قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
3151
Domani Protocol
Domani Protocol
DEXTF
0.269 دلار
15,792 تومان
4.20%33.05%62.29%237,467 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3152
HbarSuite
HbarSuite
HSUITE
0.001579014698 دلار
92 تومان
1.99%5.80%33.37%236,946 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3153
DinoLFG
DinoLFG
DINO
0.031 دلار
1,823 تومان
1.21%14.08%43.69%236,015 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3154
Mythos
Mythos
MYTH
0.294 دلار
17,258 تومان
0.67%1.98%2.26%235,981 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3155
MOMOJI
MOMOJI
EMOJI
0.000002446821 دلار
0.144 تومان
0.10%10.50%0.47%235,896 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3156
MAGA VP
MAGA VP
MVP
0.178 دلار
10,487 تومان
9.65%3.21%224.30%235,347 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3157
Kreaitor
Kreaitor
KAI
0.045 دلار
2,630 تومان
2.60%31.93%71.14%233,154 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3158
Candy Pocket
Candy Pocket
CANDY
0.016 دلار
920 تومان
0.46%2.79%1.56%230,675 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3159
Dexalot
Dexalot
ALOT
0.717 دلار
42,138 تومان
0.00%1.24%46.49%230,431 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3160
Agro Global
Agro Global
AGRO
0.000399100737 دلار
23 تومان
0.04%0.54%6.98%230,244 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3161
ResearchCoin
ResearchCoin
RSC
0.497 دلار
29,248 تومان
0.38%5.52%23.90%228,225 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3162
Decentralized USD (DefiChain)
Decentralized USD (DefiChain)
DUSD
0.271 دلار
15,923 تومان
0.58%3.98%21.54%226,723 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3163
The Nemesis
The Nemesis
NEMS
0.039 دلار
2,281 تومان
2.72%1.15%2.17%225,710 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3164
Africarare Ubuntu
Africarare Ubuntu
UBU
0.071 دلار
4,155 تومان
0.07%6.23%6.23%225,001 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3165
CrossFi
CrossFi
XFI
0.940 دلار
55,263 تومان
0.19%2.78%11.95%224,881 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3166
Multiverse
Multiverse
AI
0.001082712284 دلار
63 تومان
0.62%4.68%1.09%224,850 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3167
Epiko
Epiko
EPIKO
0.012 دلار
716 تومان
3.61%6.07%7.73%224,826 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3168
Ness LAB
Ness LAB
NESS
0.462 دلار
27,191 تومان
0.00%5.95%15.69%224,814 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3169
SHIBONK
SHIBONK
SBONK
5.360 دلار
315,143 تومان
2.01%2.76%48.43%224,252 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3170
Sacabam
Sacabam
SCB
0.000000052498 دلار
0.003 تومان
0.56%1.70%42.23%223,365 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3171
Pollen
Pollen
PLN
0.009746570838 دلار
573 تومان
0.08%1.21%8.09%222,988 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3172
Zombie Inu(New)
Zombie Inu(New)
ZINU
0.000839681243 دلار
49 تومان
0.10%4.14%9.63%222,341 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3173
Ethernity CLOUD
Ethernity CLOUD
ECLD
0.012 دلار
729 تومان
2.21%8.82%16.71%221,598 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3174
PayNet Coin
PayNet Coin
PAYN
0.367 دلار
21,583 تومان
0.01%0.01%1.31%221,287 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3175
DINO(ASC20)
DINO(ASC20)
DINO
0.000000001072 دلار
0.000 تومان
0.14%12.57%7.56%221,082 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3176
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
3.150 دلار
185,237 تومان
0.69%1.32%3.79%221,018 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3177
FourCoin
FourCoin
FOUR
0.000002712157 دلار
0.159 تومان
0.14%3.16%16.67%220,340 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3178
THORSwap
THORSwap
THOR
0.294 دلار
17,306 تومان
0.21%1.29%7.85%219,969 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3179
Veil
Veil
VEIL
0.004725986640 دلار
277 تومان
1.26%27.75%133.53%219,891 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3180
Metano
Metano
METANO
0.000419014495 دلار
24 تومان
0.07%3.51%15.44%219,193 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3181
Wrapped Astar
Wrapped Astar
WASTR
0.163 دلار
9,560 تومان
0.32%4.80%1.13%216,222 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3182
AtPay
AtPay
ATPAY
0.416 دلار
24,437 تومان
2.22%11.99%372.38%216,745 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3183
Vestate
Vestate
VES
0.013 دلار
764 تومان
10.02%18.38%31.89%216,660 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3184
Metavisa Protocol
Metavisa Protocol
MESA
0.000394302449 دلار
23 تومان
0.26%6.72%10.69%216,512 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3185
ShibaDoge
ShibaDoge
SHIBDOGE
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.00%0.07%2.88%216,239 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3186
Ethos Reserve Note
Ethos Reserve Note
ERN
0.976 دلار
57,384 تومان
0.04%0.34%1.75%215,715 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3187
Osaka Protocol
Osaka Protocol
OSAK
0.000000133162 دلار
0.008 تومان
0.06%3.21%45.45%215,630 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3188
Fidira
Fidira
FID
0.013 دلار
756 تومان
0.04%3.20%16.66%214,358 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3189
Abey
Abey
ABEY
0.281 دلار
16,492 تومان
0.06%3.63%5.55%213,074 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3190
KiboShib
KiboShib
KIBSHI
0.000003577881 دلار
0.210 تومان
9.39%23.39%47.01%213,045 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3191
Limoverse
Limoverse
LIMO
0.009840472510 دلار
578 تومان
0.00%2.31%1.25%212,105 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3192
AKTIO
AKTIO
AKTIO
0.303 دلار
17,829 تومان
2.36%8.61%79.45%211,784 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3193
Scotty Beam
Scotty Beam
SCOTTY
0.003883601530 دلار
228 تومان
0.07%35.76%9.35%211,394 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3194
Fame MMA
Fame MMA
FAME
0.000747524779 دلار
43 تومان
0.55%2.38%1.25%209,745 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3195
Gulf Coin
Gulf Coin
GULF
0.038 دلار
2,239 تومان
0.09%4.65%3.63%208,571 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3196
Crypto Gladiator Shards
Crypto Gladiator Shards
CGL
0.007985991337 دلار
469 تومان
0.88%2.21%5.65%208,351 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3197
Talken
Talken
TALK
0.214 دلار
12,555 تومان
0.52%1.47%9.10%207,911 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3198
Aura Network
Aura Network
AURA
0.048 دلار
2,841 تومان
0.00%2.96%17.97%207,993 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3199
Ecoin Finance
Ecoin Finance
ECOIN
0.001146415784 دلار
67 تومان
0.07%16.91%25.37%207,042 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3200
AptosLaunch Token
AptosLaunch Token
ALT
0.030 دلار
1,763 تومان
0.52%4.38%23.49%206,691 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline