قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
7701
Synergy
Synergy
SNRG
0.026 دلار
1,477 تومان
0.33%0.58%5.48%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7702
Ratecoin
Ratecoin
XRA
0.000522742951 دلار
29 تومان
0.33%0.58%5.48%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7703
CrevaCoin
CrevaCoin
CREVA
0.000522742951 دلار
29 تومان
0.33%0.58%5.48%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7704
BowsCoin
BowsCoin
BSC
0.002090971806 دلار
118 تومان
0.33%0.58%5.48%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7705
HNC COIN
HNC COIN
HNC
0.021 دلار
1,179 تومان
0.12%0.35%0.14%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7706
Manna
Manna
MANNA
0.000522742951 دلار
29 تومان
0.33%0.58%5.48%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7707
TransferCoin
TransferCoin
TX
0.078 دلار
4,431 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7708
AmsterdamCoin
AmsterdamCoin
AMS
0.000522701509 دلار
29 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7709
Eurocoin
Eurocoin
EUC
0.000522701509 دلار
29 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7710
VectorAI
VectorAI
VEC2
0.000522701509 دلار
29 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7711
Swing
Swing
SWING
0.014 دلار
797 تومان
0.32%0.58%8.08%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7712
Save and Gain
Save and Gain
SANDG
0.000455974218 دلار
25 تومان
0.22%0.69%33.16%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7713
DraftCoin
DraftCoin
DFT
0.001061642852 دلار
60 تومان
0.20%0.71%9.48%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7714
Adzcoin
Adzcoin
ADZ
0.000522701509 دلار
29 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7715
AvatarCoin
AvatarCoin
AV
0.028 دلار
1,595 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7716
Litecred
Litecred
LTCR
0.000522701509 دلار
29 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7717
SaluS
SaluS
SLS
9.352 دلار
528,555 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7718
Francs
Francs
FRN
0.003136209053 دلار
177 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7719
Evil Coin
Evil Coin
EVIL
0.003136209053 دلار
177 تومان
0.32%0.58%26.64%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7720
Rubies
Rubies
RBIES
0.004181612071 دلار
236 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7721
Independent Money System
Independent Money System
IMS
0.001045403018 دلار
59 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7722
PosEx
PosEx
PEX
0.009931328668 دلار
561 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7723
Cabbage
Cabbage
CAB
0.000522701509 دلار
29 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7724
MojoCoin
MojoCoin
MOJO
0.003658910562 دلار
206 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7725
EDRCoin
EDRCoin
EDRC
0.004704313580 دلار
265 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7726
PostCoin
PostCoin
POST
0.001045403018 دلار
59 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7727
BERNcash
BERNcash
BERN
0.000522701509 دلار
29 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7728
DigixDAO
DigixDAO
DGD
77.396 دلار
4,374,393 تومان
0.05%2.34%86.06%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7729
FuzzBalls
FuzzBalls
FUZZ
0.002613714757 دلار
147 تومان
0.33%0.58%5.54%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7730
HiCoin
HiCoin
XHI
0.000522701509 دلار
29 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7731
Bitcoin 21
Bitcoin 21
XBTC21
0.005227015089 دلار
295 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7732
Zurcoin
Zurcoin
ZUR
0.000262169314 دلار
14 تومان
11.98%2.05%15.21%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7733
2GIVE
2GIVE
2GIVE
0.000522701509 دلار
29 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7734
PonziCoin
PonziCoin
PONZI
0.002613507544 دلار
147 تومان
0.32%0.58%12.05%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7735
Citadel
Citadel
CTL
0.004572095219 دلار
258 تومان
0.27%10.43%11.80%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7736
PWR Coin
PWR Coin
PWR
0.000029945625 دلار
1 تومان
0.11%0.85%13.69%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7737
High Voltage
High Voltage
HVCO
0.001158350470 دلار
65 تومان
0.25%0.66%33.09%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7738
GoldBlocks
GoldBlocks
GB
0.001568104527 دلار
88 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7739
Comet
Comet
CMT
0.005227015089 دلار
295 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7740
ChessCoin
ChessCoin
CHESS
0.031 دلار
1,743 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7741
Cryptojacks
Cryptojacks
CJ
0.000522701509 دلار
29 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7742
Aces
Aces
ACES
0.000522701509 دلار
29 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7743
TajCoin
TajCoin
TAJ
0.001045403018 دلار
59 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7744
Veltor
Veltor
VLT
0.006272418106 دلار
354 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7745
Zayedcoin
Zayedcoin
ZYD
0.000522701509 دلار
29 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7746
Dollarcoin
Dollarcoin
DLC
0.001568104527 دلار
88 تومان
0.32%0.58%5.53%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7747
MustangCoin
MustangCoin
MST
0.015 دلار
856 تومان
0.32%0.58%1.27%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7748
AllSafe
AllSafe
ASAFE
0.000757977280 دلار
42 تومان
0.33%0.58%41.17%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7749
Kurrent
Kurrent
KURT
0.001045485903 دلار
59 تومان
0.33%0.58%5.48%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7750
Eternity
Eternity
ENT
0.005750172466 دلار
324 تومان
0.33%0.58%5.48%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline