قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
2501
Juice Finance
Juice Finance
JUICE
0.119 دلار
7,872 تومان
0.05%2.91%11.97%7,797,327 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2502
Venom
Venom
VENOM
0.430 دلار
28,520 تومان
0.75%4.72%15.73%7,668,691 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2503
Altered State Token
Altered State Token
ASTO
0.033 دلار
2,209 تومان
0.30%9.64%15.19%7,145,837 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2504
Based Peng
Based Peng
BENG
0.000132766130 دلار
8 تومان
1.65%85.41%43.04%7,142,872 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2505
PepePAD
PepePAD
PEPE
0.000005238071 دلار
0.347 تومان
0.42%1.77%18.88%7,135,995 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2506
Fluidity
Fluidity
FLY
0.049 دلار
3,266 تومان
0.21%0.97%7.29%7,132,969 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2507
Pundu
Pundu
PUNDU
0.015 دلار
994 تومان
0.59%4.96%2.97%7,048,289 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2508
TEH EPIK DUCK
TEH EPIK DUCK
EPIK
0.032 دلار
2,099 تومان
2.90%27.06%112.52%7,033,958 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2509
BlackCardCoin
BlackCardCoin
BCCOIN
6.907 دلار
457,975 تومان
0.05%38.54%169.91%6,928,790 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2510
Gala Music
Gala Music
MUSIC
0.089 دلار
5,892 تومان
2.62%3.05%18.57%6,915,090 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2511
ANDY
ANDY
ANDY
0.000113818802 دلار
7 تومان
9.65%8.63%130.34%6,868,482 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2512
IPVERSE
IPVERSE
IPV
1.869 دلار
123,906 تومان
1.19%6.94%37.71%6,712,916 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2513
USD+
USD+
USD+
1.001 دلار
66,346 تومان
0.06%0.05%0.13%6,371,387 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2514
Zuzalu Inu
Zuzalu Inu
ZUZALU
0.002178216671 دلار
144 تومان
1.16%1.36%14.26%6,306,348 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2515
Zetrix
Zetrix
ZETRIX
17.260 دلار
1,144,395 تومان
0.00%0.58%12.42%6,167,277 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2516
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
0.125 دلار
8,279 تومان
0.02%1.46%9.39%6,004,781 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2517
Sora
Sora
SORA
0.004222125406 دلار
279 تومان
0.12%1.40%0.09%5,981,179 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2518
TOOLY I Am King
TOOLY I Am King
DOGE
0.155 دلار
10,303 تومان
0.55%1.76%10.90%5,841,910 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2519
Joseon Mun
Joseon Mun
JSM
0.010 دلار
693 تومان
0.21%0.04%4.05%5,744,835 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2520
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
0.000324081383 دلار
21 تومان
2.75%8.50%48.55%5,720,542 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2521
NetMind Token
NetMind Token
NMT
6.970 دلار
462,104 تومان
0.44%12.50%21.16%5,676,331 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2522
VNDC
VNDC
VNDC
0.000037900562 دلار
2 تومان
0.04%0.02%0.37%5,659,212 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2523
Mice (Ordinals)
Mice (Ordinals)
MICE
0.014 دلار
899 تومان
0.11%6.91%20.43%5,650,250 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2524
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
5.216 دلار
345,838 تومان
0.44%2.91%11.06%5,568,704 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2525
QnA3.AI
QnA3.AI
GPT
0.373 دلار
24,747 تومان
0.64%6.06%1.70%5,546,153 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2526
Prisma Finance
Prisma Finance
PRISMA
0.206 دلار
13,644 تومان
0.01%6.83%2.66%5,509,239 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2527
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
3,162.381 دلار
209,675,355 تومان
0.11%0.58%3.91%5,498,285 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2528
wstUSDT
wstUSDT
WSTUSDT
1.001 دلار
66,344 تومان
1.43%3.97%3.84%5,466,194 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2529
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
0.069 دلار
4,589 تومان
0.63%0.97%14.44%5,460,012 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2530
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
5.274 دلار
349,682 تومان
0.29%1.61%10.31%5,331,718 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2531
Crypto Hunters Coin
Crypto Hunters Coin
CRH
0.206 دلار
13,673 تومان
0.52%22.26%0.44%5,251,768 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2532
pufETH
pufETH
PUFETH
3,079.028 دلار
204,148,801 تومان
0.01%0.74%3.34%5,011,100 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2533
ENTERBUTTON
ENTERBUTTON
ENTC
0.104 دلار
6,890 تومان
0.00%3.19%15.10%5,041,342 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2534
Whales Market
Whales Market
WHALES
0.963 دلار
63,820 تومان
2.91%4.55%29.57%5,035,117 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2535
BOBO
BOBO
BOBO
0.000002080621 دلار
0.138 تومان
5.87%30.16%67.45%4,955,879 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2536
Wrapped Core
Wrapped Core
WCORE
2.005 دلار
132,954 تومان
1.17%4.24%39.90%4,823,307 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2537
Edelcoin
Edelcoin
EDLC
1.060 دلار
70,294 تومان
0.01%0.01%0.05%4,806,563 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2538
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
1.043 دلار
69,138 تومان
0.39%0.27%0.38%4,754,677 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2539
The Doge NFT
The Doge NFT
DOG
0.013 دلار
887 تومان
2.93%13.32%18.84%4,720,686 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2540
sols
sols
SOLS
0.673 دلار
44,626 تومان
0.76%5.38%23.26%4,670,358 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2541
BlackPearl Token
BlackPearl Token
BPLC
0.000000006443 دلار
0.000 تومان
0.00%0.62%6.25%4,510,666 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2542
OmniCat
OmniCat
OMNI
0.000448290146 دلار
29 تومان
0.13%18.53%22.50%4,502,213 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2543
Saros
Saros
SAROS
0.005023912482 دلار
333 تومان
0.31%2.79%26.97%4,474,859 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2544
Truflation
Truflation
TRUF
0.673 دلار
44,602 تومان
0.44%7.06%28.99%4,438,927 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2545
Harambe on Solana
Harambe on Solana
HARAMBE
0.020 دلار
1,323 تومان
2.12%8.63%95.64%4,425,182 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2546
TurtSat
TurtSat
TURT
0.014 دلار
927 تومان
0.92%5.51%16.21%4,395,597 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2547
IQ50
IQ50
IQ50
0.000023231313 دلار
1 تومان
0.05%17.46%10.67%4,303,265 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2548
swETH
swETH
SWETH
3,239.891 دلار
214,814,493 تومان
0.17%0.65%4.11%4,248,497 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2549
Ice Network
Ice Network
ICE
0.003494849172 دلار
231 تومان
0.23%0.29%4.62%4,218,863 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2550
POGAI
POGAI
POGAI
0.000085088117 دلار
5 تومان
0.43%12.14%23.49%4,203,730 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline