry
BABYJERRY
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.00%6.10%11.02%792 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline