قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
1201
Darwinia Network
Darwinia Network
RING
0.003864485701 دلار
256 تومان
0.12%1.38%13.75%52,731 دلار 6,878,624 دلار coinSparkline
1202
Lovely Inu Finance
Lovely Inu Finance
LOVELY
0.000000098535 دلار
0.007 تومان
0.10%3.81%1.48%3,272,272 دلار 6,872,520 دلار coinSparkline
1203
Amulet
Amulet
AMU
0.033 دلار
2,170 تومان
0.43%9.70%10.22%4,648,510 دلار 6,857,089 دلار coinSparkline
1204
Sakai Vault
Sakai Vault
SAKAI
3.290 دلار
218,161 تومان
0.06%5.31%4.05%1,620,843 دلار 6,847,354 دلار coinSparkline
1205
Netvrk
Netvrk
NETVR
0.135 دلار
8,941 تومان
1.27%0.69%6.81%84,345 دلار 6,818,326 دلار coinSparkline
1206
Dypius [New]
Dypius [New]
DYP
0.076 دلار
5,065 تومان
0.77%0.01%6.03%712,366 دلار 6,778,922 دلار coinSparkline
1207
Presearch
Presearch
PRE
0.017 دلار
1,131 تومان
0.91%3.14%11.55%66,516 دلار 6,766,342 دلار coinSparkline
1208
Dechat
Dechat
DECHAT
1.381 دلار
91,582 تومان
2.36%5.51%21.57%12,239,993 دلار 6,761,384 دلار coinSparkline
1209
Cheems
Cheems
CHEEMS
0.002638746795 دلار
174 تومان
2.09%10.40%21.23%325,338 دلار 6,731,007 دلار coinSparkline
1210
Reboot
Reboot
GG
0.041 دلار
2,749 تومان
2.49%2.10%22.69%916,267 دلار 6,726,862 دلار coinSparkline
1211
Retreeb
Retreeb
TREEB
0.012 دلار
812 تومان
0.08%5.01%4.48%352,103 دلار 6,702,113 دلار coinSparkline
1212
EverRise
EverRise
RISE
0.000104752829 دلار
6 تومان
0.07%8.95%8.38%5,400 دلار 6,691,520 دلار coinSparkline
1213
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
0.508 دلار
33,697 تومان
0.63%3.34%13.42%137,011 دلار 6,607,436 دلار coinSparkline
1214
Bitrue Coin
Bitrue Coin
BTR
0.050 دلار
3,332 تومان
0.86%5.83%7.92%9,578,100 دلار 6,605,519 دلار coinSparkline
1215
Bag
Bag
BAG
0.002855494728 دلار
189 تومان
0.28%1.02%0.44%65,512 دلار 6,599,896 دلار coinSparkline
1216
Hydranet
Hydranet
HDN
0.042 دلار
2,759 تومان
1.03%3.20%5.37%49,517 دلار 6,598,242 دلار coinSparkline
1217
Permission Coin
Permission Coin
ASK
0.000406463886 دلار
26 تومان
0.02%0.26%3.85%101,272 دلار 6,571,147 دلار coinSparkline
1218
Aston Villa Fan Token
Aston Villa Fan Token
AVL
1.198 دلار
79,425 تومان
1.01%7.96%9.77%1,090,438 دلار 6,566,922 دلار coinSparkline
1219
LootBot
LootBot
LOOT
0.750 دلار
49,696 تومان
0.05%0.30%12.88%404,923 دلار 6,557,817 دلار coinSparkline
1220
Tamadoge
Tamadoge
TAMA
0.004690364944 دلار
310 تومان
0.08%1.01%8.68%600,059 دلار 6,535,335 دلار coinSparkline
1221
Namecoin
Namecoin
NMC
0.443 دلار
29,394 تومان
0.14%1.25%2.78%9,036 دلار 6,533,238 دلار coinSparkline
1222
Orbit Chain
Orbit Chain
ORC
0.010 دلار
663 تومان
0.36%22.08%10.16%76,935 دلار 6,528,666 دلار coinSparkline
1223
Azit
Azit
AZIT
0.037 دلار
2,430 تومان
8.27%8.01%25.48%493,832 دلار 6,526,783 دلار coinSparkline
1224
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
0.033 دلار
2,183 تومان
0.02%1.66%16.94%398,767 دلار 6,475,742 دلار coinSparkline
1225
beoble
beoble
BBL
0.056 دلار
3,696 تومان
0.90%0.52%45.82%7,285,624 دلار 6,461,580 دلار coinSparkline
1226
Aether Games
Aether Games
AEG
0.080 دلار
5,308 تومان
0.03%2.14%15.38%99,209 دلار 6,430,790 دلار coinSparkline
1227
ZKBase
ZKBase
ZKB
0.033 دلار
2,158 تومان
0.02%5.92%12.77%2,927,631 دلار 6,428,908 دلار coinSparkline
1228
Emirex Token
Emirex Token
EMRX
0.235 دلار
15,585 تومان
0.00%0.00%0.01%43,216 دلار 6,407,740 دلار coinSparkline
1229
BLOCX.
BLOCX.
BLOCX
0.114 دلار
7,565 تومان
1.06%1.29%4.57%100,766 دلار 6,398,750 دلار coinSparkline
1230
Effect Network
Effect Network
EFX
0.025 دلار
1,675 تومان
0.00%0.38%32.66%54,934 دلار 6,373,474 دلار coinSparkline
1231
STAT
STAT
STAT
0.154 دلار
10,189 تومان
2.57%15.57%1.92%1,624,861 دلار 6,288,139 دلار coinSparkline
1232
Blink Galaxy
Blink Galaxy
GQ
0.001053582610 دلار
69 تومان
0.21%0.66%8.52%2,667,817 دلار 6,251,406 دلار coinSparkline
1233
Omax Coin
Omax Coin
OMAX
0.000721015397 دلار
47 تومان
4.41%13.46%23.17%1,696,651 دلار 6,249,759 دلار coinSparkline
1234
UNKJD
UNKJD
MBS
0.020 دلار
1,356 تومان
0.14%7.77%14.43%136,369 دلار 6,219,893 دلار coinSparkline
1235
KLEVA Protocol
KLEVA Protocol
KLEVA
0.128 دلار
8,477 تومان
0.17%0.09%9.31%3,920 دلار 6,204,097 دلار coinSparkline
1236
DeHub
DeHub
DHB
0.001520091500 دلار
100 تومان
0.00%4.91%2.85%4,101 دلار 6,195,578 دلار coinSparkline
1237
GoChain
GoChain
GO
0.004863041193 دلار
322 تومان
6.92%2.24%9.58%56,618 دلار 6,136,345 دلار coinSparkline
1238
REV3AL
REV3AL
REV3L
0.017 دلار
1,102 تومان
0.89%11.59%10.77%102,615 دلار 6,084,791 دلار coinSparkline
1239
Captain Tsubasa
Captain Tsubasa
TSUGT
0.034 دلار
2,253 تومان
0.10%0.82%2.57%94,643 دلار 6,080,160 دلار coinSparkline
1240
LitLab Games
LitLab Games
LITT
0.021 دلار
1,378 تومان
0.44%0.81%1.15%152,135 دلار 6,068,337 دلار coinSparkline
1241
Algebra
Algebra
ALGB
0.017 دلار
1,132 تومان
0.96%0.72%17.91%20,527 دلار 6,066,586 دلار coinSparkline
1242
Nash
Nash
NEX
0.143 دلار
9,479 تومان
0.00%0.58%5.51%150 دلار 6,043,012 دلار coinSparkline
1243
analoS
analoS
ANALOS
0.000073343081 دلار
4 تومان
0.48%0.16%5.70%5,237,270 دلار 6,020,016 دلار coinSparkline
1244
DAD
DAD
DAD
0.009006190504 دلار
597 تومان
0.07%0.55%8.34%148,066 دلار 6,011,631 دلار coinSparkline
1245
Anchor Protocol
Anchor Protocol
ANC
0.017 دلار
1,133 تومان
7.40%0.03%0.16%184,991 دلار 5,991,912 دلار coinSparkline
1246
BOSagora
BOSagora
BOA
0.019 دلار
1,270 تومان
1.15%4.37%2.47%369,330 دلار 5,959,986 دلار coinSparkline
1247
UnityMeta
UnityMeta
UMT
252.637 دلار
16,750,605 تومان
0.10%0.84%6.20%509,149 دلار 5,950,870 دلار coinSparkline
1248
Crypterium
Crypterium
CRPT
0.062 دلار
4,126 تومان
4.28%5.30%29.56%1,387,045 دلار 5,896,008 دلار coinSparkline
1249
Vai
Vai
VAI
0.999 دلار
66,232 تومان
0.01%0.00%0.19%10,296 دلار 5,890,868 دلار coinSparkline
1250
Real Smurf Cat (ETH)
Real Smurf Cat (ETH)
SMURFCAT
0.000062777125 دلار
4 تومان
1.03%2.60%8.61%627,435 دلار 5,889,062 دلار coinSparkline