قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
901
Push Protocol
Push Protocol
PUSH
0.263 دلار
15,546 تومان
0.03%2.62%17.25%367,080 دلار 15,865,447 دلار coinSparkline
902
Viberate
Viberate
VIB
0.078 دلار
4,600 تومان
1.30%0.22%8.79%2,787,867 دلار 15,554,290 دلار coinSparkline
903
Hourglass
Hourglass
WAIT
0.159 دلار
9,384 تومان
1.07%6.15%18.88%235,536 دلار 15,541,829 دلار coinSparkline
904
BIM
BIM
BIM
1.115 دلار
65,948 تومان
0.03%0.02%0.31%30,700 دلار 15,509,223 دلار coinSparkline
905
Gamium
Gamium
GMM
0.000739067991 دلار
43 تومان
0.73%2.32%4.20%637,642 دلار 15,373,619 دلار coinSparkline
906
Handshake
Handshake
HNS
0.025 دلار
1,457 تومان
1.42%10.11%8.85%79,031 دلار 15,241,208 دلار coinSparkline
907
Chrono.tech
Chrono.tech
TIME
21.614 دلار
1,278,487 تومان
0.86%0.08%0.70%843,048 دلار 15,348,609 دلار coinSparkline
908
Hydranet
Hydranet
HDN
0.097 دلار
5,726 تومان
1.20%0.32%18.30%259,680 دلار 15,346,593 دلار coinSparkline
909
SOLVE
SOLVE
SOLVE
0.022 دلار
1,314 تومان
0.18%2.63%4.95%555,101 دلار 15,332,867 دلار coinSparkline
910
Diamond Launch
Diamond Launch
DLC
0.158 دلار
9,327 تومان
3.29%27.29%40.15%281,141 دلار 15,169,995 دلار coinSparkline
911
EPIK Prime
EPIK Prime
EPIK
0.014 دلار
856 تومان
0.21%2.16%4.86%668,814 دلار 15,253,279 دلار coinSparkline
912
Ferrum Network
Ferrum Network
FRM
0.059 دلار
3,494 تومان
0.73%7.38%10.99%244,940 دلار 15,242,178 دلار coinSparkline
913
Unisocks
Unisocks
SOCKS
50,148.045 دلار
2,966,256,848 تومان
0.00%0.00%23.03%نامشخص می باشد15,144,710 دلار coinSparkline
914
Nimiq
Nimiq
NIM
0.001447941293 دلار
85 تومان
0.67%0.87%6.04%456,306 دلار 15,128,129 دلار coinSparkline
915
PKT
PKT
PKT
0.004494288218 دلار
265 تومان
1.21%6.44%1.04%477,778 دلار 15,046,617 دلار coinSparkline
916
Nexa
Nexa
NEXA
0.000006595962 دلار
0.390 تومان
1.03%7.24%7.78%747,105 دلار 14,849,422 دلار coinSparkline
917
Juventus Fan Token
Juventus Fan Token
JUV
2.436 دلار
144,065 تومان
0.45%0.12%2.79%2,748,642 دلار 14,831,637 دلار coinSparkline
918
Rangers Protocol Gas
Rangers Protocol Gas
RPG
1.969 دلار
116,475 تومان
0.06%3.26%123.16%199,104 دلار 14,780,293 دلار coinSparkline
919
FNCY
FNCY
FNCY
0.015 دلار
876 تومان
0.04%3.09%3.97%77,045 دلار 14,749,583 دلار coinSparkline
920
OHO
OHO
OHO
0.000608808720 دلار
36 تومان
0.61%0.75%18.48%2,141,391 دلار 14,686,838 دلار coinSparkline
921
ZEON
ZEON
ZEON
0.000480294541 دلار
28 تومان
9.00%6.24%28.49%12,409 دلار 14,662,962 دلار coinSparkline
922
Carbon Protocol
Carbon Protocol
SWTH
0.009150429623 دلار
541 تومان
0.88%6.58%7.95%23,587 دلار 14,508,098 دلار coinSparkline
923
DeFi Land
DeFi Land
DFL
0.002028812180 دلار
120 تومان
1.07%29.25%27.89%218,512 دلار 14,480,249 دلار coinSparkline
924
Dvision Network
Dvision Network
DVI
0.020 دلار
1,181 تومان
4.15%3.94%42.67%2,951,768 دلار 14,442,622 دلار coinSparkline
925
Green Satoshi Token (SOL)
Green Satoshi Token (SOL)
GST
0.013 دلار
793 تومان
6.96%12.01%15.39%658,454 دلار 14,420,901 دلار coinSparkline
926
Ponke
Ponke
PONKE
0.033 دلار
1,979 تومان
5.21%7.41%0.44%7,729,727 دلار 14,382,433 دلار coinSparkline
927
BIDR
BIDR
BIDR
0.000063571066 دلار
3 تومان
0.00%0.12%0.12%2,315,546 دلار 14,348,971 دلار coinSparkline
928
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
1.472 دلار
87,041 تومان
0.48%1.13%1.67%510,209 دلار 14,327,350 دلار coinSparkline
929
Battle World
Battle World
BWO
0.022 دلار
1,321 تومان
4.34%4.57%17.58%338,329 دلار 14,289,036 دلار coinSparkline
930
TRVL
TRVL
TRVL
0.046 دلار
2,720 تومان
0.26%7.16%9.96%157,210 دلار 14,259,973 دلار coinSparkline
931
Reboot
Reboot
GG
0.088 دلار
5,201 تومان
2.46%2.39%19.24%191,446 دلار 14,266,706 دلار coinSparkline
932
Serum
Serum
SRM
0.054 دلار
3,199 تومان
3.03%1.77%16.88%2,525,461 دلار 14,240,835 دلار coinSparkline
933
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
2.352 دلار
139,142 تومان
0.46%1.21%5.28%3,555,164 دلار 14,206,366 دلار coinSparkline
934
MASQ
MASQ
MASQ
0.414 دلار
24,462 تومان
1.66%6.74%11.23%134,598 دلار 14,218,277 دلار coinSparkline
935
PowerPool
PowerPool
CVP
0.463 دلار
27,413 تومان
2.15%0.70%2.32%3,238,444 دلار 14,130,780 دلار coinSparkline
936
CONUN
CONUN
CON
0.004849938229 دلار
286 تومان
0.04%6.56%5.15%1,133,965 دلار 14,052,239 دلار coinSparkline
937
Wombat Web 3 Gaming Platform
Wombat Web 3 Gaming Platform
WOMBAT
0.003716610527 دلار
219 تومان
1.14%1.24%0.58%261,042 دلار 14,038,521 دلار coinSparkline
938
XDEFI Wallet
XDEFI Wallet
XDEFI
0.159 دلار
9,389 تومان
0.06%1.01%24.61%310,368 دلار 13,921,665 دلار coinSparkline
939
Angola
Angola
AGLA
0.029 دلار
1,735 تومان
0.16%3.53%8.96%824,477 دلار 13,950,992 دلار coinSparkline
940
Mango
Mango
MNGO
0.014 دلار
824 تومان
0.47%1.98%3.40%199,389 دلار 13,944,745 دلار coinSparkline
941
Swash
Swash
SWASH
0.015 دلار
871 تومان
0.89%5.55%6.78%467,904 دلار 13,930,565 دلار coinSparkline
942
Fei USD
Fei USD
FEI
0.963 دلار
56,950 تومان
2.68%3.16%2.97%101,806 دلار 13,867,092 دلار coinSparkline
943
GYEN
GYEN
GYEN
0.006615059746 دلار
391 تومان
0.04%0.04%0.42%49,758 دلار 13,883,561 دلار coinSparkline
944
AIPAD
AIPAD
AIPAD
0.141 دلار
8,367 تومان
0.06%1.65%3.82%675,190 دلار 13,882,176 دلار coinSparkline
945
Lossless
Lossless
LSS
0.250 دلار
14,760 تومان
0.78%6.18%34.81%375,939 دلار 13,867,540 دلار coinSparkline
946
Step Finance
Step Finance
STEP
0.062 دلار
3,660 تومان
0.46%3.14%0.31%113,600 دلار 13,841,443 دلار coinSparkline
947
Nestree
Nestree
EGG
0.004705944525 دلار
278 تومان
1.55%17.17%24.84%4,934,061 دلار 13,623,147 دلار coinSparkline
948
Cratos
Cratos
CRTS
0.000276653078 دلار
16 تومان
4.63%9.94%24.05%2,961,995 دلار 13,638,907 دلار coinSparkline
949
BSCPAD
BSCPAD
BSCPAD
0.172 دلار
10,173 تومان
1.24%2.66%2.98%289,897 دلار 13,624,589 دلار coinSparkline
950
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
2.123 دلار
125,575 تومان
0.19%0.50%0.76%949,572 دلار 13,570,570 دلار coinSparkline