قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
1751
SELF Crypto
SELF Crypto
SELF
0.007533178492 دلار
504 تومان
1.22%8.10%35.14%14,622 دلار 819,342 دلار coinSparkline
1752
Palette
Palette
PLT
116.455 دلار
7,803,650 تومان
0.00%1.43%19.15%2,736 دلار 811,575 دلار coinSparkline
1753
FedoraCoin
FedoraCoin
TIPS
0.000003821078 دلار
0.256 تومان
0.23%3.53%12.47%23,572 دلار 811,100 دلار coinSparkline
1754
AME Chain
AME Chain
AME
0.001622060288 دلار
108 تومان
6.34%6.28%34.98%56,710 دلار 811,030 دلار coinSparkline
1755
Artisse
Artisse
CATHEON
0.000833013939 دلار
55 تومان
0.00%0.49%19.43%22,197 دلار 806,803 دلار coinSparkline
1756
Football World Community
Football World Community
FWC
0.000000000019 دلار
0.000 تومان
0.07%2.31%4.25%396,712 دلار 806,535 دلار coinSparkline
1757
BullBear AI
BullBear AI
AIBB
0.000000000394 دلار
0.000 تومان
4.20%5.59%26.61%152,368 دلار 806,362 دلار coinSparkline
1758
Decentr
Decentr
DEC
0.007359673726 دلار
493 تومان
0.27%0.23%22.37%144,572 دلار 800,494 دلار coinSparkline
1759
Garlicoin
Garlicoin
GRLC
0.012 دلار
782 تومان
0.63%3.52%13.12%6 دلار 799,457 دلار coinSparkline
1760
Mars Token
Mars Token
MRST
0.002237449045 دلار
149 تومان
2.55%5.97%34.74%68,265 دلار 799,165 دلار coinSparkline
1761
Residual Token
Residual Token
ERSDL
0.001796764650 دلار
120 تومان
1.28%0.54%27.71%1,540 دلار 791,072 دلار coinSparkline
1762
Dragonball Z Tribute
Dragonball Z Tribute
DBZ
0.000001135592 دلار
0.076 تومان
0.41%1.05%64.04%4,030,512 دلار 788,212 دلار coinSparkline
1763
Forest Knight
Forest Knight
KNIGHT
0.041 دلار
2,728 تومان
0.05%0.99%18.94%19,128 دلار 780,323 دلار coinSparkline
1764
Avocado DAO Token
Avocado DAO Token
AVG
0.031 دلار
2,048 تومان
0.09%2.41%15.08%27,348 دلار 778,602 دلار coinSparkline
1765
Karat
Karat
KAT
0.003045128980 دلار
204 تومان
0.29%14.09%29.42%43,350 دلار 778,148 دلار coinSparkline
1766
eXPerience Chain
eXPerience Chain
XPC
0.000008529325 دلار
0.572 تومان
0.01%0.51%6.58%نامشخص می باشد776,943 دلار coinSparkline
1767
Chronicle
Chronicle
XNL
0.016 دلار
1,083 تومان
0.01%8.15%15.32%25,830 دلار 776,846 دلار coinSparkline
1768
Tulip Protocol
Tulip Protocol
TULIP
0.951 دلار
63,722 تومان
0.64%4.94%22.74%17,548 دلار 775,211 دلار coinSparkline
1769
SYNC Network
SYNC Network
SYNC
0.004927636808 دلار
330 تومان
11.17%11.81%25.40%نامشخص می باشد770,071 دلار coinSparkline
1770
Graviocoin
Graviocoin
GIO
0.011 دلار
715 تومان
0.25%15.89%36.19%78 دلار 770,068 دلار coinSparkline
1771
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
76.174 دلار
5,104,429 تومان
0.80%1.24%1.10%121,917 دلار 769,359 دلار coinSparkline
1772
Sperax USD
Sperax USD
USDS
0.992 دلار
66,457 تومان
0.07%0.03%0.54%39,636 دلار 767,762 دلار coinSparkline
1773
Elemon
Elemon
ELMON
0.001189356942 دلار
79 تومان
0.00%5.51%32.31%1,369 دلار 767,026 دلار coinSparkline
1774
Brokoli Network
Brokoli Network
BRKL
0.014 دلار
960 تومان
0.02%3.11%0.23%17,702 دلار 766,761 دلار coinSparkline
1775
PUTinCoin
PUTinCoin
PUT
0.000644207112 دلار
43 تومان
4.65%9.03%35.88%نامشخص می باشد765,802 دلار coinSparkline
1776
Abyss
Abyss
ABYSS
0.003347080866 دلار
224 تومان
0.45%3.14%14.17%نامشخص می باشد765,393 دلار coinSparkline
1777
Atomic Wallet Coin
Atomic Wallet Coin
AWC
0.071 دلار
4,788 تومان
2.65%10.54%21.81%30,385 دلار 757,750 دلار coinSparkline
1778
Metaverser
Metaverser
MTVT
0.004523027763 دلار
303 تومان
0.23%0.29%14.12%300,480 دلار 755,858 دلار coinSparkline
1779
Woonkly Power
Woonkly Power
WOOP
0.003277342721 دلار
219 تومان
0.23%0.76%34.68%324,613 دلار 749,149 دلار coinSparkline
1780
Kattana
Kattana
KTN
0.236 دلار
15,841 تومان
0.11%3.18%17.39%110,453 دلار 748,566 دلار coinSparkline
1781
Plant Vs Undead
Plant Vs Undead
PVU
0.002666661353 دلار
178 تومان
0.28%1.53%7.40%24,026 دلار 745,006 دلار coinSparkline
1782
Bismuth
Bismuth
BIS
0.024 دلار
1,629 تومان
0.00%2.33%14.71%285 دلار 720,365 دلار coinSparkline
1783
MintMe.com Coin
MintMe.com Coin
MINTME
0.003875693128 دلار
259 تومان
0.01%0.33%7.79%50,293 دلار 719,290 دلار coinSparkline
1784
ISLAMICOIN
ISLAMICOIN
ISLAMI
0.000248940677 دلار
16 تومان
0.01%3.63%3.35%501 دلار 718,281 دلار coinSparkline
1785
Carbon
Carbon
CARBON
0.020 دلار
1,365 تومان
0.37%3.82%19.19%17,998 دلار 716,995 دلار coinSparkline
1786
Tranche Finance
Tranche Finance
SLICE
0.036 دلار
2,398 تومان
0.15%1.02%18.41%19,631 دلار 715,817 دلار coinSparkline
1787
Alphabet
Alphabet
ALPHABET
71.366 دلار
4,782,213 تومان
0.73%3.57%19.72%311,505 دلار 713,657 دلار coinSparkline
1788
Cat Token
Cat Token
CAT
0.109 دلار
7,298 تومان
0.00%0.52%18.66%256 دلار 710,984 دلار coinSparkline
1789
CRYPTO20
CRYPTO20
C20
0.018 دلار
1,179 تومان
0.33%1.05%13.21%نامشخص می باشد710,402 دلار coinSparkline
1790
Meme Alliance
Meme Alliance
MMA
0.012 دلار
829 تومان
0.01%3.06%13.47%84,855 دلار 702,142 دلار coinSparkline
1791
LOCGame
LOCGame
LOCG
0.005239190260 دلار
351 تومان
0.05%7.61%21.31%39,911 دلار 700,075 دلار coinSparkline
1792
Avatly (New)
Avatly (New)
AVATLY
0.012 دلار
780 تومان
0.00%0.17%19.16%نامشخص می باشد697,693 دلار coinSparkline
1793
Nafter
Nafter
NAFT
0.000698209042 دلار
46 تومان
0.06%6.79%14.06%18,472 دلار 696,574 دلار coinSparkline
1794
Token IN
Token IN
TIN
0.078 دلار
5,222 تومان
0.36%3.45%18.53%634,570 دلار 695,481 دلار coinSparkline
1795
IBStoken
IBStoken
IBS
0.000638119043 دلار
42 تومان
0.42%31.68%19.28%2,764 دلار 688,104 دلار coinSparkline
1796
Solzilla
Solzilla
SOLZILLA
0.000000001072 دلار
0.000 تومان
2.21%0.23%16.58%19,035 دلار 687,531 دلار coinSparkline
1797
Acquire.Fi
Acquire.Fi
ACQ
0.020 دلار
1,310 تومان
0.23%6.48%39.52%386,876 دلار 685,433 دلار coinSparkline
1798
Strong
Strong
STRONG
4.957 دلار
332,146 تومان
0.08%1.28%1.77%709,314 دلار 685,353 دلار coinSparkline
1799
AiMalls
AiMalls
AIT
3.379 دلار
226,394 تومان
0.00%8.13%33.31%265,812 دلار 682,071 دلار coinSparkline
1800
Fruits
Fruits
FRTS
0.000032038469 دلار
2 تومان
0.04%9.20%25.54%126,248 دلار 674,949 دلار coinSparkline