قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
1101
WeWay
WeWay
WWY
0.006259733688 دلار
419 تومان
1.18%3.14%25.82%5,127,135 دلار 9,015,778 دلار coinSparkline
1102
Hoge Finance
Hoge Finance
HOGE
0.000022883200 دلار
1 تومان
1.59%1.04%16.45%13,570 دلار 9,013,178 دلار coinSparkline
1103
BitShares
BitShares
BTS
0.002986099114 دلار
200 تومان
1.37%1.22%22.56%130,951 دلار 8,943,546 دلار coinSparkline
1104
BABB
BABB
BAX
0.000120428671 دلار
8 تومان
0.40%4.73%12.88%73,737 دلار 8,891,363 دلار coinSparkline
1105
Suiswap
Suiswap
SSWP
0.001005708285 دلار
67 تومان
0.51%4.57%26.79%542,996 دلار 8,892,618 دلار coinSparkline
1106
Validity
Validity
VAL
1.748 دلار
117,134 تومان
0.25%6.41%23.09%76,517 دلار 8,868,075 دلار coinSparkline
1107
Augur
Augur
REP
0.803 دلار
53,813 تومان
0.20%5.17%31.36%700,059 دلار 8,833,655 دلار coinSparkline
1108
Red Kite
Red Kite
PKF
0.077 دلار
5,160 تومان
0.12%2.31%22.18%175,080 دلار 8,831,931 دلار coinSparkline
1109
Gari Network
Gari Network
GARI
0.024 دلار
1,582 تومان
0.14%5.53%28.35%1,679,188 دلار 8,779,720 دلار coinSparkline
1110
Origin Dollar
Origin Dollar
OUSD
0.998 دلار
66,854 تومان
0.04%0.04%0.06%271,856 دلار 8,717,625 دلار coinSparkline
1111
STFX
STFX
STFX
0.050 دلار
3,362 تومان
0.51%5.56%18.22%59,252 دلار 8,715,920 دلار coinSparkline
1112
apM Coin
apM Coin
APM
0.005841815951 دلار
391 تومان
3.27%0.40%24.73%282,327 دلار 8,715,259 دلار coinSparkline
1113
BitKan
BitKan
KAN
0.000900545608 دلار
60 تومان
0.39%0.03%15.89%344,137 دلار 8,628,119 دلار coinSparkline
1114
XDEFI Wallet
XDEFI Wallet
XDEFI
0.098 دلار
6,582 تومان
0.19%6.15%24.71%336,603 دلار 8,614,955 دلار coinSparkline
1115
Linker Coin
Linker Coin
LNC
0.076 دلار
5,113 تومان
0.59%3.43%13.22%نامشخص می باشد8,605,565 دلار coinSparkline
1116
Pomerium
Pomerium
PMG
0.113 دلار
7,576 تومان
0.10%2.22%2.42%1,051,615 دلار 8,536,524 دلار coinSparkline
1117
Efinity Token
Efinity Token
EFI
0.098 دلار
6,570 تومان
0.05%0.47%2.57%نامشخص می باشد8,521,803 دلار coinSparkline
1118
SAFE DEAL
SAFE DEAL
SFD
0.247 دلار
16,577 تومان
0.65%14.07%28.66%248 دلار 8,512,359 دلار coinSparkline
1119
Pluton
Pluton
PLU
4.576 دلار
306,656 تومان
0.15%0.65%20.15%346,049 دلار 8,475,276 دلار coinSparkline
1120
Fractal Network
Fractal Network
FRA
0.000862428054 دلار
57 تومان
0.11%4.46%22.33%444,177 دلار 8,529,117 دلار coinSparkline
1121
PureFi Protocol
PureFi Protocol
UFI
0.144 دلار
9,670 تومان
5.84%10.87%20.39%121,429 دلار 8,431,420 دلار coinSparkline
1122
Divi
Divi
DIVI
0.002178310526 دلار
145 تومان
0.49%0.20%9.61%163,018 دلار 8,361,135 دلار coinSparkline
1123
MongCoin
MongCoin
$MONG
0.000000014268 دلار
0.001 تومان
0.54%2.12%17.20%1,993,453 دلار 8,292,787 دلار coinSparkline
1124
UnMarshal
UnMarshal
MARSH
0.165 دلار
11,025 تومان
0.29%0.13%27.68%471,383 دلار 8,334,518 دلار coinSparkline
1125
Gains
Gains
GAINS
0.215 دلار
14,391 تومان
0.26%7.49%20.80%141,706 دلار 8,310,403 دلار coinSparkline
1126
ScPrime
ScPrime
SCP
0.173 دلار
11,561 تومان
0.43%5.10%2.54%8,947 دلار 8,298,626 دلار coinSparkline
1127
MagicCraft
MagicCraft
MCRT
0.001888888832 دلار
126 تومان
0.08%1.02%14.40%403,860 دلار 8,243,598 دلار coinSparkline
1128
BlueMove
BlueMove
MOVE
0.062 دلار
4,175 تومان
0.42%0.76%26.29%10,299 دلار 8,239,817 دلار coinSparkline
1129
Geeq
Geeq
GEEQ
0.214 دلار
14,321 تومان
0.28%0.80%15.47%386,995 دلار 8,232,911 دلار coinSparkline
1130
Lithium
Lithium
LITH
0.001569457041 دلار
105 تومان
0.30%5.55%4.07%671,850 دلار 8,227,439 دلار coinSparkline
1131
Wombat Web 3 Gaming Platform
Wombat Web 3 Gaming Platform
WOMBAT
0.002042152840 دلار
136 تومان
0.39%2.87%20.04%155,794 دلار 8,208,744 دلار coinSparkline
1132
Torum
Torum
XTM
0.042 دلار
2,835 تومان
0.07%0.58%34.74%230,000 دلار 8,213,883 دلار coinSparkline
1133
neversol
neversol
NEVER
0.000113213669 دلار
7 تومان
1.41%2.71%41.72%3,327,205 دلار 8,151,407 دلار coinSparkline
1134
Minted
Minted
MTD
0.044 دلار
2,940 تومان
0.09%2.72%13.40%11,256 دلار 8,127,126 دلار coinSparkline
1135
Gameswap
Gameswap
GSWAP
0.682 دلار
45,728 تومان
0.00%9.25%27.49%22,047 دلار 8,120,427 دلار coinSparkline
1136
Receive Access Ecosystem
Receive Access Ecosystem
RAE
1.149 دلار
77,020 تومان
0.32%3.56%9.66%2,969 دلار 8,083,201 دلار coinSparkline
1137
AS Roma Fan Token
AS Roma Fan Token
ASR
4.272 دلار
286,286 تومان
0.51%5.11%15.21%15,209,638 دلار 8,082,979 دلار coinSparkline
1138
Mancium
Mancium
MANC
0.807 دلار
54,048 تومان
0.06%1.63%1.66%32,922 دلار 8,065,687 دلار coinSparkline
1139
Shyft Network
Shyft Network
SHFT
0.007043579325 دلار
471 تومان
0.22%6.36%22.66%49,062 دلار 8,053,700 دلار coinSparkline
1140
Shina Inu
Shina Inu
SHI
0.000000658123 دلار
0.044 تومان
10.07%1.73%18.33%556,705 دلار 8,039,256 دلار coinSparkline
1141
OpenOcean
OpenOcean
OOE
0.016 دلار
1,065 تومان
0.25%4.43%21.37%480,062 دلار 8,022,181 دلار coinSparkline
1142
HAVAH
HAVAH
HVH
0.017 دلار
1,169 تومان
1.97%0.82%34.13%192,823 دلار 7,956,769 دلار coinSparkline
1143
BitForex Token
BitForex Token
BF
0.001844741143 دلار
123 تومان
0.63%3.53%13.12%نامشخص می باشد7,912,231 دلار coinSparkline
1144
dAppstore
dAppstore
DAPPX
0.014 دلار
964 تومان
1.62%16.91%23.11%827,759 دلار 7,873,733 دلار coinSparkline
1145
ChangeNOW Token
ChangeNOW Token
NOW
0.093 دلار
6,217 تومان
0.00%1.96%19.56%521 دلار 7,868,741 دلار coinSparkline
1146
dHedge DAO
dHedge DAO
DHT
0.155 دلار
10,358 تومان
0.01%6.49%4.75%7,814 دلار 7,858,222 دلار coinSparkline
1147
ColossusXT
ColossusXT
COLX
0.000615405334 دلار
41 تومان
0.59%3.42%13.15%نامشخص می باشد7,835,560 دلار coinSparkline
1148
Unisocks
Unisocks
SOCKS
25,715.597 دلار
1,723,202,144 تومان
0.00%0.00%26.64%نامشخص می باشد7,766,110 دلار coinSparkline
1149
LABEL Foundation
LABEL Foundation
LBL
0.004057234562 دلار
271 تومان
0.69%0.07%31.21%573,470 دلار 7,765,016 دلار coinSparkline
1150
MASQ
MASQ
MASQ
0.226 دلار
15,115 تومان
0.27%0.49%13.69%140,201 دلار 7,754,938 دلار coinSparkline