قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
701
Keep3rV1
Keep3rV1
KP3R
80.999 دلار
4,762,479 تومان
0.10%5.82%10.13%4,288,663 دلار 34,438,855 دلار coinSparkline
702
Voxies
Voxies
VOXEL
0.291 دلار
17,113 تومان
1.11%7.19%19.05%9,370,794 دلار 34,130,183 دلار coinSparkline
703
Voyager Token
Voyager Token
VGX
0.122 دلار
7,180 تومان
0.29%5.80%13.74%5,883,379 دلار 34,009,649 دلار coinSparkline
704
Tectonic
Tectonic
TONIC
0.000000136555 دلار
0.008 تومان
0.15%5.55%8.71%112,708 دلار 33,829,399 دلار coinSparkline
705
Shapeshift FOX Token
Shapeshift FOX Token
FOX
0.089 دلار
5,238 تومان
0.05%1.89%25.67%3,274,043 دلار 33,603,501 دلار coinSparkline
706
Dock
Dock
DOCK
0.038 دلار
2,255 تومان
0.05%6.07%16.12%1,849,630 دلار 33,614,130 دلار coinSparkline
707
AVA
AVA
AVA
0.652 دلار
38,352 تومان
0.36%4.70%11.97%1,258,965 دلار 33,584,247 دلار coinSparkline
708
Nine Chronicles
Nine Chronicles
WNCG
0.099 دلار
5,836 تومان
2.60%0.48%18.28%2,159,604 دلار 33,489,550 دلار coinSparkline
709
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
48.785 دلار
2,868,420 تومان
0.21%6.11%8.40%1,789,710 دلار 33,416,321 دلار coinSparkline
710
Vectorspace AI
Vectorspace AI
VXV
0.672 دلار
39,517 تومان
1.50%1.34%1.69%276,004 دلار 33,262,084 دلار coinSparkline
711
Bitcoin Atom
Bitcoin Atom
BCA
1.798 دلار
105,695 تومان
4.06%4.23%526.50%نامشخص می باشد33,110,608 دلار coinSparkline
712
Across Protocol
Across Protocol
ACX
0.239 دلار
14,079 تومان
0.09%12.76%38.46%718,466 دلار 33,060,682 دلار coinSparkline
713
AirDAO
AirDAO
AMB
0.011 دلار
628 تومان
0.02%7.27%7.16%4,540,253 دلار 33,024,511 دلار coinSparkline
714
BarnBridge
BarnBridge
BOND
4.136 دلار
243,177 تومان
1.87%8.89%17.96%6,368,983 دلار 32,715,981 دلار coinSparkline
715
QuickSwap [Old]
QuickSwap [Old]
QUICK
63.617 دلار
3,740,502 تومان
0.17%3.68%7.59%21,234 دلار 32,699,067 دلار coinSparkline
716
Cetus Protocol
Cetus Protocol
CETUS
0.116 دلار
6,848 تومان
0.73%8.16%10.90%13,824,728 دلار 32,613,256 دلار coinSparkline
717
e-Radix
e-Radix
EXRD
0.044 دلار
2,605 تومان
0.00%0.16%1.25%411,164 دلار 32,564,631 دلار coinSparkline
718
Lingose
Lingose
LING
0.006219665310 دلار
365 تومان
7.59%18.58%50.39%470,696 دلار 32,471,836 دلار coinSparkline
719
GT Protocol
GT Protocol
GTAI
4.181 دلار
245,813 تومان
0.85%5.86%68.17%25,445,368 دلار 32,328,463 دلار coinSparkline
720
Splintershards
Splintershards
SPS
0.028 دلار
1,620 تومان
0.01%4.47%15.22%175,833 دلار 32,269,816 دلار coinSparkline
721
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
0.285 دلار
16,729 تومان
2.49%10.32%31.48%244,979 دلار 32,221,508 دلار coinSparkline
722
APX
APX
APX
0.072 دلار
4,222 تومان
0.17%4.87%2.05%3,392,466 دلار 32,171,795 دلار coinSparkline
723
Alpaca Finance
Alpaca Finance
ALPACA
0.215 دلار
12,630 تومان
0.29%5.69%7.77%3,690,107 دلار 32,142,796 دلار coinSparkline
724
RabbitX
RabbitX
RBX
0.110 دلار
6,491 تومان
0.64%0.76%8.62%381,849 دلار 32,138,556 دلار coinSparkline
725
Volt Inu
Volt Inu
VOLT
0.000000585213 دلار
0.034 تومان
0.61%6.68%30.22%10,881,016 دلار 32,049,955 دلار coinSparkline
726
NuNet
NuNet
NTX
0.064 دلار
3,746 تومان
0.54%15.50%4.00%741,193 دلار 32,115,610 دلار coinSparkline
727
Numbers Protocol
Numbers Protocol
NUM
0.054 دلار
3,195 تومان
0.73%11.54%12.25%1,795,290 دلار 31,936,229 دلار coinSparkline
728
RAMP
RAMP
RAMP
0.067 دلار
3,922 تومان
3.39%2.36%4.33%11,169 دلار 31,875,044 دلار coinSparkline
729
Cream Finance
Cream Finance
CREAM
17.070 دلار
1,003,691 تومان
0.01%3.24%7.01%1,584,716 دلار 31,676,930 دلار coinSparkline
730
NULS
NULS
NULS
0.299 دلار
17,584 تومان
0.37%6.72%8.24%2,034,378 دلار 31,641,663 دلار coinSparkline
731
PolySwarm
PolySwarm
NCT
0.020 دلار
1,200 تومان
1.09%5.44%57.21%7,831,863 دلار 31,587,150 دلار coinSparkline
732
AdEx
AdEx
ADX
0.221 دلار
12,980 تومان
0.47%4.10%0.59%5,258,296 دلار 31,472,953 دلار coinSparkline
733
Nuco.cloud
Nuco.cloud
NCDT
0.981 دلار
57,689 تومان
0.00%1.39%4.44%360,657 دلار 31,427,812 دلار coinSparkline
734
Rakon
Rakon
RKN
0.128 دلار
7,550 تومان
0.02%22.17%4.81%254 دلار 31,187,830 دلار coinSparkline
735
Decentral Games
Decentral Games
DG
0.042 دلار
2,447 تومان
0.63%14.70%34.19%663,746 دلار 31,054,570 دلار coinSparkline
736
AXEL
AXEL
AXEL
0.110 دلار
6,446 تومان
0.36%6.03%8.20%3,099 دلار 31,037,749 دلار coinSparkline
737
PARSIQ
PARSIQ
PRQ
0.147 دلار
8,665 تومان
0.14%1.93%0.06%1,514,492 دلار 30,987,367 دلار coinSparkline
738
Counterparty
Counterparty
XCP
11.726 دلار
689,448 تومان
0.02%0.97%28.80%4,326 دلار 30,650,268 دلار coinSparkline
739
FC Barcelona Fan Token
FC Barcelona Fan Token
BAR
2.742 دلار
161,238 تومان
0.81%3.83%4.34%3,971,514 دلار 30,650,191 دلار coinSparkline
740
Thrupenny
Thrupenny
TPY
0.346 دلار
20,325 تومان
0.21%4.67%43.73%1,308,604 دلار 30,281,102 دلار coinSparkline
741
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
6.619 دلار
389,171 تومان
0.71%8.22%15.10%19,606,266 دلار 30,116,028 دلار coinSparkline
742
Dragonchain
Dragonchain
DRGN
0.081 دلار
4,767 تومان
0.61%0.34%4.67%226,733 دلار 30,063,113 دلار coinSparkline
743
Paris Saint-Germain Fan Token
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG
3.922 دلار
230,578 تومان
0.04%5.85%7.10%6,289,886 دلار 30,003,342 دلار coinSparkline
744
Stader
Stader
SD
1.062 دلار
62,448 تومان
0.04%1.92%3.86%1,751,350 دلار 29,969,510 دلار coinSparkline
745
PIVX
PIVX
PIVX
0.368 دلار
21,614 تومان
0.59%1.94%4.59%3,007,843 دلار 29,869,183 دلار coinSparkline
746
StaFi
StaFi
FIS
0.494 دلار
29,052 تومان
0.79%4.50%13.58%4,829,490 دلار 29,870,655 دلار coinSparkline
747
VITE
VITE
VITE
0.028 دلار
1,625 تومان
0.09%6.25%15.20%2,693,192 دلار 29,819,808 دلار coinSparkline
748
Neurai
Neurai
XNA
0.003006372869 دلار
176 تومان
0.19%1.47%9.55%1,274,789 دلار 29,681,628 دلار coinSparkline
749
TokenPocket
TokenPocket
TPT
0.008558545492 دلار
503 تومان
0.71%1.03%19.68%64,525 دلار 29,667,833 دلار coinSparkline
750
Unibright
Unibright
UBT
0.198 دلار
11,617 تومان
0.54%18.67%197.35%283,130 دلار 29,637,297 دلار coinSparkline