قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
2451
Vivo
Vivo
VIVO
0.002510759417 دلار
143 تومان
0.01%0.55%15.58%نامشخص می باشد13,537 دلار coinSparkline
2452
Hertz Network
Hertz Network
HTZ
0.000002507387 دلار
0.143 تومان
0.00%3.40%5.53%5 دلار 13,135 دلار coinSparkline
2453
hiBAKC
hiBAKC
HIBAKC
0.002106759081 دلار
120 تومان
0.19%1.50%7.43%11,377 دلار 12,641 دلار coinSparkline
2454
PhoenixDAO
PhoenixDAO
PHNX
0.000142792441 دلار
8 تومان
0.65%0.48%13.52%10 دلار 12,423 دلار coinSparkline
2455
Chimpion
Chimpion
BNANA
0.000388436495 دلار
22 تومان
0.64%8.55%61.35%185 دلار 12,324 دلار coinSparkline
2456
Innovative Bioresearch Coin
Innovative Bioresearch Coin
INNBC
0.000000009998 دلار
0.001 تومان
0.02%0.06%0.02%نامشخص می باشد12,296 دلار coinSparkline
2457
Guider
Guider
GDR
0.000045438900 دلار
2 تومان
0.62%0.46%12.90%101 دلار 11,794 دلار coinSparkline
2458
Pixer Eternity
Pixer Eternity
PXT
0.021 دلار
1,172 تومان
0.03%1.02%12.86%123,940 دلار 11,778 دلار coinSparkline
2459
Tokenbox
Tokenbox
TBX
0.001002413522 دلار
57 تومان
0.25%0.73%65.59%8 دلار 11,263 دلار coinSparkline
2460
Indexed Finance
Indexed Finance
NDX
0.013 دلار
743 تومان
0.25%0.73%18.94%88 دلار 11,153 دلار coinSparkline
2461
Luna Rush
Luna Rush
LUS
0.002469328719 دلار
140 تومان
0.06%4.52%6.98%26,041 دلار 11,236 دلار coinSparkline
2462
Gaj Finance
Gaj Finance
GAJ
0.005708684742 دلار
325 تومان
0.00%1.07%5.12%24 دلار 11,083 دلار coinSparkline
2463
extraDNA
extraDNA
XDNA
0.000009298442 دلار
0.530 تومان
0.02%5.62%5.72%1 دلار 11,065 دلار coinSparkline
2464
BlueSale Finance
BlueSale Finance
BLS
0.007008110613 دلار
399 تومان
0.01%34.46%40.38%629 دلار 10,882 دلار coinSparkline
2465
Sportcash One
Sportcash One
SCONEX
0.000839891704 دلار
47 تومان
0.21%7.90%16.43%24 دلار 10,672 دلار coinSparkline
2466
beFITTER
beFITTER
FIU
0.000224392281 دلار
12 تومان
0.27%3.67%6.16%5,968 دلار 10,658 دلار coinSparkline
2467
MDtoken
MDtoken
MDTK
0.002589249970 دلار
147 تومان
1.21%2.15%6.92%نامشخص می باشد10,634 دلار coinSparkline
2468
Landbox
Landbox
LAND
0.000138976720 دلار
7 تومان
0.02%38.26%55.29%62 دلار 10,616 دلار coinSparkline
2469
Niftify
Niftify
NIFT
0.000922995238 دلار
52 تومان
0.25%3.03%5.71%6,780 دلار 10,615 دلار coinSparkline
2470
PrivaCoin
PrivaCoin
PRVC
0.000784228632 دلار
44 تومان
0.17%0.12%0.40%3,819 دلار 10,061 دلار coinSparkline
2471
BonFi
BonFi
BNF
0.000032894490 دلار
1 تومان
0.02%0.06%27.35%18 دلار 9,783 دلار coinSparkline
2472
Sphere
Sphere
SXS
0.000592897937 دلار
33 تومان
0.52%0.06%45.24%2,103 دلار 9,635 دلار coinSparkline
2473
Streamit Coin
Streamit Coin
STREAM
0.000682929684 دلار
38 تومان
0.03%0.12%8.91%نامشخص می باشد9,240 دلار coinSparkline
2474
SPRINT
SPRINT
SWP
0.000046267526 دلار
2 تومان
0.01%2.22%11.41%256 دلار 9,010 دلار coinSparkline
2475
SharedStake
SharedStake
SGT
0.058 دلار
3,314 تومان
0.00%0.00%2.85%نامشخص می باشد8,721 دلار coinSparkline
2476
Kuverit
Kuverit
KUV
0.000002919511 دلار
0.166 تومان
0.02%0.06%0.04%2 دلار 8,685 دلار coinSparkline
2477
Lympo Market Token
Lympo Market Token
LMT
0.000272574654 دلار
15 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشد8,362 دلار coinSparkline
2478
Scholarship Coin
Scholarship Coin
SCHO
0.000599870356 دلار
34 تومان
0.02%0.06%7.67%نامشخص می باشد8,297 دلار coinSparkline
2479
Swirge
Swirge
SWG
0.000688371179 دلار
39 تومان
0.00%17.53%15.72%105 دلار 8,247 دلار coinSparkline
2480
Crypto Sports Network
Crypto Sports Network
CSPN
0.002899514295 دلار
165 تومان
0.02%0.06%3.61%3 دلار 7,937 دلار coinSparkline
2481
Acoin
Acoin
ACOIN
0.006300115417 دلار
359 تومان
0.64%0.52%13.44%نامشخص می باشد7,687 دلار coinSparkline
2482
Genesis Worlds
Genesis Worlds
GENESIS
0.000044225955 دلار
2 تومان
0.51%92.98%95.65%1,689 دلار 7,137 دلار coinSparkline
2483
UniFarm
UniFarm
UFARM
0.000184204967 دلار
10 تومان
0.47%1.41%9.72%28 دلار 7,069 دلار coinSparkline
2484
Grimm
Grimm
GRIMM
0.000112002447 دلار
6 تومان
0.64%0.52%13.46%23 دلار 6,776 دلار coinSparkline
2485
Kwikswap Protocol
Kwikswap Protocol
KWIK
0.000688888958 دلار
39 تومان
0.64%3.86%27.78%نامشخص می باشد6,543 دلار coinSparkline
2486
Avatly
Avatly
AVA
0.000029101089 دلار
1 تومان
0.00%0.00%3.79%نامشخص می باشد6,489 دلار coinSparkline
2487
FUZE Token
FUZE Token
FUZE
6.828 دلار
389,309 تومان
40.87%34.96%18.86%70,908 دلار 5,110 دلار coinSparkline
2488
Knight War - The Holy Trio
Knight War - The Holy Trio
KWS
0.000161569215 دلار
9 تومان
0.11%1.89%0.86%10,322 دلار 5,087 دلار coinSparkline
2489
HXAcoin
HXAcoin
HXA
0.000016386335 دلار
0.934 تومان
0.06%6.69%39.71%13,949 دلار 4,806 دلار coinSparkline
2490
Elementeum
Elementeum
ELET
0.000908499937 دلار
51 تومان
1.06%1.56%17.07%نامشخص می باشد4,745 دلار coinSparkline
2491
Martkist
Martkist
MARTK
0.000273196110 دلار
15 تومان
0.04%0.13%45.21%نامشخص می باشد4,631 دلار coinSparkline
2492
Rewardiqa
Rewardiqa
REW
0.000439626036 دلار
25 تومان
0.06%8.88%21.17%نامشخص می باشد4,396 دلار coinSparkline
2493
SeChain
SeChain
SNN
0.000000241717 دلار
0.014 تومان
0.00%12.05%11.96%0 دلار 4,117 دلار coinSparkline
2494
MoneroV
MoneroV
XMV
0.001470032120 دلار
83 تومان
0.64%0.52%13.46%90 دلار 3,969 دلار coinSparkline
2495
Connectome
Connectome
CNTM
0.003274336345 دلار
186 تومان
0.02%2.28%40.11%73,378 دلار 3,964 دلار coinSparkline
2496
Defis
Defis
XGM
0.000028000612 دلار
1 تومان
0.64%0.52%13.46%10 دلار 3,768 دلار coinSparkline
2497
Axe
Axe
AXE
0.000700012824 دلار
39 تومان
0.64%0.52%13.47%نامشخص می باشد3,683 دلار coinSparkline
2498
Donu
Donu
DONU
0.000700033415 دلار
39 تومان
0.65%0.52%13.45%نامشخص می باشد3,550 دلار coinSparkline
2499
NestEGG Coin
NestEGG Coin
EGG
0.000070003342 دلار
3 تومان
0.65%0.52%13.45%نامشخص می باشد2,964 دلار coinSparkline
2500
BSClaunch
BSClaunch
BSL
0.001475810204 دلار
84 تومان
0.00%6.90%10.75%1,364 دلار 2,882 دلار coinSparkline