قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
1151
Efinity Token
Efinity Token
EFI
0.098 دلار
5,806 تومان
0.05%0.24%0.72%نامشخص می باشد8,553,921 دلار coinSparkline
1152
BitForex Token
BitForex Token
BF
0.001989664522 دلار
117 تومان
0.26%0.85%8.16%نامشخص می باشد8,533,818 دلار coinSparkline
1153
Dacxi
Dacxi
DACXI
0.000940752487 دلار
55 تومان
0.36%0.15%4.85%23,086 دلار 8,466,772 دلار coinSparkline
1154
Inter Milan Fan Token
Inter Milan Fan Token
INTER
1.731 دلار
102,116 تومان
0.36%2.35%4.19%786,045 دلار 8,456,572 دلار coinSparkline
1155
Pomerium
Pomerium
PMG
0.112 دلار
6,603 تومان
0.05%1.34%10.04%4,011,668 دلار 8,450,477 دلار coinSparkline
1156
ColossusXT
ColossusXT
COLX
0.000663233814 دلار
39 تومان
0.26%0.85%8.13%نامشخص می باشد8,444,530 دلار coinSparkline
1157
Presearch
Presearch
PRE
0.021 دلار
1,252 تومان
0.02%0.14%9.35%408,194 دلار 8,419,345 دلار coinSparkline
1158
Kunci Coin
Kunci Coin
KUNCI
0.006829842875 دلار
402 تومان
0.01%0.98%15.97%68,577 دلار 8,418,357 دلار coinSparkline
1159
Valor Token
Valor Token
VALOR
0.167 دلار
9,845 تومان
0.00%2.16%0.36%78,997 دلار 8,393,474 دلار coinSparkline
1160
Torum
Torum
XTM
0.043 دلار
2,547 تومان
0.35%3.68%4.95%246,975 دلار 8,379,806 دلار coinSparkline
1161
POOH
POOH
POOH
0.000000019722 دلار
0.001 تومان
0.10%1.50%5.03%1,022,853 دلار 8,296,920 دلار coinSparkline
1162
Carbon Protocol
Carbon Protocol
SWTH
0.005231689412 دلار
308 تومان
0.08%3.89%8.32%10,504 دلار 8,294,896 دلار coinSparkline
1163
EML Protocol
EML Protocol
EML
0.208 دلار
12,289 تومان
0.18%3.81%1.68%54,300 دلار 8,278,456 دلار coinSparkline
1164
MahaDAO
MahaDAO
MAHA
1.884 دلار
111,156 تومان
0.44%1.58%4.77%277,961 دلار 8,273,440 دلار coinSparkline
1165
Konnect
Konnect
KCT
0.003704141730 دلار
218 تومان
0.13%2.72%13.21%52,472 دلار 8,212,082 دلار coinSparkline
1166
ScPrime
ScPrime
SCP
0.171 دلار
10,073 تومان
0.55%5.66%0.08%5,334 دلار 8,211,558 دلار coinSparkline
1167
Hoge Finance
Hoge Finance
HOGE
0.000020855339 دلار
1 تومان
0.15%2.94%6.07%23,620 دلار 8,207,890 دلار coinSparkline
1168
Amulet
Amulet
AMU
0.039 دلار
2,306 تومان
2.66%2.92%0.32%4,011,908 دلار 8,190,584 دلار coinSparkline
1169
MASQ
MASQ
MASQ
0.238 دلار
14,022 تومان
0.26%3.00%11.71%59,193 دلار 8,170,585 دلار coinSparkline
1170
Lossless
Lossless
LSS
0.147 دلار
8,673 تومان
0.05%0.52%2.65%637,794 دلار 8,169,499 دلار coinSparkline
1171
Mancium
Mancium
MANC
0.814 دلار
48,032 تومان
1.15%0.12%0.11%9,734 دلار 8,140,955 دلار coinSparkline
1172
Ferro
Ferro
FER
0.008690499626 دلار
512 تومان
0.11%1.44%7.15%8,361 دلار 8,104,155 دلار coinSparkline
1173
Obyte
Obyte
GBYTE
9.388 دلار
553,928 تومان
0.00%1.43%4.28%906 دلار 8,073,915 دلار coinSparkline
1174
Gari Network
Gari Network
GARI
0.022 دلار
1,280 تومان
0.89%4.27%7.71%1,876,750 دلار 8,064,423 دلار coinSparkline
1175
Origin Dollar
Origin Dollar
OUSD
0.997 دلار
58,849 تومان
0.01%0.02%0.01%279,116 دلار 8,064,205 دلار coinSparkline
1176
Pluton
Pluton
PLU
4.342 دلار
256,165 تومان
0.05%0.52%0.95%336,230 دلار 8,040,851 دلار coinSparkline
1177
Gameswap
Gameswap
GSWAP
0.674 دلار
39,767 تومان
0.09%1.52%5.35%2,378 دلار 8,020,633 دلار coinSparkline
1178
Skey Network
Skey Network
SKEY
0.044 دلار
2,601 تومان
0.45%4.13%5.99%280,274 دلار 8,008,456 دلار coinSparkline
1179
MongCoin
MongCoin
$MONG
0.000000013699 دلار
0.001 تومان
0.09%6.74%9.61%1,590,604 دلار 7,961,703 دلار coinSparkline
1180
ritestream
ritestream
RITE
0.027 دلار
1,604 تومان
0.02%1.16%7.37%81,829 دلار 7,944,540 دلار coinSparkline
1181
Choise.ai
Choise.ai
CHO
0.072 دلار
4,267 تومان
0.68%6.89%1.33%4,293,584 دلار 7,926,284 دلار coinSparkline
1182
Decentral Games
Decentral Games
DG
0.023 دلار
1,381 تومان
7.14%2.14%16.29%35 دلار 7,926,693 دلار coinSparkline
1183
Cogito Finance
Cogito Finance
CGV
0.082 دلار
4,829 تومان
0.42%0.60%1.31%71,181 دلار 7,922,918 دلار coinSparkline
1184
Chickencoin
Chickencoin
CHKN
0.000000123322 دلار
0.007 تومان
0.38%0.05%12.11%57,005 دلار 7,922,070 دلار coinSparkline
1185
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
1.057 دلار
62,369 تومان
1.05%0.55%3.02%1,372,716 دلار 7,873,817 دلار coinSparkline
1186
BABB
BABB
BAX
0.000105707114 دلار
6 تومان
0.04%3.30%3.74%88,673 دلار 7,873,166 دلار coinSparkline
1187
Script Network
Script Network
SCPT
0.029 دلار
1,697 تومان
0.95%0.75%11.61%3,336,413 دلار 7,822,238 دلار coinSparkline
1188
King DAG
King DAG
KDAG
0.142 دلار
8,401 تومان
0.28%1.07%2.21%98,199 دلار 7,753,332 دلار coinSparkline
1189
apM Coin
apM Coin
APM
0.005177366007 دلار
305 تومان
0.00%0.33%5.57%161,020 دلار 7,749,870 دلار coinSparkline
1190
Ispolink
Ispolink
ISP
0.002803325202 دلار
165 تومان
0.05%5.43%20.36%916,124 دلار 7,727,158 دلار coinSparkline
1191
Super Trump
Super Trump
STRUMP
0.004312600839 دلار
254 تومان
2.86%14.87%10.93%5,410,933 دلار 7,722,698 دلار coinSparkline
1192
Lovely Inu Finance
Lovely Inu Finance
LOVELY
0.000000110678 دلار
0.007 تومان
0.09%0.82%6.88%2,109,840 دلار 7,719,431 دلار coinSparkline
1193
Fractal Network
Fractal Network
FRA
0.000668575233 دلار
39 تومان
0.44%3.89%2.84%377,870 دلار 7,628,762 دلار coinSparkline
1194
Wombat Web 3 Gaming Platform
Wombat Web 3 Gaming Platform
WOMBAT
0.001755159658 دلار
103 تومان
0.51%1.65%2.41%158,927 دلار 7,597,871 دلار coinSparkline
1195
Pikaboss
Pikaboss
PIKA
0.000000018048 دلار
0.001 تومان
1.56%4.05%40.12%38,931 دلار 7,592,537 دلار coinSparkline
1196
SwissCheese
SwissCheese
SWCH
0.417 دلار
24,596 تومان
0.14%3.04%1.01%1,004,662 دلار 7,580,361 دلار coinSparkline
1197
Orbofi AI
Orbofi AI
OBI
0.018 دلار
1,075 تومان
0.07%2.61%0.09%224,108 دلار 7,547,425 دلار coinSparkline
1198
LABEL Foundation
LABEL Foundation
LBL
0.003927887146 دلار
231 تومان
0.02%2.92%17.43%2,884,745 دلار 7,517,462 دلار coinSparkline
1199
Bepro
Bepro
BEPRO
0.000751305325 دلار
44 تومان
0.12%0.15%13.42%505,918 دلار 7,513,053 دلار coinSparkline
1200
Receive Access Ecosystem
Receive Access Ecosystem
RAE
1.067 دلار
62,947 تومان
0.00%4.79%6.96%6,604 دلار 7,503,011 دلار coinSparkline