قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
6151
Staked USDT
Staked USDT
STUSDT
1.011 دلار
59,817 تومان
0.00%1.59%1.86%663 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6152
Dobby
Dobby
DOBBY
0.000000000067 دلار
0.000 تومان
0.00%2.71%37.80%659 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6153
Corgidoge
Corgidoge
CORGI
0.000000017050 دلار
0.001 تومان
0.00%14.28%5.31%659 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6154
DORK LORD
DORK LORD
DORKL
0.000017266114 دلار
1 تومان
0.00%3.38%6.06%659 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6155
Polycat Finance
Polycat Finance
FISH
0.188 دلار
11,140 تومان
1.59%6.05%12.70%653 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6156
BEETroot
BEETroot
BEET
0.000009386268 دلار
0.555 تومان
1.96%15.47%0.47%651 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6157
Tether CNHt
Tether CNHt
CNHT
0.140 دلار
8,272 تومان
1.57%0.33%0.10%650 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6158
Iris Ecosystem
Iris Ecosystem
IRISTOKEN
0.004800877337 دلار
283 تومان
0.02%2.89%1.87%648 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6159
TourismX Token
TourismX Token
TRMX
0.000064642903 دلار
3 تومان
16.44%2.20%44.38%645 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6160
FONE
FONE
FONE
0.000001399833 دلار
0.083 تومان
0.00%0.78%0.20%645 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6161
Arable Protocol
Arable Protocol
ACRE
0.000196036071 دلار
11 تومان
3.50%9.48%5.30%643 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6162
Baby Meme Coin
Baby Meme Coin
BABYMEME
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.00%6.30%5.61%638 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6163
Donkey
Donkey
DONK
0.002310727118 دلار
136 تومان
0.82%13.26%29.53%638 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6164
MicroPets
MicroPets
PETS
0.000135172938 دلار
7 تومان
0.92%1.53%6.73%638 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6165
Amber Soul Stone
Amber Soul Stone
AMBER
0.000295473062 دلار
17 تومان
0.00%1.68%0.02%637 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6166
CRI3X
CRI3X
CRI3X
0.000879700538 دلار
52 تومان
0.00%3.11%7.66%634 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6167
Snark Launch
Snark Launch
$SNRK
0.001295530794 دلار
76 تومان
0.00%4.68%18.66%630 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6168
Enrex
Enrex
ENRX
0.000059922116 دلار
3 تومان
0.51%0.69%7.61%627 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6169
ChikinCoin
ChikinCoin
CKC
0.000074727979 دلار
4 تومان
0.36%3.70%5.79%625 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6170
Justus
Justus
JTT
0.014 دلار
821 تومان
0.00%0.39%7.72%624 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6171
Carmin
Carmin
CARMIN
0.006011315789 دلار
355 تومان
0.01%3.57%18.70%621 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6172
BFK Warzone
BFK Warzone
BFK
0.000137125003 دلار
8 تومان
0.00%8.11%27.42%621 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6173
SPINDLE
SPINDLE
SPD
0.000030930190 دلار
1 تومان
0.86%13.34%14.53%618 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6174
Moonscape
Moonscape
MSCP
0.000259769449 دلار
15 تومان
73.90%69.77%64.48%617 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6175
ELLERIUM (NEW)
ELLERIUM (NEW)
ELM
0.313 دلار
18,507 تومان
0.00%3.64%9.56%617 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6176
Wrapped USDR
Wrapped USDR
WUSDR
0.728 دلار
43,087 تومان
0.07%0.59%5.81%615 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6177
The Ordinals Council
The Ordinals Council
CNCL
150.739 دلار
8,916,185 تومان
0.27%38.43%21.64%609 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6178
DZD
DZD
DZD
1.976 دلار
116,864 تومان
0.00%3.75%43.87%606 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6179
Hatchyverse
Hatchyverse
HATCHY
0.002211102740 دلار
130 تومان
0.00%8.48%18.03%605 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6180
BULL
BULL
BULL
0.001150198123 دلار
68 تومان
0.00%9.40%48.08%604 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6181
Viralsniper
Viralsniper
VIRAL
0.027 دلار
1,578 تومان
0.00%43.32%8.71%601 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6182
TurboDEX
TurboDEX
TURBO
0.335 دلار
19,820 تومان
0.00%1.61%53.38%601 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6183
REX
REX
XRX
0.000024666524 دلار
1 تومان
0.00%0.23%2.08%598 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6184
Lucky Block (V1)
Lucky Block (V1)
LBLOCK
0.000001174879 دلار
0.069 تومان
0.00%3.40%10.35%592 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6185
TrustNFT
TrustNFT
TRUSTNFT
0.000173523947 دلار
10 تومان
3.36%2.84%0.18%590 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6186
BeatGen NFT
BeatGen NFT
BGN
0.006539628180 دلار
386 تومان
0.00%5.15%47.82%588 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6187
ETH 2.0
ETH 2.0
ETH 2.0
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.00%0.02%12.45%588 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6188
DUX
DUX
DUX
0.010 دلار
597 تومان
0.03%0.02%7.37%586 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6189
Tourism Industry Metaverse
Tourism Industry Metaverse
TIM
0.003605128710 دلار
213 تومان
0.07%1.06%9.52%585 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6190
Baby Grok
Baby Grok
BABYGROK
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.04%5.84%14.46%584 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6191
Bankera V2
Bankera V2
BNK
0.153 دلار
9,050 تومان
2.48%2.59%10.92%581 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6192
CoinWind
CoinWind
COW
0.007542911457 دلار
446 تومان
1.10%13.77%68.81%581 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6193
ETHforestAI
ETHforestAI
ETHFAI
0.000001898740 دلار
0.112 تومان
0.00%1.68%3.09%578 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6194
Bancor Governance Token
Bancor Governance Token
VBNT
0.753 دلار
44,554 تومان
0.40%5.10%2.84%578 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6195
Google AI
Google AI
GAI
0.000000014066 دلار
0.001 تومان
0.00%1.92%12.93%577 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6196
Swaperry
Swaperry
PERRY
0.000987286230 دلار
58 تومان
0.74%3.20%1.75%576 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6197
Bonded Cronos
Bonded Cronos
BCRO
0.105 دلار
6,193 تومان
0.00%1.08%5.06%574 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6198
XDoge
XDoge
XD
0.000000000380 دلار
0.000 تومان
0.00%3.08%16.77%574 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6199
SnakeCity
SnakeCity
SNCT
0.001074442295 دلار
63 تومان
0.00%1.12%10.49%573 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
6200
More Token
More Token
MORE
0.001040266141 دلار
61 تومان
0.12%0.85%0.79%569 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline