قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
1051
DeFi Land
DeFi Land
DFL
0.001505066420 دلار
100 تومان
0.33%0.10%1.16%25,992 دلار 10,742,116 دلار coinSparkline
1052
Multichain
Multichain
MULTI
0.738 دلار
49,434 تومان
12.86%10.72%13.89%631,108 دلار 10,727,216 دلار coinSparkline
1053
ROA CORE
ROA CORE
ROA
0.043 دلار
2,911 تومان
0.08%4.07%31.84%569,930 دلار 10,724,702 دلار coinSparkline
1054
Realio Network
Realio Network
RIO
1.626 دلار
108,962 تومان
1.01%7.79%28.22%9,891,546 دلار 10,680,816 دلار coinSparkline
1055
Konnect
Konnect
KCT
0.004789277589 دلار
320 تومان
0.07%1.43%23.39%3,896,730 دلار 10,617,828 دلار coinSparkline
1056
DUKO
DUKO
DUKO
0.001094099828 دلار
73 تومان
2.25%0.73%36.02%1,316,141 دلار 10,573,333 دلار coinSparkline
1057
Big Data Protocol
Big Data Protocol
BDP
0.201 دلار
13,477 تومان
1.11%4.73%23.01%240,474 دلار 10,514,470 دلار coinSparkline
1058
Origin DeFi Governance
Origin DeFi Governance
OGV
0.012 دلار
817 تومان
2.29%11.24%22.09%962,151 دلار 10,494,606 دلار coinSparkline
1059
SENATE
SENATE
SENATE
0.095 دلار
6,368 تومان
0.46%12.33%17.94%117,981 دلار 10,437,138 دلار coinSparkline
1060
Handshake
Handshake
HNS
0.017 دلار
1,135 تومان
0.21%1.69%16.91%36,887 دلار 10,410,397 دلار coinSparkline
1061
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
0.051 دلار
3,438 تومان
1.59%1.39%0.41%1,936,085 دلار 10,385,033 دلار coinSparkline
1062
GAMEE
GAMEE
GMEE
0.016 دلار
1,066 تومان
0.00%0.30%13.84%609,009 دلار 10,363,938 دلار coinSparkline
1063
Ooki Protocol
Ooki Protocol
OOKI
0.002273371277 دلار
152 تومان
0.03%7.13%31.11%4,790,365 دلار 10,363,360 دلار coinSparkline
1064
PIBBLE
PIBBLE
PIB
0.000471160038 دلار
31 تومان
5.26%7.80%23.90%32,128 دلار 10,324,936 دلار coinSparkline
1065
Inter Milan Fan Token
Inter Milan Fan Token
INTER
2.351 دلار
157,568 تومان
0.95%0.58%17.81%994,637 دلار 10,300,067 دلار coinSparkline
1066
HUSD
HUSD
HUSD
0.046 دلار
3,097 تومان
0.01%1.24%2.01%2,995 دلار 10,289,539 دلار coinSparkline
1067
Coinye West
Coinye West
COINYE
0.013 دلار
852 تومان
1.12%4.40%29.87%165,821 دلار 10,192,965 دلار coinSparkline
1068
Bepro
Bepro
BEPRO
0.001017871888 دلار
68 تومان
0.22%5.70%27.85%711,862 دلار 10,178,719 دلار coinSparkline
1069
Portugal National Team Fan Token
Portugal National Team Fan Token
POR
2.866 دلار
192,053 تومان
1.72%0.96%8.45%573,947 دلار 10,138,211 دلار coinSparkline
1070
Energi
Energi
NRG
0.133 دلار
8,933 تومان
0.08%5.87%30.19%882,295 دلار 10,127,174 دلار coinSparkline
1071
Tottenham Hotspur Fan Token
Tottenham Hotspur Fan Token
SPURS
2.785 دلار
186,600 تومان
0.22%2.93%21.75%771,108 دلار 10,125,543 دلار coinSparkline
1072
Lambda
Lambda
LAMB
0.006084096112 دلار
407 تومان
0.42%6.88%26.78%484,888 دلار 10,016,942 دلار coinSparkline
1073
Matr1x Fire
Matr1x Fire
FIRE
1.111 دلار
74,429 تومان
0.77%5.52%3.79%12,263,349 دلار 9,939,240 دلار coinSparkline
1074
BigONE Token
BigONE Token
ONE
0.001033136513 دلار
69 تومان
0.00%0.00%0.16%5 دلار 9,762,191 دلار coinSparkline
1075
Artyfact
Artyfact
ARTY
0.827 دلار
55,415 تومان
0.45%4.59%26.72%2,327,770 دلار 9,701,261 دلار coinSparkline
1076
UpOnly
UpOnly
UPO
0.085 دلار
5,709 تومان
0.67%7.86%33.69%1,330,074 دلار 9,695,638 دلار coinSparkline
1077
MahaDAO
MahaDAO
MAHA
2.207 دلار
147,875 تومان
0.02%2.48%0.21%396,707 دلار 9,691,029 دلار coinSparkline
1078
SwissCheese
SwissCheese
SWCH
0.533 دلار
35,687 تومان
1.01%13.82%29.77%1,259,496 دلار 9,683,885 دلار coinSparkline
1079
Oxen
Oxen
OXEN
0.143 دلار
9,598 تومان
0.10%4.31%9.02%5,920 دلار 9,674,635 دلار coinSparkline
1080
ArkiTech
ArkiTech
ARKI
0.157 دلار
10,522 تومان
0.01%1.75%23.06%21,009 دلار 9,642,692 دلار coinSparkline
1081
Dacxi
Dacxi
DACXI
0.001065476329 دلار
71 تومان
0.05%19.13%146.58%38,990 دلار 9,589,287 دلار coinSparkline
1082
Bitcicoin
Bitcicoin
BITCI
0.001239195514 دلار
83 تومان
0.97%1.45%13.26%732,960 دلار 9,552,746 دلار coinSparkline
1083
CumRocket
CumRocket
CUMMIES
0.007190937378 دلار
481 تومان
0.73%0.24%33.41%163,369 دلار 9,495,117 دلار coinSparkline
1084
Veritise
Veritise
VTS
0.042 دلار
2,823 تومان
0.33%0.18%17.22%376,337 دلار 9,439,484 دلار coinSparkline
1085
Bitcoin XT
Bitcoin XT
BTCXT
0.009346133135 دلار
626 تومان
0.00%2.74%9.08%12 دلار 9,410,150 دلار coinSparkline
1086
NEST Protocol
NEST Protocol
NEST
0.003227524536 دلار
216 تومان
0.71%2.72%9.46%60,297,512 دلار 9,397,725 دلار coinSparkline
1087
NFTX
NFTX
NFTX
15.473 دلار
1,036,817 تومان
0.05%1.77%19.50%33,863 دلار 9,386,778 دلار coinSparkline
1088
Banano
Banano
BAN
0.005954739689 دلار
399 تومان
0.98%6.28%18.83%22,906 دلار 9,338,441 دلار coinSparkline
1089
Project WITH
Project WITH
WIKEN
0.009226942015 دلار
618 تومان
0.22%0.66%26.07%199,654 دلار 9,333,560 دلار coinSparkline
1090
RAI Finance
RAI Finance
SOFI
0.023 دلار
1,562 تومان
2.89%4.11%22.87%1,718,238 دلار 9,413,636 دلار coinSparkline
1091
EML Protocol
EML Protocol
EML
0.234 دلار
15,678 تومان
1.50%2.10%0.11%20,195 دلار 9,299,216 دلار coinSparkline
1092
Celo Euro
Celo Euro
CEUR
1.066 دلار
71,412 تومان
0.01%0.41%1.11%450,480 دلار 9,272,222 دلار coinSparkline
1093
Angola
Angola
AGLA
0.019 دلار
1,302 تومان
1.68%10.39%17.98%209,864 دلار 9,241,950 دلار coinSparkline
1094
Hillstone Finance
Hillstone Finance
HSF
0.308 دلار
20,622 تومان
0.10%1.20%5.57%705,602 دلار 9,236,275 دلار coinSparkline
1095
Lossless
Lossless
LSS
0.166 دلار
11,120 تومان
0.75%6.79%23.36%248,257 دلار 9,222,799 دلار coinSparkline
1096
PlayZap
PlayZap
PZP
0.233 دلار
15,586 تومان
1.51%13.51%21.11%903,632 دلار 9,056,954 دلار coinSparkline
1097
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
1.770 دلار
118,578 تومان
0.43%3.54%28.19%233,269 دلار 9,104,229 دلار coinSparkline
1098
Decentral Games
Decentral Games
DG
0.021 دلار
1,376 تومان
0.01%1.18%18.15%983 دلار 9,090,859 دلار coinSparkline
1099
Valor Token
Valor Token
VALOR
0.180 دلار
12,049 تومان
0.87%1.16%20.64%59,169 دلار 9,044,125 دلار coinSparkline
1100
ZEON
ZEON
ZEON
0.000295746889 دلار
19 تومان
0.01%0.43%1.03%72,700 دلار 9,028,887 دلار coinSparkline