قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
2151
Governor DAO
Governor DAO
GDAO
0.046 دلار
3,041 تومان
0.81%3.85%8.37%16,064 دلار 133,469 دلار coinSparkline
2152
hiUNDEAD
hiUNDEAD
HIUNDEAD
0.000175374346 دلار
11 تومان
1.40%8.65%3.31%56,478 دلار 133,426 دلار coinSparkline
2153
DeFiner
DeFiner
FIN
0.000786152844 دلار
52 تومان
0.44%5.16%16.68%165,028 دلار 132,074 دلار coinSparkline
2154
Infinity Games
Infinity Games
ING
0.000155421052 دلار
10 تومان
0.67%16.33%14.92%337,186 دلار 132,008 دلار coinSparkline
2155
EarthFund
EarthFund
1EARTH
0.001788374825 دلار
118 تومان
0.27%0.84%8.56%40,954 دلار 130,112 دلار coinSparkline
2156
Noir
Noir
NOR
0.006232972067 دلار
413 تومان
0.17%2.14%3.15%16 دلار 129,402 دلار coinSparkline
2157
Busy DAO
Busy DAO
BUSY
0.001011998344 دلار
67 تومان
0.20%0.01%4.81%13,951 دلار 126,500 دلار coinSparkline
2158
hiVALHALLA
hiVALHALLA
HIVALHALLA
0.000390630961 دلار
25 تومان
0.00%10.34%55.09%41,558 دلار 125,773 دلار coinSparkline
2159
Argon
Argon
ARGON
0.001259756888 دلار
83 تومان
0.06%4.71%16.52%18,441 دلار 125,224 دلار coinSparkline
2160
404 Bakery
404 Bakery
BAKE
0.001314806921 دلار
87 تومان
0.00%1.93%13.00%344 دلار 124,216 دلار coinSparkline
2161
COGI
COGI
COGI
0.002009139761 دلار
133 تومان
0.00%1.47%6.97%243 دلار 123,737 دلار coinSparkline
2162
KamPay
KamPay
KAMPAY
0.000302167067 دلار
20 تومان
0.00%1.39%16.08%6 دلار 123,614 دلار coinSparkline
2163
Ekta
Ekta
EKTA
0.003537653305 دلار
234 تومان
1.18%11.48%4.61%29,803 دلار 123,003 دلار coinSparkline
2164
ACoconut
ACoconut
AC
0.046 دلار
3,049 تومان
4.31%9.39%15.16%2,015 دلار 122,433 دلار coinSparkline
2165
SeedOn
SeedOn
SEON
0.000485158486 دلار
32 تومان
0.00%0.00%10.60%نامشخص می باشد122,170 دلار coinSparkline
2166
Celeum
Celeum
CLX
0.024 دلار
1,573 تومان
0.13%0.65%1.26%نامشخص می باشد121,665 دلار coinSparkline
2167
Zuki Moba
Zuki Moba
ZUKI
0.003293501400 دلار
218 تومان
0.07%2.11%2.32%4,965 دلار 121,264 دلار coinSparkline
2168
Novara Calcio Fan Token
Novara Calcio Fan Token
NOV
0.285 دلار
18,882 تومان
0.00%8.16%12.58%57 دلار 121,073 دلار coinSparkline
2169
Aluna.Social
Aluna.Social
ALN
0.003181102505 دلار
210 تومان
2.20%17.62%8.01%77,260 دلار 119,981 دلار coinSparkline
2170
Metaverse VR v2
Metaverse VR v2
MEVRV2
0.003518797752 دلار
233 تومان
0.18%19.51%66.93%37,994 دلار 118,863 دلار coinSparkline
2171
Finxflo
Finxflo
FXF
0.001299131022 دلار
86 تومان
0.04%1.81%6.15%23,498 دلار 117,527 دلار coinSparkline
2172
PymeDAO
PymeDAO
PYME
0.000240802083 دلار
15 تومان
1.75%1.75%12.59%289 دلار 116,837 دلار coinSparkline
2173
Apollon Limassol
Apollon Limassol
APL
0.289 دلار
19,170 تومان
0.00%0.28%11.57%19 دلار 116,814 دلار coinSparkline
2174
Ritocoin
Ritocoin
RITO
0.000064236706 دلار
4 تومان
0.19%1.06%4.18%3 دلار 116,452 دلار coinSparkline
2175
Realvirm
Realvirm
RVM
1.285 دلار
85,168 تومان
0.21%1.02%4.20%150,604 دلار 115,608 دلار coinSparkline
2176
GeoDB
GeoDB
GEO
0.001388406449 دلار
92 تومان
1.90%2.21%2.65%213 دلار 114,740 دلار coinSparkline
2177
hiRENGA
hiRENGA
HIRENGA
0.000401070025 دلار
26 تومان
0.30%5.36%16.56%51,788 دلار 114,245 دلار coinSparkline
2178
ZENZO
ZENZO
ZNZ
0.003849698334 دلار
255 تومان
0.16%23.30%17.20%29 دلار 114,209 دلار coinSparkline
2179
FantomStarter
FantomStarter
FS
0.001100349709 دلار
72 تومان
1.15%14.18%12.20%919 دلار 113,893 دلار coinSparkline
2180
Bitcoin Confidential
Bitcoin Confidential
BC
0.000015372000 دلار
1 تومان
0.00%2.83%131.09%نامشخص می باشد113,229 دلار coinSparkline
2181
hiSAND33
hiSAND33
HISAND33
0.005312252013 دلار
352 تومان
0.37%8.29%2.02%11,331 دلار 111,387 دلار coinSparkline
2182
hiBEANZ
hiBEANZ
HIBEANZ
0.000671084492 دلار
44 تومان
0.05%4.20%9.16%66,916 دلار 111,217 دلار coinSparkline
2183
Genesis Shards
Genesis Shards
GS
0.009221081417 دلار
611 تومان
0.03%1.22%8.33%865 دلار 110,939 دلار coinSparkline
2184
Neutra Finance
Neutra Finance
NEU
0.142 دلار
9,403 تومان
0.00%0.80%16.59%275 دلار 110,696 دلار coinSparkline
2185
Polinate
Polinate
POLI
0.000710101032 دلار
47 تومان
0.02%1.73%14.59%3,769 دلار 109,565 دلار coinSparkline
2186
ORAO Network
ORAO Network
ORAO
0.002753545340 دلار
182 تومان
0.26%1.24%16.70%7,662 دلار 108,483 دلار coinSparkline
2187
SmartCash
SmartCash
SMART
0.000076710134 دلار
5 تومان
0.04%20.71%4.95%12 دلار 108,457 دلار coinSparkline
2188
XcelToken Plus
XcelToken Plus
XLAB
0.000002401018 دلار
0.159 تومان
0.00%0.00%8.58%32 دلار 108,045 دلار coinSparkline
2189
Teloscoin
Teloscoin
TELOS
0.000642367063 دلار
42 تومان
0.20%1.06%4.18%نامشخص می باشد107,532 دلار coinSparkline
2190
Pascal
Pascal
PASC
0.002680382964 دلار
177 تومان
0.23%3.33%32.88%146 دلار 105,844 دلار coinSparkline
2191
Gunstar Metaverse
Gunstar Metaverse
GSTS
0.003334519842 دلار
221 تومان
0.00%4.22%13.75%3,449 دلار 104,338 دلار coinSparkline
2192
x42 Protocol
x42 Protocol
X42
0.005138936501 دلار
340 تومان
0.20%1.06%18.45%127 دلار 103,636 دلار coinSparkline
2193
Cyclub
Cyclub
CYCLUB
0.000078176674 دلار
5 تومان
0.00%0.00%51.35%نامشخص می باشد102,747 دلار coinSparkline
2194
Vodra
Vodra
VDR
0.000714102728 دلار
47 تومان
2.03%13.24%9.29%14,964 دلار 102,220 دلار coinSparkline
2195
DONASWAP
DONASWAP
DONA
0.000002551047 دلار
0.169 تومان
0.39%0.79%7.27%103,312 دلار 101,980 دلار coinSparkline
2196
WagyuSwap
WagyuSwap
WAG
0.001869511680 دلار
123 تومان
0.41%2.19%19.22%25,028 دلار 101,263 دلار coinSparkline
2197
hiCLONEX
hiCLONEX
HICLONEX
0.001996180242 دلار
132 تومان
4.66%9.31%1.16%13,318 دلار 101,236 دلار coinSparkline
2198
BidiPass
BidiPass
BDP
0.000259020922 دلار
17 تومان
0.47%0.24%4.17%نامشخص می باشد100,146 دلار coinSparkline
2199
Databroker
Databroker
DTX
0.001180500447 دلار
78 تومان
82.90%76.40%91.20%543 دلار 99,470 دلار coinSparkline
2200
The Crypto Prophecies
The Crypto Prophecies
TCP
0.000851357192 دلار
56 تومان
0.68%1.26%13.53%17,089 دلار 99,424 دلار coinSparkline