قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
201
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
3,320.775 دلار
196,423,854 تومان
0.30%0.42%11.27%53,346,461 دلار 32,685,693,507 دلار coinSparkline
202
Wrapped TRON
Wrapped TRON
WTRX
0.141 دلار
8,335 تومان
0.05%0.80%1.25%1,853,802 دلار 12,397,619,020 دلار coinSparkline
203
Wrapped Bitcoin
Wrapped Bitcoin
WBTC
60,912.341 دلار
3,602,964,984 تومان
0.15%0.28%18.49%699,848,924 دلار 9,501,466,510 دلار coinSparkline
204
Wrapped HBAR
Wrapped HBAR
WHBAR
0.111 دلار
6,550 تومان
2.37%2.97%6.98%2,777,230 دلار 3,730,631,935 دلار coinSparkline
205
Bitcoin BEP2
Bitcoin BEP2
BTCB
60,937.449 دلار
3,604,450,118 تومان
0.23%0.40%18.53%654,898,064 دلار 3,290,408,761 دلار coinSparkline
206
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
3,407.325 دلار
201,543,292 تومان
0.34%0.84%10.73%15,220,891 دلار 2,689,703,671 دلار coinSparkline
207
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
3,691.557 دلار
218,355,610 تومان
1.63%1.86%12.71%3,286,750 دلار 2,046,422,092 دلار coinSparkline
208
HEX
HEX
HEX
0.010 دلار
613 تومان
4.25%22.59%13.31%3,272,555 دلار 1,797,269,667 دلار coinSparkline
209
Cheelee
Cheelee
CHEEL
18.336 دلار
1,084,548 تومان
0.31%5.52%1.58%6,505,097 دلار 987,149,870 دلار coinSparkline
210
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
397.922 دلار
23,537,103 تومان
1.20%3.18%4.00%327,053,546 دلار 838,459,870 دلار coinSparkline
211
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
144.836 دلار
8,567,037 تومان
1.68%6.63%20.18%117,083,825 دلار 833,918,156 دلار coinSparkline
212
Venus BNB
Venus BNB
VBNB
9.375 دلار
554,507 تومان
2.05%4.54%3.12%475,282,915 دلار 790,532,431 دلار coinSparkline
213
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
3,483.519 دلار
206,050,155 تومان
0.90%1.29%10.06%17,933,079 دلار 681,624,685 دلار coinSparkline
214
Frax
Frax
FRAX
0.997 دلار
58,979 تومان
0.01%0.02%0.06%33,781,912 دلار 647,585,185 دلار coinSparkline
215
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
1.002 دلار
59,269 تومان
0.02%0.09%0.08%166,728,574 دلار 538,540,701 دلار coinSparkline
216
Fasttoken
Fasttoken
FTN
1.757 دلار
103,940 تومان
0.01%0.59%7.73%32,155,377 دلار 535,693,782 دلار coinSparkline
217
Kujira
Kujira
KUJI
4.310 دلار
254,945 تومان
1.15%0.54%4.53%2,635,471 دلار 527,346,541 دلار coinSparkline
218
Orbler
Orbler
ORBR
0.489 دلار
28,903 تومان
1.39%7.17%23.96%237,506 دلار 496,265,881 دلار coinSparkline
219
Rollbit Coin
Rollbit Coin
RLB
0.133 دلار
7,878 تومان
0.01%1.22%4.78%5,176,367 دلار 439,134,860 دلار coinSparkline
220
Wrapped Kava
Wrapped Kava
WKAVA
0.835 دلار
49,389 تومان
1.84%2.41%7.75%نامشخص می باشد415,549,592 دلار coinSparkline
221
L7
L7
LSD
10.061 دلار
595,104 تومان
0.04%4.74%3.13%3,889,890 دلار 411,910,462 دلار coinSparkline
222
Stride
Stride
STRD
4.290 دلار
253,738 تومان
0.32%7.68%10.29%783,104 دلار 376,749,505 دلار coinSparkline
223
Pocket Network
Pocket Network
POKT
0.218 دلار
12,890 تومان
0.32%0.36%11.95%1,839,837 دلار 357,261,694 دلار coinSparkline
224
PAAL AI
PAAL AI
PAAL
0.436 دلار
25,761 تومان
2.05%4.65%24.68%6,271,608 دلار 346,541,838 دلار coinSparkline
225
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
1.282 دلار
75,828 تومان
0.40%3.85%5.00%4,264,041 دلار 342,002,566 دلار coinSparkline
226
ERC20
ERC20
ERC20
0.301 دلار
17,790 تومان
1.92%12.70%72.12%54,133 دلار 339,456,208 دلار coinSparkline
227
Cartesi
Cartesi
CTSI
0.391 دلار
23,127 تومان
1.05%7.19%19.46%35,754,737 دلار 304,960,899 دلار coinSparkline
228
Storj
Storj
STORJ
0.738 دلار
43,645 تومان
2.76%0.02%1.71%96,631,087 دلار 301,484,738 دلار coinSparkline
229
Waves
Waves
WAVES
2.649 دلار
156,668 تومان
2.42%2.82%12.73%108,121,733 دلار 301,797,495 دلار coinSparkline
230
Threshold
Threshold
T
0.031 دلار
1,852 تومان
1.39%0.94%7.94%52,009,907 دلار 301,116,948 دلار coinSparkline
231
Band Protocol
Band Protocol
BAND
2.095 دلار
123,918 تومان
2.50%1.97%4.90%10,707,907 دلار 292,280,101 دلار coinSparkline
232
AIOZ Network
AIOZ Network
AIOZ
0.271 دلار
16,056 تومان
0.95%5.45%0.11%4,783,059 دلار 292,199,578 دلار coinSparkline
233
MX TOKEN
MX TOKEN
MX
2.909 دلار
172,061 تومان
0.05%0.05%2.52%5,390,104 دلار 287,861,719 دلار coinSparkline
234
iExec RLC
iExec RLC
RLC
3.959 دلار
234,167 تومان
3.23%2.14%3.68%32,266,331 دلار 286,553,521 دلار coinSparkline
235
Jito
Jito
JTO
2.411 دلار
142,594 تومان
3.82%8.13%13.93%196,600,163 دلار 282,530,621 دلار coinSparkline
236
yearn.finance
yearn.finance
YFI
8,415.497 دلار
497,776,644 تومان
2.44%1.45%11.16%50,863,051 دلار 281,364,131 دلار coinSparkline
237
Helium Mobile
Helium Mobile
MOBILE
0.003391548620 دلار
200 تومان
2.61%7.84%14.32%5,930,631 دلار 278,996,479 دلار coinSparkline
238
Tellor
Tellor
TRB
109.119 دلار
6,454,364 تومان
2.32%1.17%4.49%70,661,825 دلار 278,654,703 دلار coinSparkline
239
SPACE ID
SPACE ID
ID
0.572 دلار
33,827 تومان
1.00%1.73%6.68%88,355,183 دلار 277,782,873 دلار coinSparkline
240
Balancer
Balancer
BAL
4.877 دلار
288,481 تومان
2.59%1.06%13.46%12,155,374 دلار 269,585,203 دلار coinSparkline
241
ICON
ICON
ICX
0.276 دلار
16,340 تومان
1.85%3.23%13.37%32,909,716 دلار 271,072,426 دلار coinSparkline
242
Biconomy
Biconomy
BICO
0.399 دلار
23,577 تومان
1.95%3.47%0.08%28,274,150 دلار 265,637,267 دلار coinSparkline
243
SwissBorg
SwissBorg
BORG
0.268 دلار
15,847 تومان
0.90%3.70%45.80%3,886,994 دلار 263,694,009 دلار coinSparkline
244
Orca
Orca
ORCA
5.146 دلار
304,411 تومان
1.41%8.33%47.06%12,670,084 دلار 258,871,261 دلار coinSparkline
245
Coin98
Coin98
C98
0.361 دلار
21,351 تومان
3.16%4.03%7.97%23,041,428 دلار 257,897,699 دلار coinSparkline
246
Alephium
Alephium
ALPH
3.549 دلار
209,916 تومان
0.59%1.43%14.15%2,838,835 دلار 257,098,380 دلار coinSparkline
247
Beldex
Beldex
BDX
0.041 دلار
2,452 تومان
0.10%2.18%0.02%2,817,071 دلار 256,939,707 دلار coinSparkline
248
Venus BTC
Venus BTC
VBTC
1,239.709 دلار
73,328,768 تومان
0.21%0.36%18.52%619,124,658 دلار 255,176,677 دلار coinSparkline
249
Fusionist
Fusionist
ACE
11.578 دلار
684,835 تومان
1.36%2.30%13.10%92,339,101 دلار 254,361,895 دلار coinSparkline
250
Ontology
Ontology
ONT
0.275 دلار
16,237 تومان
3.60%1.83%5.52%27,809,855 دلار 240,272,723 دلار coinSparkline