قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
6051
GNOME
GNOME
GNOME
0.130 دلار
8,735 تومان
0.00%0.84%31.93%1,430 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6052
Interns
Interns
INTERN
0.000113188932 دلار
7 تومان
0.00%5.84%18.72%1,428 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6053
Community of Meme
Community of Meme
COME
0.000002903791 دلار
0.195 تومان
0.30%3.36%24.31%1,428 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6054
Cairo Finance
Cairo Finance
CBANK
1.259 دلار
84,383 تومان
0.00%0.15%15.19%1,426 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6055
TEN
TEN
TENFI
0.002054687997 دلار
137 تومان
0.00%0.41%13.42%1,425 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6056
META ARENA
META ARENA
META
0.008849231759 دلار
592 تومان
0.73%0.19%17.67%1,416 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6057
A2DAO
A2DAO
ATD
0.081 دلار
5,431 تومان
0.14%1.18%27.44%1,414 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6058
OGSMINEM
OGSMINEM
OGSM
0.000000012291 دلار
0.001 تومان
0.00%0.79%10.07%1,410 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6059
Foxe
Foxe
FOXE
0.000000001452 دلار
0.000 تومان
0.00%5.74%6.45%1,407 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6060
The MVP Society
The MVP Society
DGEN
0.002714887545 دلار
181 تومان
0.10%2.59%13.01%1,406 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6061
$LAMBO
$LAMBO
LAMBO
0.000006714242 دلار
0.450 تومان
0.00%2.60%33.89%1,406 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6062
TUF Token
TUF Token
TUF
0.000258126866 دلار
17 تومان
0.00%9.01%15.67%1,405 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6063
ENCOINS
ENCOINS
ENCS
0.369 دلار
24,698 تومان
0.01%3.63%27.48%1,401 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6064
Pomerium Utility Token
Pomerium Utility Token
PMR
0.000060881652 دلار
4 تومان
5.19%5.88%23.02%1,401 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6065
Kirby CEO
Kirby CEO
KIRBYCEO
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.01%28.60%52.14%1,400 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6066
KoinBülteni Token
KoinBülteni Token
KOINB
0.068 دلار
4,538 تومان
0.06%7.08%17.47%1,397 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6067
Sketch Coin
Sketch Coin
SKET
0.000537976150 دلار
36 تومان
0.00%4.62%1.50%1,389 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6068
MetaGods
MetaGods
MGOD
0.001798662907 دلار
120 تومان
0.06%5.22%15.94%1,388 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6069
Generational Wealth
Generational Wealth
GEN
0.000000000857 دلار
0.000 تومان
0.02%2.89%16.63%1,386 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6070
Pay It Now
Pay It Now
PIN
0.002179999862 دلار
146 تومان
0.00%3.69%12.18%1,384 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6071
Decred-Next
Decred-Next
DCRN
0.114 دلار
7,628 تومان
5.48%6.08%14.44%1,382 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6072
XAI
XAI
XAI
0.000000002295 دلار
0.000 تومان
0.01%0.48%18.06%1,382 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6073
Tiny Coin
Tiny Coin
TINC
0.004092173460 دلار
274 تومان
0.00%3.93%18.14%1,379 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6074
Vitra Studios
Vitra Studios
VITRA
0.002324621425 دلار
155 تومان
0.32%0.07%18.24%1,375 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6075
Astar (Moonbeam)
Astar (Moonbeam)
$XCASTR
0.097 دلار
6,518 تومان
0.00%0.88%28.88%1,367 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6076
SolAPE Token
SolAPE Token
SOLAPE
0.001014930991 دلار
68 تومان
0.00%1.00%36.95%1,366 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6077
Libra Protocol
Libra Protocol
LIBRA
0.000025620005 دلار
1 تومان
0.44%7.63%72.46%1,364 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6078
Junkie Cats
Junkie Cats
JUNKIE
0.000000000151 دلار
0.000 تومان
0.37%3.96%71.20%1,358 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6079
MCFinance
MCFinance
MCF
0.000976956689 دلار
65 تومان
0.30%0.26%0.11%1,350 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6080
Titi Financial
Titi Financial
TITI
0.000000000220 دلار
0.000 تومان
1.97%2.33%15.84%1,348 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6081
Icel Idman Yurdu Token
Icel Idman Yurdu Token
MIY
0.055 دلار
3,671 تومان
0.06%6.68%6.88%1,348 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6082
Wrapped KuCoin Token
Wrapped KuCoin Token
WKCS
8.149 دلار
546,050 تومان
0.25%2.39%23.64%1,347 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6083
DUGE
DUGE
DUGE
0.000002523290 دلار
0.169 تومان
0.45%0.21%26.78%1,345 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6084
GreenZoneX
GreenZoneX
GZX
0.000295422466 دلار
19 تومان
0.01%4.05%37.95%1,338 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6085
xAI
xAI
XAI
0.000000001504 دلار
0.000 تومان
0.00%0.46%9.95%1,333 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6086
Nirvana Chain
Nirvana Chain
NAC
0.620 دلار
41,551 تومان
0.03%11.39%14.92%1,331 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6087
Germany Rabbit Token
Germany Rabbit Token
GERMANY
0.000000006998 دلار
0.000 تومان
0.00%2.27%36.19%1,327 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6088
MoMo KEY
MoMo KEY
KEY
10.995 دلار
736,785 تومان
0.00%8.39%13.90%1,326 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6089
Archive AI
Archive AI
ARCAI
0.009810741378 دلار
657 تومان
2.25%13.96%42.44%1,324 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6090
BlackRock
BlackRock
BLACKROCK
0.000000000292 دلار
0.000 تومان
0.00%7.09%21.18%1,322 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6091
Bitci Racing Token
Bitci Racing Token
BRACE
0.000003858363 دلار
0.259 تومان
0.35%8.23%12.36%1,319 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6092
BOOK OF KILLER
BOOK OF KILLER
BOKI
0.000019763441 دلار
1 تومان
0.19%21.58%31.28%1,318 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6093
Filda
Filda
FILDA
0.000884648333 دلار
59 تومان
0.00%4.00%18.14%1,302 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6094
ArithFi
ArithFi
ATF
0.033 دلار
2,183 تومان
0.00%2.06%4.52%1,301 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6095
GENZ Token
GENZ Token
GENZ
0.000381930413 دلار
25 تومان
0.72%0.46%5.33%1,299 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6096
Metagame Arena
Metagame Arena
MGA
0.003000156666 دلار
201 تومان
0.01%9.57%5.68%1,296 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6097
Hamster Coin
Hamster Coin
$HAMSTR
0.000000000050 دلار
0.000 تومان
0.00%2.50%17.39%1,294 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6098
BitSong
BitSong
BTSG
0.009308858711 دلار
623 تومان
0.00%0.39%27.97%1,292 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6099
Water Rabbit Token
Water Rabbit Token
WAR
0.000242547954 دلار
16 تومان
0.33%0.72%35.48%1,291 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6100
The Kingdom Coin
The Kingdom Coin
TKC
0.002221847603 دلار
148 تومان
1.04%1.63%14.70%1,282 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline