قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
801
Carbon browser
Carbon browser
CSIX
0.063 دلار
4,157 تومان
0.65%3.08%2.35%1,377,998 دلار 24,864,780 دلار coinSparkline
802
Hatom
Hatom
HTM
1.491 دلار
98,841 تومان
0.17%0.78%9.72%162,792 دلار 24,847,086 دلار coinSparkline
803
Manchester City Fan Token
Manchester City Fan Token
CITY
3.400 دلار
225,449 تومان
0.03%3.04%0.27%6,876,551 دلار 24,748,687 دلار coinSparkline
804
AirSwap
AirSwap
AST
0.141 دلار
9,337 تومان
0.30%3.90%3.60%2,623,154 دلار 24,571,333 دلار coinSparkline
805
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
4.120 دلار
273,165 تومان
0.00%0.05%3.77%468,377 دلار 24,549,516 دلار coinSparkline
806
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
2.849 دلار
188,895 تومان
0.15%0.18%0.02%6,354,883 دلار 24,501,115 دلار coinSparkline
807
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
46.705 دلار
3,096,677 تومان
0.83%0.33%17.36%381,749 دلار 24,507,441 دلار coinSparkline
808
Carrieverse
Carrieverse
CVTX
0.117 دلار
7,767 تومان
1.02%4.73%24.30%1,762,972 دلار 24,327,573 دلار coinSparkline
809
Neurai
Neurai
XNA
0.002455187819 دلار
162 تومان
0.27%0.21%3.73%397,192 دلار 24,239,831 دلار coinSparkline
810
zKML
zKML
ZKML
0.263 دلار
17,405 تومان
0.92%9.01%27.57%397,919 دلار 24,220,483 دلار coinSparkline
811
Sentinel
Sentinel
DVPN
0.001353413307 دلار
89 تومان
0.29%0.29%12.18%252,493 دلار 24,224,915 دلار coinSparkline
812
ParaSwap
ParaSwap
PSP
0.032 دلار
2,139 تومان
0.24%0.15%7.15%246,822 دلار 24,039,263 دلار coinSparkline
813
GameGPT
GameGPT
DUEL
0.016 دلار
1,093 تومان
1.09%1.36%13.82%23,770,344 دلار 23,996,907 دلار coinSparkline
814
DexCheck AI
DexCheck AI
DCK
0.070 دلار
4,659 تومان
0.99%3.45%6.49%1,347,394 دلار 23,851,727 دلار coinSparkline
815
ABBC Coin
ABBC Coin
ABBC
0.019 دلار
1,292 تومان
0.81%2.93%4.97%2,379,322 دلار 23,850,565 دلار coinSparkline
816
DUKO
DUKO
DUKO
0.002458573300 دلار
163 تومان
5.01%38.53%83.67%5,092,958 دلار 23,759,544 دلار coinSparkline
817
Locus Chain
Locus Chain
LOCUS
0.011 دلار
751 تومان
0.12%0.44%15.11%267,100 دلار 23,579,769 دلار coinSparkline
818
Lingose
Lingose
LING
0.004506821688 دلار
298 تومان
0.63%1.94%8.73%594,450 دلار 23,529,365 دلار coinSparkline
819
Volt Inu
Volt Inu
VOLT
0.000000428451 دلار
0.028 تومان
0.37%1.46%11.41%8,079,237 دلار 23,464,677 دلار coinSparkline
820
MonaCoin
MonaCoin
MONA
0.356 دلار
23,606 تومان
0.04%1.53%14.51%493,352 دلار 23,402,811 دلار coinSparkline
821
Shido [New]
Shido [New]
SHIDO
0.001330292327 دلار
88 تومان
0.53%5.32%15.53%1,264,805 دلار 23,307,041 دلار coinSparkline
822
Starlink
Starlink
STARL
0.000002327154 دلار
0.154 تومان
0.55%1.78%9.76%1,787,303 دلار 23,223,069 دلار coinSparkline
823
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
0.000012817025 دلار
0.850 تومان
0.36%0.44%17.04%5,394,791 دلار 23,126,459 دلار coinSparkline
824
Samoyedcoin
Samoyedcoin
SAMO
0.006300609632 دلار
417 تومان
0.67%7.35%27.46%1,882,853 دلار 23,042,177 دلار coinSparkline
825
OG Fan Token
OG Fan Token
OG
4.770 دلار
316,283 تومان
0.28%1.30%3.33%3,993,430 دلار 22,784,905 دلار coinSparkline
826
Symbiosis
Symbiosis
SIS
0.370 دلار
24,544 تومان
0.96%13.67%0.17%4,764,285 دلار 22,717,694 دلار coinSparkline
827
Quantum Resistant Ledger
Quantum Resistant Ledger
QRL
0.334 دلار
22,124 تومان
0.11%1.39%2.28%989,776 دلار 22,669,593 دلار coinSparkline
828
Poolz Finance
Poolz Finance
POOLX
4.609 دلار
305,581 تومان
0.67%1.09%11.54%1,217,173 دلار 22,640,602 دلار coinSparkline
829
Radiant
Radiant
RXD
0.002155253628 دلار
142 تومان
1.12%8.69%10.47%165,801 دلار 22,637,102 دلار coinSparkline
830
BarnBridge
BarnBridge
BOND
2.861 دلار
189,666 تومان
0.57%1.60%17.43%4,686,302 دلار 22,628,127 دلار coinSparkline
831
Solanium
Solanium
SLIM
0.226 دلار
14,993 تومان
0.89%3.05%9.18%726,759 دلار 22,612,989 دلار coinSparkline
832
Mintlayer
Mintlayer
ML
0.349 دلار
23,159 تومان
1.86%2.54%10.56%1,334,091 دلار 22,424,064 دلار coinSparkline
833
Firo
Firo
FIRO
1.650 دلار
109,428 تومان
0.36%1.74%3.63%4,123,594 دلار 22,431,807 دلار coinSparkline
834
Petals
Petals
PTS
0.001571391915 دلار
104 تومان
0.00%0.09%8.29%13,392 دلار 22,195,877 دلار coinSparkline
835
Swarm
Swarm
BZZ
0.422 دلار
27,993 تومان
0.27%3.96%19.98%1,042,234 دلار 22,208,086 دلار coinSparkline
836
dForce
dForce
DF
0.051 دلار
3,401 تومان
0.23%4.03%2.64%3,887,676 دلار 22,161,592 دلار coinSparkline
837
Hathor
Hathor
HTR
0.088 دلار
5,822 تومان
0.19%2.51%9.16%545,156 دلار 22,115,986 دلار coinSparkline
838
Alpine F1 Team Fan Token
Alpine F1 Team Fan Token
ALPINE
1.941 دلار
128,706 تومان
0.25%0.11%10.95%3,138,022 دلار 22,051,888 دلار coinSparkline
839
Argentine Football Association Fan Token
Argentine Football Association Fan Token
ARG
1.841 دلار
122,065 تومان
0.22%0.12%2.04%1,303,679 دلار 21,971,395 دلار coinSparkline
840
r/CryptoCurrency Moons
r/CryptoCurrency Moons
MOON
0.205 دلار
13,592 تومان
0.86%6.13%10.75%435,991 دلار 21,888,960 دلار coinSparkline
841
Castello Coin
Castello Coin
CAST
0.103 دلار
6,801 تومان
0.07%0.28%2.50%101,573 دلار 21,779,931 دلار coinSparkline
842
Optimus AI
Optimus AI
OPTI
0.229 دلار
15,184 تومان
0.12%1.39%8.46%367,317 دلار 21,765,247 دلار coinSparkline
843
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
0.347 دلار
22,979 تومان
0.48%1.04%18.75%337,251 دلار 21,703,972 دلار coinSparkline
844
Metahero
Metahero
HERO
0.004250947559 دلار
281 تومان
0.34%0.82%10.37%1,297,554 دلار 21,661,312 دلار coinSparkline
845
Kleros
Kleros
PNK
0.028 دلار
1,848 تومان
0.94%3.18%6.09%451,422 دلار 21,652,190 دلار coinSparkline
846
Stobox Token
Stobox Token
STBU
0.219 دلار
14,525 تومان
0.38%6.20%0.37%795,754 دلار 21,578,649 دلار coinSparkline
847
Helium IOT
Helium IOT
IOT
0.000899763896 دلار
59 تومان
0.69%3.22%22.85%98,757 دلار 21,549,744 دلار coinSparkline
848
TokenPocket
TokenPocket
TPT
0.006215944573 دلار
412 تومان
0.00%1.91%3.63%62,157 دلار 21,547,307 دلار coinSparkline
849
TROY
TROY
TROY
0.002489580235 دلار
165 تومان
0.40%2.25%17.75%2,303,213 دلار 21,472,630 دلار coinSparkline
850
Vita Inu
Vita Inu
VINU
0.000000023730 دلار
0.002 تومان
1.85%23.09%29.20%7,795,032 دلار 21,351,587 دلار coinSparkline