قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
301
Nano
Nano
XNO
1.475 دلار
86,704 تومان
0.20%6.53%27.66%5,964,251 دلار 196,492,821 دلار coinSparkline
302
VVS Finance
VVS Finance
VVS
0.000004365721 دلار
0.257 تومان
1.12%11.75%30.51%1,589,990 دلار 194,465,383 دلار coinSparkline
303
LUKSO
LUKSO
LYX
6.243 دلار
367,062 تومان
1.04%0.29%6.84%1,480,903 دلار 190,631,808 دلار coinSparkline
304
Agoras: Currency of Tau
Agoras: Currency of Tau
AGRS
10.578 دلار
621,935 تومان
0.41%15.79%0.70%2,231,817 دلار 190,398,258 دلار coinSparkline
305
BORA
BORA
BORA
0.191 دلار
11,247 تومان
0.97%7.66%18.00%25,792,372 دلار 190,100,766 دلار coinSparkline
306
Powerledger
Powerledger
POWR
0.370 دلار
21,762 تومان
0.35%6.88%7.44%28,091,792 دلار 189,643,667 دلار coinSparkline
307
Bounce Token
Bounce Token
AUCTION
29.153 دلار
1,714,094 تومان
0.95%3.32%8.44%28,021,534 دلار 189,494,008 دلار coinSparkline
308
Creditcoin
Creditcoin
CTC
0.590 دلار
34,713 تومان
0.38%7.56%3.50%34,059,290 دلار 187,626,944 دلار coinSparkline
309
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
0.004534584567 دلار
266 تومان
0.61%8.97%23.64%23,802,074 دلار 187,405,484 دلار coinSparkline
310
Dent
Dent
DENT
0.001848160443 دلار
108 تومان
1.55%10.67%32.68%9,720,388 دلار 184,816,044 دلار coinSparkline
311
Status
Status
SNT
0.047 دلار
2,784 تومان
0.67%8.22%12.50%32,382,950 دلار 183,612,275 دلار coinSparkline
312
PlayDapp
PlayDapp
PDA
0.321 دلار
18,896 تومان
13.36%108.99%73.32%1,558,249,764 دلار 185,570,228 دلار coinSparkline
313
Ark
Ark
ARK
1.009 دلار
59,348 تومان
0.11%13.24%17.37%65,848,160 دلار 180,901,446 دلار coinSparkline
314
inSure DeFi
inSure DeFi
SURE
0.006661782136 دلار
391 تومان
3.60%12.02%23.92%215,426 دلار 178,469,564 دلار coinSparkline
315
Tectum
Tectum
TET
35.795 دلار
2,104,614 تومان
1.71%6.83%19.59%2,904,233 دلار 178,326,276 دلار coinSparkline
316
Polymesh
Polymesh
POLYX
0.214 دلار
12,567 تومان
0.06%7.31%10.61%20,860,047 دلار 176,136,841 دلار coinSparkline
317
Arcblock
Arcblock
ABT
1.784 دلار
104,901 تومان
0.21%6.92%11.53%5,096,306 دلار 175,833,273 دلار coinSparkline
318
Telcoin
Telcoin
TEL
0.001995955601 دلار
117 تومان
0.14%2.00%43.78%1,426,330 دلار 173,946,274 دلار coinSparkline
319
Horizen
Horizen
ZEN
11.807 دلار
694,225 تومان
0.26%7.65%16.30%12,128,561 دلار 173,878,785 دلار coinSparkline
320
Huobi Token
Huobi Token
HT
1.068 دلار
62,784 تومان
0.32%7.48%5.82%18,325,832 دلار 173,237,392 دلار coinSparkline
321
Bone ShibaSwap
Bone ShibaSwap
BONE
0.754 دلار
44,307 تومان
3.23%11.24%29.18%17,460,760 دلار 173,260,839 دلار coinSparkline
322
Coq Inu
Coq Inu
COQ
0.000002484456 دلار
0.146 تومان
4.55%14.75%69.43%14,086,755 دلار 172,470,932 دلار coinSparkline
323
Maverick Protocol
Maverick Protocol
MAV
0.687 دلار
40,380 تومان
1.18%7.85%4.53%12,697,499 دلار 171,696,617 دلار coinSparkline
324
Delysium
Delysium
AGI
0.288 دلار
16,935 تومان
1.01%4.54%38.27%68,442,550 دلار 171,230,014 دلار coinSparkline
325
NYM
NYM
NYM
0.240 دلار
14,128 تومان
3.15%9.62%15.38%2,908,702 دلار 171,291,993 دلار coinSparkline
326
Rootstock Smart Bitcoin
Rootstock Smart Bitcoin
RBTC
61,817.652 دلار
3,634,692,497 تومان
0.32%2.66%21.80%1,929,174 دلار 170,623,031 دلار coinSparkline
327
USDJ
USDJ
USDJ
1.108 دلار
65,147 تومان
0.04%0.03%0.18%1,415,161 دلار 170,402,508 دلار coinSparkline
328
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
1.333 دلار
78,403 تومان
0.59%10.19%26.97%24,025,304 دلار 170,321,305 دلار coinSparkline
329
Ergo
Ergo
ERG
2.300 دلار
135,245 تومان
0.15%1.93%41.50%840,668 دلار 169,557,450 دلار coinSparkline
330
Radiant Capital
Radiant Capital
RDNT
0.373 دلار
21,960 تومان
0.30%7.00%12.55%38,314,085 دلار 167,963,540 دلار coinSparkline
331
Secret
Secret
SCRT
0.619 دلار
36,374 تومان
0.15%5.19%28.92%4,269,738 دلار 167,871,010 دلار coinSparkline
332
FLEX
FLEX
FLEX
1.693 دلار
99,572 تومان
0.24%10.74%10.33%138,289 دلار 167,088,857 دلار coinSparkline
333
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
5.562 دلار
327,002 تومان
0.31%1.93%21.03%51,991,591 دلار 166,848,614 دلار coinSparkline
334
Spell Token
Spell Token
SPELL
0.001536679213 دلار
90 تومان
2.35%17.36%98.01%336,375,891 دلار 165,047,997 دلار coinSparkline
335
Huobi BTC
Huobi BTC
HBTC
18,395.775 دلار
1,081,616,373 تومان
0.01%8.34%13.90%14,076 دلار 165,000,847 دلار coinSparkline
336
CUDOS
CUDOS
CUDOS
0.028 دلار
1,657 تومان
0.48%1.94%15.05%1,520,627 دلار 164,715,054 دلار coinSparkline
337
Liquity
Liquity
LQTY
1.719 دلار
101,056 تومان
0.69%5.72%17.28%22,163,023 دلار 163,603,602 دلار coinSparkline
338
Symbol
Symbol
XYM
0.028 دلار
1,636 تومان
0.18%0.33%13.16%933,419 دلار 163,378,741 دلار coinSparkline
339
Hashflow
Hashflow
HFT
0.453 دلار
26,649 تومان
0.01%8.73%15.47%44,865,954 دلار 163,110,857 دلار coinSparkline
340
Bluzelle
Bluzelle
BLZ
0.379 دلار
22,291 تومان
0.03%5.84%0.92%7,829,891 دلار 161,696,781 دلار coinSparkline
341
DAO Maker
DAO Maker
DAO
1.005 دلار
59,070 تومان
0.12%1.92%8.95%3,502,399 دلار 156,722,675 دلار coinSparkline
342
IQ
IQ
IQ
0.008669058058 دلار
509 تومان
0.04%15.32%0.95%112,745,461 دلار 154,818,336 دلار coinSparkline
343
Trias Token (New)
Trias Token (New)
TRIAS
15.815 دلار
929,883 تومان
0.28%9.69%9.81%4,704,269 دلار 154,105,130 دلار coinSparkline
344
Syscoin
Syscoin
SYS
0.196 دلار
11,540 تومان
0.06%9.90%38.70%6,198,843 دلار 153,147,000 دلار coinSparkline
345
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
1.580 دلار
92,917 تومان
0.54%1.46%36.70%6,701,152 دلار 151,970,215 دلار coinSparkline
346
Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration
Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration
BFIC
14.389 دلار
846,009 تومان
2.90%6.48%4.81%3,482,539 دلار 152,209,282 دلار coinSparkline
347
Hivemapper
Hivemapper
HONEY
0.177 دلار
10,431 تومان
0.54%0.58%4.45%3,646,000 دلار 151,338,586 دلار coinSparkline
348
Keep Network
Keep Network
KEEP
0.159 دلار
9,353 تومان
3.23%7.68%5.66%66,459 دلار 151,286,192 دلار coinSparkline
349
MVL
MVL
MVL
0.006032873020 دلار
354 تومان
7.09%3.68%26.82%219,505,314 دلار 147,823,239 دلار coinSparkline
350
WINkLink
WINkLink
WIN
0.000152780748 دلار
8 تومان
0.22%7.48%27.74%51,602,304 دلار 146,934,944 دلار coinSparkline