قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
1851
Dawn Protocol
Dawn Protocol
DAWN
0.007696139241 دلار
510 تومان
0.27%0.99%14.79%7 دلار 573,087 دلار coinSparkline
1852
SORA
SORA
XOR
0.000075461183 دلار
5 تومان
2.63%20.51%31.39%163,487 دلار 570,957 دلار coinSparkline
1853
Revolt 2 Earn
Revolt 2 Earn
RVLT
0.000000009497 دلار
0.001 تومان
0.00%3.55%15.30%10 دلار 568,094 دلار coinSparkline
1854
ZClassic
ZClassic
ZCL
0.061 دلار
4,036 تومان
0.00%0.43%3.82%نامشخص می باشد565,327 دلار coinSparkline
1855
hiMFERS
hiMFERS
HIMFERS
0.002601538160 دلار
172 تومان
1.16%2.02%1.16%59,327 دلار 560,657 دلار coinSparkline
1856
Agatech
Agatech
AGATA
0.071 دلار
4,682 تومان
0.22%0.53%19.03%62,903 دلار 558,775 دلار coinSparkline
1857
NFTY Token
NFTY Token
NFTY
0.002148595932 دلار
142 تومان
1.38%5.83%10.66%76,913 دلار 550,597 دلار coinSparkline
1858
Binamon
Binamon
BMON
0.004769391143 دلار
316 تومان
0.51%1.15%7.10%24,660 دلار 550,645 دلار coinSparkline
1859
Tiger King Coin
Tiger King Coin
TKING
0.000000851878 دلار
0.056 تومان
1.51%9.01%1.10%7,015 دلار 550,313 دلار coinSparkline
1860
Genaro Network
Genaro Network
GNX
0.000845233147 دلار
56 تومان
0.59%3.44%15.52%25,700 دلار 549,402 دلار coinSparkline
1861
Earn Network
Earn Network
EARN
0.000890333670 دلار
59 تومان
0.09%1.25%23.89%224,150 دلار 547,991 دلار coinSparkline
1862
FaraLand
FaraLand
FARA
0.024 دلار
1,583 تومان
0.04%0.34%11.75%27,031 دلار 547,532 دلار coinSparkline
1863
Bitcoin Plus
Bitcoin Plus
XBC
2.356 دلار
156,239 تومان
0.91%8.95%15.93%1,066 دلار 542,292 دلار coinSparkline
1864
PulsePad
PulsePad
PLSPAD
0.003262564713 دلار
216 تومان
0.69%3.88%4.28%22,468 دلار 540,665 دلار coinSparkline
1865
Cyclone Protocol
Cyclone Protocol
CYC
20.344 دلار
1,348,869 تومان
0.00%4.40%10.99%1,402 دلار 534,682 دلار coinSparkline
1866
Goons of Balatroon
Goons of Balatroon
GOB
0.002770299842 دلار
183 تومان
0.00%3.25%2.98%646 دلار 532,952 دلار coinSparkline
1867
Waves Enterprise
Waves Enterprise
WEST
0.013 دلار
839 تومان
0.00%0.76%20.40%33,442 دلار 531,239 دلار coinSparkline
1868
Fruits
Fruits
FRTS
0.000025186667 دلار
1 تومان
3.45%11.03%1.65%116,163 دلار 530,604 دلار coinSparkline
1869
MetamonkeyAi
MetamonkeyAi
MMAI
0.000086682435 دلار
5 تومان
0.95%0.06%11.95%44,553 دلار 528,709 دلار coinSparkline
1870
Corite
Corite
CO
0.004260962833 دلار
282 تومان
0.03%5.93%9.61%75,062 دلار 520,688 دلار coinSparkline
1871
404Aliens
404Aliens
404A
51.980 دلار
3,446,422 تومان
0.44%0.09%19.36%257,815 دلار 519,799 دلار coinSparkline
1872
Opium
Opium
OPIUM
0.125 دلار
8,280 تومان
0.06%2.82%5.92%51,045 دلار 519,672 دلار coinSparkline
1873
Tokoin
Tokoin
TOKO
0.001057229805 دلار
70 تومان
0.29%2.04%0.70%161,595 دلار 517,256 دلار coinSparkline
1874
Playermon
Playermon
PYM
0.001210486636 دلار
80 تومان
0.57%7.30%34.04%16,700 دلار 516,965 دلار coinSparkline
1875
Team Vitality Fan Token
Team Vitality Fan Token
VIT
0.135 دلار
8,936 تومان
0.00%4.10%2.40%241 دلار 515,392 دلار coinSparkline
1876
PlotX
PlotX
PLOT
0.007762123825 دلار
514 تومان
0.14%0.06%5.65%70,740 دلار 514,773 دلار coinSparkline
1877
POLKER
POLKER
PKR
0.002651651116 دلار
175 تومان
3.33%1.10%12.97%1,225 دلار 513,464 دلار coinSparkline
1878
Platypus Finance
Platypus Finance
PTP
0.012 دلار
805 تومان
0.09%1.65%5.75%33,400 دلار 503,418 دلار coinSparkline
1879
Shib Original Vision
Shib Original Vision
SOV
0.000000004700 دلار
0.000 تومان
0.24%0.39%8.61%923 دلار 498,941 دلار coinSparkline
1880
BlockWallet
BlockWallet
BLANK
0.025 دلار
1,678 تومان
1.23%1.29%3.75%48,275 دلار 490,919 دلار coinSparkline
1881
ReapChain
ReapChain
REAP
0.000351589451 دلار
23 تومان
1.58%16.84%10.44%191,307 دلار 490,467 دلار coinSparkline
1882
Sumokoin
Sumokoin
SUMO
0.008200638170 دلار
543 تومان
0.00%3.97%8.21%نامشخص می باشد490,190 دلار coinSparkline
1883
XcelPay
XcelPay
XLD
0.008446601867 دلار
560 تومان
6.34%4.08%11.65%98,774 دلار 489,049 دلار coinSparkline
1884
Gather
Gather
GTH
0.002447264766 دلار
162 تومان
0.20%0.16%20.26%نامشخص می باشد488,833 دلار coinSparkline
1885
Unido EP
Unido EP
UDO
0.004966413981 دلار
329 تومان
0.01%2.35%8.72%40,239 دلار 488,324 دلار coinSparkline
1886
CyberFi Token
CyberFi Token
CFI
0.203 دلار
13,454 تومان
0.05%1.13%4.42%21,981 دلار 487,006 دلار coinSparkline
1887
TrustVerse
TrustVerse
TRV
0.000480781371 دلار
31 تومان
0.98%0.95%9.04%نامشخص می باشد480,781 دلار coinSparkline
1888
Loser Coin
Loser Coin
LOWB
0.000007962178 دلار
0.528 تومان
0.25%12.81%15.97%20,489 دلار 480,094 دلار coinSparkline
1889
Kripto koin
Kripto koin
KRIPTO
0.000088364277 دلار
5 تومان
0.09%1.19%6.76%73,938 دلار 478,890 دلار coinSparkline
1890
Ycash
Ycash
YEC
0.032 دلار
2,116 تومان
0.00%0.05%4.58%نامشخص می باشد477,575 دلار coinSparkline
1891
Chain of Legends
Chain of Legends
CLEG
0.003848120952 دلار
255 تومان
0.63%0.49%10.78%3,998 دلار 473,449 دلار coinSparkline
1892
Massnet
Massnet
MASS
0.004820484957 دلار
319 تومان
0.39%1.36%3.19%46,945 دلار 472,534 دلار coinSparkline
1893
Zero
Zero
ZER
0.035 دلار
2,320 تومان
0.14%0.97%4.09%نامشخص می باشد468,814 دلار coinSparkline
1894
XTRABYTES
XTRABYTES
XBY
0.001086724150 دلار
72 تومان
5.70%3.19%9.94%نامشخص می باشد467,291 دلار coinSparkline
1895
MetaQ
MetaQ
METAQ
0.180 دلار
11,929 تومان
0.19%0.35%3.10%186,633 دلار 463,787 دلار coinSparkline
1896
Gold
Gold
GOLD
0.028 دلار
1,855 تومان
0.00%0.10%18.03%388 دلار 462,148 دلار coinSparkline
1897
AcknoLedger
AcknoLedger
ACK
0.004374925460 دلار
290 تومان
0.00%0.81%11.36%685 دلار 460,665 دلار coinSparkline
1898
Goldcoin
Goldcoin
GLC
0.010 دلار
691 تومان
0.22%2.23%2.75%6,756 دلار 455,851 دلار coinSparkline
1899
Public Mint
Public Mint
MINT
0.004311666450 دلار
285 تومان
0.00%6.14%37.80%199 دلار 454,954 دلار coinSparkline
1900
Voxel X Network
Voxel X Network
VXL
0.002058337061 دلار
136 تومان
0.01%0.01%15.50%92 دلار 453,617 دلار coinSparkline