قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
1451
Göztepe S.K. Fan Token
Göztepe S.K. Fan Token
GOZ
1.000 دلار
58,797 تومان
0.84%3.97%9.77%721,557 دلار 2,359,824 دلار coinSparkline
1452
Karat
Karat
KAT
0.009199797389 دلار
540 تومان
2.22%10.33%30.54%78,685 دلار 2,350,903 دلار coinSparkline
1453
Donut
Donut
DONUT
0.020 دلار
1,147 تومان
0.06%5.62%21.88%نامشخص می باشد2,348,762 دلار coinSparkline
1454
VNX Euro
VNX Euro
VEUR
1.085 دلار
63,785 تومان
0.19%0.16%0.65%329,584 دلار 2,346,168 دلار coinSparkline
1455
NanoByte Token
NanoByte Token
NBT
0.002269423881 دلار
133 تومان
1.49%3.37%39.62%148,672 دلار 2,344,730 دلار coinSparkline
1456
HoDooi.com
HoDooi.com
HOD
0.004752756871 دلار
279 تومان
5.64%23.86%25.58%357,696 دلار 2,337,678 دلار coinSparkline
1457
Brazil National Football Team Fan Token
Brazil National Football Team Fan Token
BFT
0.080 دلار
4,715 تومان
0.80%7.37%16.82%81,352 دلار 2,307,446 دلار coinSparkline
1458
Wombat Exchange
Wombat Exchange
WOM
0.039 دلار
2,314 تومان
1.44%4.88%30.79%120,848 دلار 2,303,490 دلار coinSparkline
1459
TopGoal
TopGoal
GOAL
0.054 دلار
3,183 تومان
0.85%3.43%6.18%261,708 دلار 2,301,326 دلار coinSparkline
1460
FIBOS
FIBOS
FO
0.002141982041 دلار
125 تومان
0.01%4.56%1.00%1,255 دلار 2,295,333 دلار coinSparkline
1461
KickToken
KickToken
KICK
0.019 دلار
1,106 تومان
0.00%1.20%0.53%87 دلار 2,290,836 دلار coinSparkline
1462
Sonar
Sonar
PING
0.000846334947 دلار
49 تومان
0.00%0.00%0.09%نامشخص می باشد2,288,037 دلار coinSparkline
1463
Okratech Token
Okratech Token
ORT
0.008554758280 دلار
502 تومان
0.15%23.64%57.89%1,681,698 دلار 2,285,460 دلار coinSparkline
1464
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
0.029 دلار
1,724 تومان
1.11%1.96%14.82%328,891 دلار 2,279,601 دلار coinSparkline
1465
Neutrino Index
Neutrino Index
XTN
0.044 دلار
2,569 تومان
0.73%3.44%9.77%4,688 دلار 2,271,555 دلار coinSparkline
1466
TiFi Token
TiFi Token
TIFI
0.000000028941 دلار
0.002 تومان
0.86%1.21%3.57%128,195 دلار 2,270,024 دلار coinSparkline
1467
Laqira Protocol
Laqira Protocol
LQR
0.028 دلار
1,634 تومان
0.79%4.34%126.15%81,737 دلار 2,269,178 دلار coinSparkline
1468
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
0.799 دلار
46,987 تومان
0.13%13.76%15.12%2,576,769 دلار 2,264,887 دلار coinSparkline
1469
BLOX
BLOX
BLOX
0.030 دلار
1,761 تومان
0.00%4.21%1.97%8,870 دلار 2,231,756 دلار coinSparkline
1470
Idena
Idena
IDNA
0.034 دلار
2,006 تومان
0.01%6.76%0.47%59,600 دلار 2,231,185 دلار coinSparkline
1471
ZooKeeper
ZooKeeper
ZOO
0.004956970917 دلار
291 تومان
0.11%5.53%3.53%13,794 دلار 2,225,904 دلار coinSparkline
1472
Damex Token
Damex Token
DAMEX
0.042 دلار
2,441 تومان
0.73%7.17%13.37%6,031 دلار 2,203,581 دلار coinSparkline
1473
GoCrypto Token
GoCrypto Token
GOC
0.008959597365 دلار
526 تومان
0.02%3.66%39.41%281,627 دلار 2,197,596 دلار coinSparkline
1474
Modefi
Modefi
MOD
0.136 دلار
7,997 تومان
0.13%5.41%18.46%2,384 دلار 2,186,615 دلار coinSparkline
1475
Razor Network
Razor Network
RAZOR
0.006643925885 دلار
390 تومان
0.99%0.56%12.43%70,696 دلار 2,180,839 دلار coinSparkline
1476
Fabwelt
Fabwelt
WELT
0.009445314066 دلار
555 تومان
0.78%4.68%14.35%182,193 دلار 2,162,899 دلار coinSparkline
1477
Reflexer Ungovernance Token
Reflexer Ungovernance Token
FLX
11.068 دلار
650,767 تومان
0.52%6.54%14.60%87,285 دلار 2,144,949 دلار coinSparkline
1478
Meta Apes
Meta Apes
PEEL
0.014 دلار
817 تومان
0.20%41.07%74.21%102,175 دلار 2,132,878 دلار coinSparkline
1479
aiRight
aiRight
AIRI
0.008298293740 دلار
487 تومان
0.44%12.47%56.22%694,704 دلار 2,126,542 دلار coinSparkline
1480
Pussy Financial
Pussy Financial
PUSSY
0.000012858551 دلار
0.756 تومان
0.53%3.43%24.98%3,129 دلار 2,118,536 دلار coinSparkline
1481
GameCredits
GameCredits
GAME
0.011 دلار
640 تومان
0.89%3.63%8.39%9,328 دلار 2,111,883 دلار coinSparkline
1482
SpiritSwap
SpiritSwap
SPIRIT
0.004669840535 دلار
274 تومان
0.08%1.44%15.52%29,230 دلار 2,109,723 دلار coinSparkline
1483
PornRocket
PornRocket
PORNROCKET
0.000000005459 دلار
0.000 تومان
0.00%0.66%8.21%64 دلار 2,096,850 دلار coinSparkline
1484
Retreeb
Retreeb
TREEB
0.003816138651 دلار
224 تومان
0.80%4.03%13.17%16,843 دلار 2,087,108 دلار coinSparkline
1485
ArdCoin
ArdCoin
ARDX
0.007507246377 دلار
441 تومان
0.00%9.93%3.60%نامشخص می باشد2,085,573 دلار coinSparkline
1486
YAM V3
YAM V3
YAM
0.141 دلار
8,311 تومان
0.27%0.42%14.54%12,424 دلار 2,084,762 دلار coinSparkline
1487
dAppstore
dAppstore
DAPPX
0.006111892328 دلار
359 تومان
1.20%28.97%161.76%935,303 دلار 2,078,679 دلار coinSparkline
1488
Polychain Monsters
Polychain Monsters
PMON
0.608 دلار
35,755 تومان
0.50%1.57%25.01%194,467 دلار 2,073,782 دلار coinSparkline
1489
Green Ben
Green Ben
EBEN
0.074 دلار
4,334 تومان
0.00%3.43%14.12%نامشخص می باشد2,057,552 دلار coinSparkline
1490
SORA
SORA
XOR
0.000271405295 دلار
15 تومان
2.83%6.87%30.85%236,556 دلار 2,053,517 دلار coinSparkline
1491
Token IN
Token IN
TIN
0.230 دلار
13,516 تومان
1.99%52.64%90.69%421,057 دلار 2,051,435 دلار coinSparkline
1492
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
1.071 دلار
62,974 تومان
0.36%1.10%5.77%35,881 دلار 2,043,605 دلار coinSparkline
1493
Convergence
Convergence
CONV
0.001227380265 دلار
72 تومان
0.58%16.11%18.69%1,299,789 دلار 2,042,183 دلار coinSparkline
1494
IguVerse
IguVerse
IGU
0.035 دلار
2,072 تومان
2.26%9.95%18.57%3,029,522 دلار 2,015,595 دلار coinSparkline
1495
Fenerbahçe Token
Fenerbahçe Token
FB
0.924 دلار
54,341 تومان
0.54%1.29%1.01%5,647,604 دلار 2,014,808 دلار coinSparkline
1496
TRAVA.FINANCE
TRAVA.FINANCE
TRAVA
0.001078273373 دلار
63 تومان
0.99%6.94%0.40%1,409,974 دلار 1,995,088 دلار coinSparkline
1497
Shiba Saga
Shiba Saga
SHIA
0.037 دلار
2,160 تومان
4.05%1.40%31.88%1,589,533 دلار 1,982,223 دلار coinSparkline
1498
Edgeware
Edgeware
EDG
0.000310546304 دلار
18 تومان
1.10%11.74%1.31%409,094 دلار 1,972,021 دلار coinSparkline
1499
ZELIX
ZELIX
ZELIX
0.000494910842 دلار
29 تومان
0.76%3.17%12.19%1,372,808 دلار 1,967,123 دلار coinSparkline
1500
MongolNFT Coin
MongolNFT Coin
MNFT
0.000011933334 دلار
0.702 تومان
0.21%12.14%25.58%161,614 دلار 1,959,280 دلار coinSparkline