قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
3051
Fathom Dollar
Fathom Dollar
FXD
0.999 دلار
58,950 تومان
0.21%0.13%0.31%363,745 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3052
go fu*k yourself.
go fu*k yourself.
GFY
0.000000806757 دلار
0.048 تومان
0.82%7.33%46.91%362,590 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3053
Gekko HQ
Gekko HQ
GEKKO
0.000002749525 دلار
0.162 تومان
0.28%2.13%0.99%360,756 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3054
FOMO Network
FOMO Network
FOMO
0.052 دلار
3,083 تومان
1.06%6.63%4.75%360,695 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3055
Bobuki Neko
Bobuki Neko
BOBUKI
0.000811462001 دلار
47 تومان
2.51%35.20%65.73%360,562 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3056
STYLE Protocol
STYLE Protocol
STYLE
0.008768160856 دلار
517 تومان
0.83%8.54%30.66%360,016 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3057
xx network
xx network
XX
0.127 دلار
7,506 تومان
1.54%2.72%4.55%359,944 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3058
Landwolf
Landwolf
WOLF
0.000017499181 دلار
1 تومان
2.70%10.81%6.62%359,175 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3059
YOUR AI
YOUR AI
YOURAI
0.063 دلار
3,695 تومان
1.44%9.39%14.34%359,033 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3060
Undeads Games
Undeads Games
UDS
0.229 دلار
13,526 تومان
1.05%0.81%1.47%358,061 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3061
JizzLord
JizzLord
JIZZLORD
0.002083671809 دلار
122 تومان
2.56%7.61%5.90%358,015 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3062
RoboHero
RoboHero
ROBO
0.031 دلار
1,806 تومان
1.34%2.46%34.10%357,998 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3063
Time Traveler
Time Traveler
BARRON
0.004945948233 دلار
291 تومان
0.94%10.11%13.71%357,128 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3064
Gaga (Pepe)
Gaga (Pepe)
GAGA
0.000000002769 دلار
0.000 تومان
0.63%41.31%21.89%357,080 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3065
IL CAPO OF CRYPTO
IL CAPO OF CRYPTO
CAPO
0.000563497474 دلار
33 تومان
0.44%1.71%10.86%356,783 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3066
meme (Ordinals)
meme (Ordinals)
MEME
36.481 دلار
2,152,395 تومان
0.28%8.49%9.79%355,592 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3067
Pi
Pi
PI
39.982 دلار
2,358,983 تومان
0.01%2.87%1.36%355,591 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3068
Panther Protocol
Panther Protocol
ZKP
0.018 دلار
1,068 تومان
0.11%0.80%3.96%354,966 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3069
DGI Game
DGI Game
DGI
0.013 دلار
772 تومان
1.25%12.76%10.90%352,938 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3070
ZED Token
ZED Token
ZED
0.029 دلار
1,697 تومان
0.10%0.10%0.09%351,308 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3071
Starter.xyz
Starter.xyz
BUIDL
0.002208024706 دلار
130 تومان
3.14%5.66%96.67%349,477 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3072
Multi AI
Multi AI
MAI
0.008162263261 دلار
481 تومان
0.16%2.38%5.31%348,771 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3073
Sonorus
Sonorus
SNS
0.091 دلار
5,364 تومان
0.02%0.92%10.31%346,001 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3074
MEME•ECONOMICS
MEME•ECONOMICS
MEMERUNE
0.123 دلار
7,238 تومان
0.10%15.21%30.41%345,767 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3075
ecoterra
ecoterra
ECOTERRA
0.000951658774 دلار
56 تومان
0.47%1.71%5.08%345,338 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3076
Aegis Ai
Aegis Ai
AEGIS
0.063 دلار
3,691 تومان
1.12%12.39%8.92%342,948 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3077
Osaka Protocol
Osaka Protocol
OSAK
0.000000279022 دلار
0.016 تومان
0.08%6.75%1.27%341,902 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3078
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
BUCK
0.999 دلار
58,942 تومان
0.04%0.09%0.05%340,241 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3079
UnleashClub
UnleashClub
UNLEASH
0.000091034625 دلار
5 تومان
0.28%1.02%4.91%337,999 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3080
lolcat
lolcat
CATS
0.000000169988 دلار
0.010 تومان
0.01%0.04%10.48%337,695 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3081
Chintai
Chintai
CHEX
0.229 دلار
13,487 تومان
0.83%1.78%19.00%337,573 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3082
Book of Meow
Book of Meow
BOMEOW
0.001809082383 دلار
106 تومان
1.23%4.53%20.93%337,202 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3083
KicksPad
KicksPad
KICKS
0.000580016397 دلار
34 تومان
0.13%3.61%4.61%336,540 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3084
Sensay
Sensay
SNSY
0.001157038456 دلار
68 تومان
0.36%2.19%10.59%336,281 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3085
Devve
Devve
DEVVE
0.452 دلار
26,669 تومان
0.60%1.06%3.35%336,253 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3086
AiShiba
AiShiba
SHIBAI
0.000000000007 دلار
0.000 تومان
0.77%2.27%1.19%335,781 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3087
HALO NFT OFFICIAL
HALO NFT OFFICIAL
HALO
0.009043875683 دلار
533 تومان
6.12%17.33%4.53%334,973 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3088
piin  (Ordinals)
piin (Ordinals)
PIIN
0.000263627948 دلار
15 تومان
0.77%8.02%42.90%334,895 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3089
Decentralized ETF
Decentralized ETF
DETF
0.069 دلار
4,077 تومان
1.71%2.55%17.85%334,353 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3090
WoofWork.io
WoofWork.io
WOOF
0.000233047720 دلار
13 تومان
0.73%0.93%2.73%332,500 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3091
RGAMES
RGAMES
RGAME
0.009875269614 دلار
582 تومان
0.95%7.42%0.15%331,300 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3092
Octopus Network
Octopus Network
OCT
0.229 دلار
13,529 تومان
0.47%0.45%6.86%330,572 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3093
Super Best Friends
Super Best Friends
SUBF
0.000000013041 دلار
0.001 تومان
0.84%5.04%10.03%329,073 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3094
AI CODE
AI CODE
AICODE
1.135 دلار
66,979 تومان
3.22%0.58%8.13%328,926 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3095
Gecko Inu
Gecko Inu
GEC
0.000000058367 دلار
0.003 تومان
1.05%13.56%7.53%328,759 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3096
Wrapped Conflux
Wrapped Conflux
WCFX
0.219 دلار
12,906 تومان
0.13%3.24%5.13%328,005 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3097
Terra Classic USD (Wormhole)
Terra Classic USD (Wormhole)
USTC
0.021 دلار
1,254 تومان
0.53%4.16%9.23%326,189 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3098
Stride Staked ATOM
Stride Staked ATOM
STATOM
11.033 دلار
650,942 تومان
0.34%4.27%2.82%324,861 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3099
Rabi
Rabi
RABI
0.179 دلار
10,543 تومان
0.08%1.17%2.13%324,193 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3100
KonnektVPN
KonnektVPN
KPN
0.035 دلار
2,060 تومان
0.68%0.86%3.81%323,845 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline