قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
951
OAX
OAX
OAX
0.176 دلار
10,385 تومان
2.16%0.59%9.58%7,953,070 دلار 13,524,540 دلار coinSparkline
952
Drep [new]
Drep [new]
DREP
0.274 دلار
16,188 تومان
1.29%0.50%4.69%2,002,016 دلار 13,393,545 دلار coinSparkline
953
MEVerse
MEVerse
MEV
0.007798297543 دلار
461 تومان
0.71%4.21%17.12%5,031,096 دلار 13,386,909 دلار coinSparkline
954
Vita Inu
Vita Inu
VINU
0.000000014867 دلار
0.001 تومان
4.71%1.28%21.93%2,691,414 دلار 13,377,108 دلار coinSparkline
955
WeWay
WeWay
WWY
0.009272194275 دلار
548 تومان
1.61%1.25%3.95%1,211,412 دلار 13,354,569 دلار coinSparkline
956
Inter Milan Fan Token
Inter Milan Fan Token
INTER
3.053 دلار
180,563 تومان
0.22%1.37%1.75%705,864 دلار 13,325,389 دلار coinSparkline
957
AMO Coin
AMO Coin
AMO
0.000701812157 دلار
41 تومان
0.14%1.79%18.60%999,727 دلار 13,404,612 دلار coinSparkline
958
Unicly CryptoPunks Collection
Unicly CryptoPunks Collection
UPUNK
0.053 دلار
3,145 تومان
0.00%1.02%15.06%نامشخص می باشد13,294,375 دلار coinSparkline
959
Observer
Observer
OBSR
0.002249045654 دلار
133 تومان
1.96%18.81%35.75%10,072,900 دلار 13,285,295 دلار coinSparkline
960
Algebra
Algebra
ALGB
0.037 دلار
2,209 تومان
23.83%41.73%57.10%480,880 دلار 13,263,098 دلار coinSparkline
961
DeFrogs
DeFrogs
DEFROGS
1,324.347 دلار
78,335,137 تومان
1.32%5.69%60.89%2,476,170 دلار 13,243,472 دلار coinSparkline
962
Cult DAO
Cult DAO
CULT
0.000003080657 دلار
0.182 تومان
0.57%14.30%24.10%1,454,008 دلار 13,304,404 دلار coinSparkline
963
BABB
BABB
BAX
0.000181854720 دلار
10 تومان
0.18%4.39%22.66%246,309 دلار 13,029,888 دلار coinSparkline
964
Aventus
Aventus
AVT
2.169 دلار
128,323 تومان
2.23%4.32%7.63%619,181 دلار 13,016,705 دلار coinSparkline
965
Bitrock
Bitrock
BROCK
0.143 دلار
8,483 تومان
0.50%8.45%8.16%333,314 دلار 12,951,947 دلار coinSparkline
966
Veritise
Veritise
VTS
0.058 دلار
3,402 تومان
1.16%1.77%45.33%392,233 دلار 12,888,793 دلار coinSparkline
967
Atletico De Madrid Fan Token
Atletico De Madrid Fan Token
ATM
2.746 دلار
162,398 تومان
1.38%0.70%1.53%1,681,166 دلار 12,860,451 دلار coinSparkline
968
Gains
Gains
GAINS
0.332 دلار
19,632 تومان
0.13%2.56%4.90%184,579 دلار 12,843,287 دلار coinSparkline
969
PlayZap
PlayZap
PZP
0.328 دلار
19,419 تومان
1.47%3.70%4.97%406,743 دلار 12,783,412 دلار coinSparkline
970
Arianee
Arianee
ARIA20
0.380 دلار
22,472 تومان
0.00%0.00%9.60%نامشخص می باشد12,779,386 دلار coinSparkline
971
Only1
Only1
LIKE
0.047 دلار
2,763 تومان
0.86%12.70%20.25%1,268,965 دلار 12,766,679 دلار coinSparkline
972
SENATE
SENATE
SENATE
0.116 دلار
6,871 تومان
0.14%13.17%29.07%238,627 دلار 12,706,732 دلار coinSparkline
973
Origin Dollar
Origin Dollar
OUSD
0.997 دلار
58,997 تومان
0.01%0.01%0.01%1,615,111 دلار 12,635,280 دلار coinSparkline
974
Akita Inu
Akita Inu
AKITA
0.000000181222 دلار
0.011 تومان
2.38%6.50%36.61%2,016,040 دلار 12,336,048 دلار coinSparkline
975
Banano
Banano
BAN
0.007926368983 دلار
468 تومان
0.39%4.01%23.25%40,878 دلار 12,337,896 دلار coinSparkline
976
Cosplay Token
Cosplay Token
COT
0.031 دلار
1,848 تومان
0.19%1.04%6.48%375,732 دلار 12,325,104 دلار coinSparkline
977
Affyn
Affyn
FYN
0.048 دلار
2,865 تومان
0.70%11.95%67.93%986,810 دلار 12,305,728 دلار coinSparkline
978
Quiztok
Quiztok
QTCON
0.001928902218 دلار
114 تومان
1.72%5.07%21.42%3,262,657 دلار 12,212,939 دلار coinSparkline
979
GameGPT
GameGPT
DUEL
0.010 دلار
602 تومان
2.06%8.65%63.48%6,659,135 دلار 12,086,237 دلار coinSparkline
980
Gari Network
Gari Network
GARI
0.033 دلار
1,929 تومان
1.12%6.60%9.95%1,874,293 دلار 12,125,240 دلار coinSparkline
981
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
0.000063617469 دلار
3 تومان
0.14%0.10%0.52%458,505 دلار 12,090,495 دلار coinSparkline
982
Bad Idea AI
Bad Idea AI
BAD
0.000000022762 دلار
0.001 تومان
0.13%0.35%5.19%956,269 دلار 12,071,367 دلار coinSparkline
983
Blockchain Brawlers
Blockchain Brawlers
BRWL
0.012 دلار
713 تومان
0.36%0.83%1.34%1,983,624 دلار 12,070,575 دلار coinSparkline
984
Hydra
Hydra
HYDRA
0.602 دلار
35,618 تومان
0.17%5.83%12.04%880,333 دلار 12,015,159 دلار coinSparkline
985
Divi
Divi
DIVI
0.003193177305 دلار
188 تومان
2.56%15.48%0.68%323,992 دلار 12,066,041 دلار coinSparkline
986
Nordek
Nordek
NRK
0.019 دلار
1,117 تومان
4.22%37.73%220.66%3,389,295 دلار 12,034,301 دلار coinSparkline
987
Tottenham Hotspur Fan Token
Tottenham Hotspur Fan Token
SPURS
3.305 دلار
195,487 تومان
0.73%0.78%1.84%1,395,451 دلار 11,967,760 دلار coinSparkline
988
SaitaChain Coin
SaitaChain Coin
STC
0.001200500158 دلار
71 تومان
0.59%2.40%8.63%1,441,257 دلار 11,971,754 دلار coinSparkline
989
analoS
analoS
ANALOS
0.000142833498 دلار
8 تومان
0.45%29.92%55.95%34,647,868 دلار 11,723,805 دلار coinSparkline
990
Izumi Finance
Izumi Finance
IZI
0.015 دلار
892 تومان
2.17%0.89%0.41%544,296 دلار 11,877,186 دلار coinSparkline
991
Venus LINK
Venus LINK
VLINK
0.384 دلار
22,717 تومان
2.31%1.48%3.38%8,750,019 دلار 11,870,434 دلار coinSparkline
992
MongCoin
MongCoin
$MONG
0.000000020352 دلار
0.001 تومان
6.22%7.59%59.60%3,500,075 دلار 11,828,433 دلار coinSparkline
993
Project WITH
Project WITH
WIKEN
0.012 دلار
695 تومان
2.08%0.71%7.19%1,679,713 دلار 11,823,440 دلار coinSparkline
994
ROA CORE
ROA CORE
ROA
0.059 دلار
3,515 تومان
0.25%3.27%4.54%1,903,229 دلار 11,859,621 دلار coinSparkline
995
Volumint
Volumint
VMINT
0.021 دلار
1,265 تومان
2.90%18.36%21.02%3,717,261 دلار 11,810,880 دلار coinSparkline
996
OVR
OVR
OVR
0.574 دلار
33,942 تومان
1.63%3.23%6.15%1,781,618 دلار 11,728,954 دلار coinSparkline
997
Bitcicoin
Bitcicoin
BITCI
0.001518226203 دلار
89 تومان
0.37%3.14%1.40%274,656 دلار 11,703,745 دلار coinSparkline
998
SwftCoin
SwftCoin
SWFTC
0.002911645507 دلار
172 تومان
0.76%4.51%4.48%4,923,624 دلار 11,661,140 دلار coinSparkline
999
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
2.031 دلار
120,152 تومان
0.43%4.04%3.13%712,784 دلار 11,654,694 دلار coinSparkline
1000
Adappter Token
Adappter Token
ADP
0.003895132148 دلار
230 تومان
0.44%32.92%22.07%79,166,161 دلار 11,625,682 دلار coinSparkline