قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
851
Kryll
Kryll
KRL
0.352 دلار
17,770 تومان
0.44%5.18%18.71%322,373 دلار 13,545,145 دلار coinSparkline
852
Energi
Energi
NRG
0.193 دلار
9,752 تومان
3.21%4.72%160.14%137,538 دلار 13,435,481 دلار coinSparkline
853
Decubate
Decubate
DCB
0.054 دلار
2,732 تومان
0.45%18.21%75.88%809,620 دلار 13,442,159 دلار coinSparkline
854
MEVerse
MEVerse
MEV
0.007809418284 دلار
393 تومان
0.03%2.77%62.19%4,969,223 دلار 13,366,952 دلار coinSparkline
855
Divi
Divi
DIVI
0.003625561978 دلار
182 تومان
1.67%2.34%15.66%110,162 دلار 13,334,056 دلار coinSparkline
856
PlayZap
PlayZap
PZP
0.430 دلار
21,666 تومان
3.01%9.89%1.49%529,918 دلار 13,258,973 دلار coinSparkline
857
Gamium
Gamium
GMM
0.000633236722 دلار
31 تومان
0.84%2.92%3.50%368,088 دلار 13,172,185 دلار coinSparkline
858
renBTC
renBTC
RENBTC
43,153.696 دلار
2,176,715,576 تومان
0.01%2.45%11.96%89 دلار 13,140,263 دلار coinSparkline
859
Nestree
Nestree
EGG
0.004537819547 دلار
228 تومان
0.25%6.63%33.59%713,057 دلار 13,136,445 دلار coinSparkline
860
Pintu Token
Pintu Token
PTU
0.556 دلار
28,034 تومان
3.93%3.53%86.38%263,270 دلار 12,984,173 دلار coinSparkline
861
Tamadoge
Tamadoge
TAMA
0.009245883062 دلار
466 تومان
0.66%8.62%2.61%1,827,652 دلار 12,882,781 دلار coinSparkline
862
GALAXIA
GALAXIA
GXA
0.005268668048 دلار
265 تومان
0.50%0.09%12.04%4,300,757 دلار 12,881,991 دلار coinSparkline
863
XeniosCoin
XeniosCoin
XNC
0.167 دلار
8,426 تومان
0.12%0.23%46.62%1,002 دلار 12,741,748 دلار coinSparkline
864
Deeper Network
Deeper Network
DPR
0.005600184532 دلار
282 تومان
1.84%10.68%5.64%395,952 دلار 12,678,743 دلار coinSparkline
865
Gari Network
Gari Network
GARI
0.046 دلار
2,335 تومان
1.61%6.21%24.90%1,317,360 دلار 12,660,248 دلار coinSparkline
866
Izumi Finance
Izumi Finance
IZI
0.016 دلار
807 تومان
0.58%2.47%2.43%373,091 دلار 12,607,939 دلار coinSparkline
867
Grove Coin
Grove Coin
GRV
0.132 دلار
6,681 تومان
0.23%12.33%18.20%3,696,226 دلار 12,595,456 دلار coinSparkline
868
r/CryptoCurrency Moons
r/CryptoCurrency Moons
MOON
0.117 دلار
5,900 تومان
0.92%9.12%26.05%339,189 دلار 12,490,725 دلار coinSparkline
869
Observer
Observer
OBSR
0.002112980888 دلار
106 تومان
0.17%10.75%57.98%560,983 دلار 12,481,549 دلار coinSparkline
870
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
0.136 دلار
6,872 تومان
0.02%2.10%7.41%357,029 دلار 12,444,791 دلار coinSparkline
871
Somnium Space Cubes
Somnium Space Cubes
CUBE
0.995 دلار
50,198 تومان
0.07%3.88%4.21%39,574 دلار 12,439,939 دلار coinSparkline
872
Presearch
Presearch
PRE
0.031 دلار
1,577 تومان
0.00%1.22%2.23%61,506 دلار 12,405,958 دلار coinSparkline
873
Zigcoin
Zigcoin
ZIG
0.029 دلار
1,482 تومان
1.71%5.13%3.11%19,040,568 دلار 12,392,725 دلار coinSparkline
874
LimeWire
LimeWire
LMWR
0.247 دلار
12,461 تومان
0.45%2.54%5.40%749,801 دلار 12,352,706 دلار coinSparkline
875
BABB
BABB
BAX
0.000179552153 دلار
9 تومان
2.18%9.30%4.92%195,336 دلار 12,290,342 دلار coinSparkline
876
Swarm Markets
Swarm Markets
SMT
0.375 دلار
18,911 تومان
1.41%6.52%41.79%532,568 دلار 12,285,884 دلار coinSparkline
877
MongCoin
MongCoin
$MONG
0.000000021039 دلار
0.001 تومان
0.90%14.43%182.20%5,717,594 دلار 12,227,857 دلار coinSparkline
878
Nodle
Nodle
NODL
0.004496680850 دلار
226 تومان
0.74%2.75%47.97%150,478 دلار 12,155,748 دلار coinSparkline
879
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
2.011 دلار
101,419 تومان
0.25%0.73%2.40%4,537,059 دلار 12,120,008 دلار coinSparkline
880
Tottenham Hotspur Fan Token
Tottenham Hotspur Fan Token
SPURS
3.861 دلار
194,737 تومان
0.16%1.53%8.34%849,520 دلار 12,096,190 دلار coinSparkline
881
Scallop
Scallop
SCLP
0.186 دلار
9,392 تومان
0.15%1.13%0.36%1,534,685 دلار 12,025,997 دلار coinSparkline
882
Cult DAO
Cult DAO
CULT
0.000002782231 دلار
0.140 تومان
0.02%1.38%15.14%387,650 دلار 12,015,594 دلار coinSparkline
883
Algebra
Algebra
ALGB
0.034 دلار
1,698 تومان
0.17%2.26%14.37%226,487 دلار 11,955,617 دلار coinSparkline
884
UNCX Network
UNCX Network
UNCX
257.223 دلار
12,974,601 تومان
0.06%2.18%1.71%24,736 دلار 11,954,146 دلار coinSparkline
885
Nuco.cloud
Nuco.cloud
NCDT
0.476 دلار
24,027 تومان
0.08%6.75%43.15%294,009 دلار 11,908,923 دلار coinSparkline
886
Throne
Throne
THN
0.030 دلار
1,519 تومان
0.39%0.04%5.79%1,482,639 دلار 11,768,478 دلار coinSparkline
887
XDB CHAIN
XDB CHAIN
XDB
0.000681190524 دلار
34 تومان
2.92%2.37%13.21%997,867 دلار 11,714,890 دلار coinSparkline
888
Inter Milan Fan Token
Inter Milan Fan Token
INTER
2.416 دلار
121,843 تومان
0.26%0.03%9.37%544,791 دلار 11,607,203 دلار coinSparkline
889
MATH
MATH
MATH
0.101 دلار
5,114 تومان
0.75%2.89%7.26%384,907 دلار 11,595,814 دلار coinSparkline
890
HAPI Protocol
HAPI Protocol
HAPI
16.180 دلار
816,122 تومان
2.94%22.96%41.30%763,918 دلار 11,535,167 دلار coinSparkline
891
AMO Coin
AMO Coin
AMO
0.000603309189 دلار
30 تومان
0.43%6.26%30.33%1,072,589 دلار 11,523,206 دلار coinSparkline
892
ISKRA Token
ISKRA Token
ISK
0.178 دلار
8,968 تومان
0.02%3.83%9.97%403,583 دلار 11,514,581 دلار coinSparkline
893
Only1
Only1
LIKE
0.042 دلار
2,107 تومان
2.52%2.00%26.64%1,077,555 دلار 11,416,227 دلار coinSparkline
894
Bitrock
Bitrock
BROCK
0.132 دلار
6,668 تومان
0.06%10.26%0.55%509,631 دلار 11,397,492 دلار coinSparkline
895
Quiztok
Quiztok
QTCON
0.001798290360 دلار
90 تومان
0.17%7.63%17.50%610,556 دلار 11,385,963 دلار coinSparkline
896
Bifrost
Bifrost
BNC
0.372 دلار
18,781 تومان
0.07%1.06%30.90%246,952 دلار 11,363,284 دلار coinSparkline
897
Augur
Augur
REP
1.032 دلار
52,079 تومان
0.38%18.21%46.89%2,745,460 دلار 11,357,302 دلار coinSparkline
898
Dimecoin
Dimecoin
DIME
0.000023646830 دلار
1 تومان
0.07%0.23%7.35%نامشخص می باشد11,311,069 دلار coinSparkline
899
XDEFI Wallet
XDEFI Wallet
XDEFI
0.129 دلار
6,492 تومان
2.86%1.31%1.71%176,723 دلار 11,289,004 دلار coinSparkline
900
Pluton
Pluton
PLU
6.091 دلار
307,217 تومان
0.11%0.42%7.09%204,514 دلار 11,279,849 دلار coinSparkline