قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
1601
Pussy Financial
Pussy Financial
PUSSY
0.000009032607 دلار
0.605 تومان
0.00%0.34%13.84%528 دلار 1,488,185 دلار coinSparkline
1602
Polychain Monsters
Polychain Monsters
PMON
0.436 دلار
29,221 تومان
0.37%1.52%27.39%19,407 دلار 1,487,118 دلار coinSparkline
1603
Integral
Integral
ITGR
0.006849232486 دلار
458 تومان
0.70%0.15%34.49%50,859 دلار 1,463,963 دلار coinSparkline
1604
LABS Group
LABS Group
LABS
0.000656979119 دلار
44 تومان
1.08%5.69%25.52%199,002 دلار 1,456,444 دلار coinSparkline
1605
Attila
Attila
ATT
0.003230169303 دلار
216 تومان
0.00%13.77%20.10%30 دلار 1,454,812 دلار coinSparkline
1606
Hakka.Finance
Hakka.Finance
HAKKA
0.002905034808 دلار
194 تومان
0.02%3.94%2.67%261 دلار 1,439,142 دلار coinSparkline
1607
DexToro
DexToro
DTORO
0.451 دلار
30,250 تومان
0.12%2.01%22.30%194,239 دلار 1,431,723 دلار coinSparkline
1608
Revolve Games
Revolve Games
RPG
0.019 دلار
1,242 تومان
0.00%0.58%6.01%2,234 دلار 1,430,335 دلار coinSparkline
1609
InsurAce
InsurAce
INSUR
0.032 دلار
2,142 تومان
0.27%18.11%32.25%164,374 دلار 1,435,031 دلار coinSparkline
1610
OneLedger
OneLedger
OLT
0.002810553795 دلار
188 تومان
2.26%3.21%27.02%203,924 دلار 1,424,773 دلار coinSparkline
1611
YAM V3
YAM V3
YAM
0.097 دلار
6,470 تومان
0.01%8.12%18.30%6,141 دلار 1,424,070 دلار coinSparkline
1612
OneRare
OneRare
ORARE
0.028 دلار
1,886 تومان
0.21%0.43%8.89%155,292 دلار 1,423,539 دلار coinSparkline
1613
ELMOERC
ELMOERC
ELMO
0.005184742563 دلار
347 تومان
0.09%0.01%17.44%3,588 دلار 1,410,166 دلار coinSparkline
1614
Blockchain Monster Hunt
Blockchain Monster Hunt
BCMC
0.005928834421 دلار
397 تومان
0.76%2.03%12.77%16,031 دلار 1,408,539 دلار coinSparkline
1615
BitCore
BitCore
BTX
0.078 دلار
5,200 تومان
0.06%1.01%14.01%198 دلار 1,406,119 دلار coinSparkline
1616
Oddz
Oddz
ODDZ
0.014 دلار
950 تومان
0.54%1.14%25.03%139,583 دلار 1,404,820 دلار coinSparkline
1617
suterusu
suterusu
SUTER
0.000363946828 دلار
24 تومان
0.70%2.12%20.34%106,953 دلار 1,403,030 دلار coinSparkline
1618
Gleec Coin
Gleec Coin
GLEEC
0.007652467184 دلار
512 تومان
0.46%1.51%29.55%7,395 دلار 1,390,875 دلار coinSparkline
1619
Tune.FM
Tune.FM
JAM
0.000453972270 دلار
30 تومان
0.31%5.33%21.41%866,868 دلار 1,387,964 دلار coinSparkline
1620
VelasPad
VelasPad
VLXPAD
0.005895704232 دلار
395 تومان
0.11%0.96%17.36%15,384 دلار 1,372,008 دلار coinSparkline
1621
Kaizen Finance
Kaizen Finance
KZEN
0.003188565516 دلار
213 تومان
0.10%0.55%4.94%83,580 دلار 1,367,115 دلار coinSparkline
1622
Bistroo
Bistroo
BIST
0.024 دلار
1,595 تومان
0.07%1.92%7.81%75,943 دلار 1,366,711 دلار coinSparkline
1623
Moneytoken
Moneytoken
IMT
0.000120070331 دلار
8 تومان
33.71%68.43%70.53%6,770 دلار 1,365,130 دلار coinSparkline
1624
NFT Art Finance
NFT Art Finance
NFTART
0.000000000054 دلار
0.000 تومان
0.12%2.31%16.03%414 دلار 1,360,294 دلار coinSparkline
1625
STAKE
STAKE
STAKE
0.161 دلار
10,773 تومان
0.00%0.54%3.90%5 دلار 1,360,112 دلار coinSparkline
1626
Auto
Auto
AUTO
17.701 دلار
1,186,160 تومان
0.16%0.67%9.78%54,128 دلار 1,356,823 دلار coinSparkline
1627
ZeroSwap
ZeroSwap
ZEE
0.021 دلار
1,432 تومان
1.97%4.66%25.91%769,074 دلار 1,356,323 دلار coinSparkline
1628
TOP
TOP
TOP
0.000246010625 دلار
16 تومان
1.20%2.00%10.18%1,252,405 دلار 1,356,113 دلار coinSparkline
1629
King Shiba
King Shiba
KINGSHIB
0.003857201420 دلار
258 تومان
0.15%0.01%1.94%13,786 دلار 1,350,126 دلار coinSparkline
1630
Monavale
Monavale
MONA
129.435 دلار
8,673,406 تومان
0.03%4.63%28.44%4,356 دلار 1,349,760 دلار coinSparkline
1631
Neutrino Token
Neutrino Token
NSBT
0.476 دلار
31,874 تومان
0.07%5.27%21.79%31,789 دلار 1,348,349 دلار coinSparkline
1632
ArdCoin
ArdCoin
ARDX
0.004849275362 دلار
324 تومان
0.00%1.41%10.79%نامشخص می باشد1,347,167 دلار coinSparkline
1633
hiPENGUINS
hiPENGUINS
HIPENGUINS
0.031 دلار
2,109 تومان
0.99%0.37%12.38%203,781 دلار 1,346,948 دلار coinSparkline
1634
Convergence
Convergence
CONV
0.000807582918 دلار
54 تومان
0.21%0.16%27.69%563,601 دلار 1,343,701 دلار coinSparkline
1635
Crust Shadow
Crust Shadow
CSM
0.013 دلار
897 تومان
2.28%1.09%22.87%9,948 دلار 1,339,656 دلار coinSparkline
1636
Humaniq
Humaniq
HMQ
0.006425512948 دلار
430 تومان
0.40%3.04%22.30%نامشخص می باشد1,331,004 دلار coinSparkline
1637
TRAVA.FINANCE
TRAVA.FINANCE
TRAVA
0.000513514574 دلار
34 تومان
0.59%11.42%28.99%1,204,416 دلار 1,330,283 دلار coinSparkline
1638
Aston Martin Cognizant Fan Token
Aston Martin Cognizant Fan Token
AM
0.610 دلار
40,844 تومان
0.61%1.95%22.65%212,529 دلار 1,322,535 دلار coinSparkline
1639
SOUNI
SOUNI
SON
0.000516637727 دلار
34 تومان
0.13%4.64%8.79%215,660 دلار 1,307,698 دلار coinSparkline
1640
ElvishMagic
ElvishMagic
EMAGIC
0.002000618644 دلار
134 تومان
0.14%0.31%25.74%95,284 دلار 1,304,787 دلار coinSparkline
1641
PUMLx
PUMLx
PUMLX
0.010 دلار
675 تومان
0.15%0.22%15.19%390,905 دلار 1,302,210 دلار coinSparkline
1642
Eldarune
Eldarune
ELDA
0.012 دلار
789 تومان
4.78%9.86%31.20%471,084 دلار 1,293,750 دلار coinSparkline
1643
OTOCASH
OTOCASH
OTO
0.035 دلار
2,345 تومان
0.00%0.05%0.00%نامشخص می باشد1,288,664 دلار coinSparkline
1644
aiRight
aiRight
AIRI
0.005006588057 دلار
335 تومان
0.16%4.11%17.71%215,810 دلار 1,283,001 دلار coinSparkline
1645
3space Art
3space Art
PACE
0.024 دلار
1,638 تومان
11.03%22.39%25.04%37,189 دلار 1,280,083 دلار coinSparkline
1646
XY Finance
XY Finance
XY
0.142 دلار
9,510 تومان
0.11%7.87%27.42%18,810 دلار 1,276,868 دلار coinSparkline
1647
BHO Network
BHO Network
BHO
0.000235588698 دلار
15 تومان
0.18%2.41%4.51%593,462 دلار 1,274,997 دلار coinSparkline
1648
Pillar
Pillar
PLR
0.004911522268 دلار
329 تومان
0.28%1.13%16.15%700 دلار 1,273,794 دلار coinSparkline
1649
Base Protocol
Base Protocol
BASE
2.647 دلار
177,367 تومان
0.03%2.69%13.77%نامشخص می باشد1,272,304 دلار coinSparkline
1650
Offshift [Old]
Offshift [Old]
XFT
0.708 دلار
47,469 تومان
0.00%9.83%0.68%3,306 دلار 1,263,483 دلار coinSparkline