قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
2851
Magpie
Magpie
MGP
0.075 دلار
4,244 تومان
0.01%2.68%9.64%372,725 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2852
Bybyecar
Bybyecar
BBC
22.739 دلار
1,285,197 تومان
0.14%0.37%1.99%371,516 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2853
Multiverse
Multiverse
AI
0.001121637472 دلار
63 تومان
0.80%1.50%52.28%371,423 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2854
Jungle Labz
Jungle Labz
JNGL
0.596 دلار
33,700 تومان
0.64%20.13%47.71%369,858 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2855
Ethlas
Ethlas
ELS
0.101 دلار
5,725 تومان
0.21%1.08%9.35%369,494 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2856
Data Lake
Data Lake
LAKE
0.033 دلار
1,860 تومان
0.85%11.81%104.75%366,942 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2857
Roko
Roko
ROKO
0.000085099668 دلار
4 تومان
0.20%3.78%59.01%366,075 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2858
Fimarkcoin
Fimarkcoin
FMC
0.000633039923 دلار
35 تومان
0.02%0.37%1.00%365,689 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2859
dogwifhat
dogwifhat
DOGWIFHAT
0.014 دلار
788 تومان
1.90%7.16%15.83%360,050 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2860
Hemule
Hemule
HEMULE
0.002210990770 دلار
124 تومان
0.09%31.76%51.65%358,057 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2861
AI CODE
AI CODE
AICODE
0.903 دلار
51,023 تومان
0.00%17.71%20.40%356,036 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2862
Squid Game
Squid Game
SQUID
0.008646912275 دلار
488 تومان
0.18%3.80%2.98%355,021 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2863
Infinity Rocket Token
Infinity Rocket Token
IRT
0.004083177132 دلار
230 تومان
0.76%0.02%7.22%354,890 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2864
XRPayNet
XRPayNet
XRPAYNET
0.000339439657 دلار
19 تومان
0.30%3.57%11.36%354,782 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2865
Mute
Mute
MUTE
0.473 دلار
26,757 تومان
0.19%1.81%20.11%354,160 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2866
JetTon Game
JetTon Game
JETTON
1.539 دلار
86,957 تومان
0.02%3.87%11.22%352,555 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2867
Tonka Finance
Tonka Finance
TOKA
0.003447678108 دلار
194 تومان
4.49%0.56%4.43%352,431 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2868
Vault Tech
Vault Tech
VAULT
0.355 دلار
20,072 تومان
4.54%21.44%95.85%351,931 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2869
GrapeCoin
GrapeCoin
GRAPE
0.031 دلار
1,730 تومان
0.46%5.09%0.34%349,500 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2870
Netswap
Netswap
NETT
0.677 دلار
38,284 تومان
1.23%5.38%10.48%349,287 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2871
Calcium
Calcium
CAL
0.006318605452 دلار
357 تومان
2.58%0.84%37.55%349,327 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2872
NOTHING
NOTHING
NOTHING
0.003891340103 دلار
219 تومان
0.02%0.82%4.08%348,799 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2873
Syncus
Syncus
SYNC
0.007151232729 دلار
404 تومان
1.23%6.45%83.07%348,197 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2874
Derp
Derp
DERP
0.000000025366 دلار
0.001 تومان
0.09%0.52%3.92%347,754 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2875
Homer
Homer
SIMPSON
0.000000000005 دلار
0.000 تومان
0.66%0.72%8.87%347,712 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2876
FoodChain Global
FoodChain Global
FOOD
0.158 دلار
8,947 تومان
0.07%0.08%0.28%347,379 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2877
Osaka Protocol
Osaka Protocol
OSAK
0.000000093342 دلار
0.005 تومان
1.20%5.20%66.02%345,657 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2878
Matrix Chain
Matrix Chain
MTC
0.062 دلار
3,505 تومان
0.04%1.70%5.50%344,287 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2879
dogi
dogi
DOGI
1.820 دلار
102,841 تومان
1.97%4.19%1.67%342,900 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2880
CHARTAI
CHARTAI
CX
0.008976396352 دلار
507 تومان
1.65%3.98%41.14%341,747 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2881
LENX Finance
LENX Finance
XD
0.060 دلار
3,364 تومان
0.35%6.25%10.47%341,535 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2882
STEMX
STEMX
STEMX
0.002272148896 دلار
128 تومان
0.10%1.27%15.14%341,131 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2883
Disney
Disney
DIS
0.089 دلار
5,006 تومان
0.09%1.67%12.46%340,347 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2884
Joe coin
Joe coin
JOE
0.002508637445 دلار
141 تومان
0.45%21.11%7.96%339,938 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2885
Hyper Pay
Hyper Pay
HPY
0.000526533206 دلار
29 تومان
0.46%3.37%1.16%339,617 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2886
Fileshare Platform
Fileshare Platform
FSC
2.075 دلار
117,256 تومان
0.32%1.11%0.25%338,908 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2887
AETERNUS
AETERNUS
ATRNO
0.249 دلار
14,073 تومان
0.02%0.42%1.17%338,797 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2888
IX Swap
IX Swap
IXS
0.248 دلار
13,996 تومان
0.11%10.72%3.69%338,467 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2889
Dog Wif Nunchucks
Dog Wif Nunchucks
NINJA
0.008393115356 دلار
474 تومان
0.55%6.74%2.38%338,319 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2890
PABLO DEFI
PABLO DEFI
PABLO
0.066 دلار
3,716 تومان
2.26%4.58%0.14%337,313 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2891
xPET tech BPET
xPET tech BPET
BPET
0.378 دلار
21,374 تومان
0.06%2.93%25.96%336,808 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2892
Silly Duck
Silly Duck
DUCK
0.000074015227 دلار
4 تومان
0.49%67.90%59.41%335,222 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2893
PAWZONE
PAWZONE
PAW
0.000002588930 دلار
0.146 تومان
0.66%0.79%2.24%333,832 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2894
THORSwap
THORSwap
THOR
0.277 دلار
15,632 تومان
2.02%0.31%0.17%333,766 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2895
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
0.467 دلار
26,372 تومان
0.07%0.19%6.90%332,800 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2896
MSQUARE GLOBAL
MSQUARE GLOBAL
MSQ
2.081 دلار
117,626 تومان
3.12%11.47%7.79%332,626 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2897
Sipher
Sipher
SIPHER
0.792 دلار
44,763 تومان
0.11%4.02%38.29%330,792 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2898
DogeSwap
DogeSwap
DOG
0.001353053133 دلار
76 تومان
1.92%4.46%0.57%328,910 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2899
SAUCEINU
SAUCEINU
SAUCEINU
0.000036679473 دلار
2 تومان
2.00%10.82%162.61%328,077 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2900
Galaxy Coin
Galaxy Coin
GALAXY
0.000000001533 دلار
0.000 تومان
0.41%24.11%18.78%326,765 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline