قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
3451
Creation Energy Join International
Creation Energy Join International
CEJI
0.000197316774 دلار
11 تومان
1.01%0.35%8.24%99,990 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3452
Pax Unitas
Pax Unitas
PAXU
0.000001117018 دلار
0.063 تومان
0.07%8.52%8.09%99,879 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3453
Smooth Network Solutions Token
Smooth Network Solutions Token
SNST
1.019 دلار
57,619 تومان
0.03%0.29%0.10%99,722 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3454
USP Token
USP Token
USP
2.972 دلار
167,982 تومان
0.12%1.91%8.63%99,643 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3455
Alongside Crypto Market Index
Alongside Crypto Market Index
AMKT
163.975 دلار
9,267,845 تومان
0.62%0.88%6.30%99,630 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3456
Gecko Inu
Gecko Inu
GEC
0.000000038555 دلار
0.002 تومان
1.61%1.59%18.68%99,314 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3457
Grumpy (Ordinals)
Grumpy (Ordinals)
GRUM
0.000020701306 دلار
1 تومان
2.72%8.71%2.39%99,197 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3458
DaoVerse
DaoVerse
DVRS
0.000010960089 دلار
0.619 تومان
0.15%1.01%2.15%98,909 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3459
LynKey
LynKey
LYNK
0.000896998811 دلار
50 تومان
0.47%0.09%4.61%98,712 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3460
INSC (Ordinals)
INSC (Ordinals)
INSC
0.397 دلار
22,411 تومان
0.13%1.87%9.64%98,701 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3461
Limoverse
Limoverse
LIMO
0.010 دلار
580 تومان
0.03%3.06%7.58%98,690 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3462
Dypius [Old]
Dypius [Old]
DYP
0.273 دلار
15,406 تومان
0.48%1.37%4.19%98,567 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3463
Occam.Fi
Occam.Fi
OCC
0.186 دلار
10,492 تومان
0.22%1.02%19.81%98,401 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3464
SX Network
SX Network
SX
0.120 دلار
6,762 تومان
1.72%17.14%14.59%98,296 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3465
HydraDX
HydraDX
HDX
0.028 دلار
1,568 تومان
1.51%3.69%3.71%98,188 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3466
Swot AI
Swot AI
SWOT
0.019 دلار
1,065 تومان
5.17%26.86%293.32%97,961 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3467
PLEXUS
PLEXUS
PLX
0.015 دلار
823 تومان
0.70%4.96%16.46%97,932 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3468
Fanzee
Fanzee
FNZ
0.002810968313 دلار
158 تومان
0.39%0.82%11.52%97,773 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3469
DisChain
DisChain
DIS
0.094 دلار
5,306 تومان
0.03%0.25%5.61%97,754 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3470
Degis
Degis
DEG
0.010 دلار
571 تومان
1.51%38.64%14.30%97,653 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3471
TON Bridged USDT
TON Bridged USDT
JUSDT
1.024 دلار
57,864 تومان
0.64%0.67%6.15%97,541 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3472
CeBioLabs
CeBioLabs
CBSL
0.072 دلار
4,041 تومان
0.01%1.76%12.85%97,389 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3473
TRUMP
TRUMP
MAGA
0.000000001355 دلار
0.000 تومان
7.40%39.37%29.32%97,337 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3474
spurdo
spurdo
SPURDO
0.000000002278 دلار
0.000 تومان
0.19%4.39%25.30%97,067 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3475
NFT Champions
NFT Champions
CHAMP
0.011 دلار
602 تومان
0.45%14.66%93.20%97,017 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3476
NOOT (Ordinals)
NOOT (Ordinals)
NOOT
0.001018597066 دلار
57 تومان
0.54%0.94%3.79%96,803 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3477
Zeniq
Zeniq
ZENIQ
0.055 دلار
3,105 تومان
2.43%4.61%6.10%96,632 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3478
LUNCARMY
LUNCARMY
LUNCARMY
0.000000009110 دلار
0.001 تومان
0.00%0.62%26.44%96,541 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3479
Brillion
Brillion
DUA
0.079 دلار
4,492 تومان
0.09%7.10%17.13%96,508 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3480
Pacman
Pacman
PAC
0.126 دلار
7,126 تومان
3.62%10.54%31.13%96,144 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3481
HarryPotterObamaWallStreetBets10Inu
HarryPotterObamaWallStreetBets10Inu
STONKS
0.006400634669 دلار
361 تومان
0.46%6.94%69.81%96,086 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3482
Sillycat
Sillycat
SILLYCAT
0.000000001424 دلار
0.000 تومان
1.93%21.54%40.40%95,979 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3483
Let's Go Brandon Token
Let's Go Brandon Token
LGBT
0.000000000003 دلار
0.000 تومان
0.01%1.40%11.15%95,278 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3484
XFLOKI
XFLOKI
XFLOKI
0.000000571854 دلار
0.032 تومان
0.04%0.79%4.25%95,157 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3485
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
0.001008925220 دلار
57 تومان
0.00%3.00%7.12%94,921 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3486
Infiblue World
Infiblue World
MONIE
0.088 دلار
4,974 تومان
3.75%1.13%6.19%94,895 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3487
Kurobi
Kurobi
KURO
0.000401335987 دلار
22 تومان
0.03%0.10%7.98%94,869 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3488
Lillian Token
Lillian Token
LYF
0.011 دلار
647 تومان
0.01%1.12%8.32%94,795 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3489
WCAPES
WCAPES
WCA
0.001130998500 دلار
63 تومان
0.15%2.52%2.38%94,770 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3490
xAI
xAI
XAI
0.000000281539 دلار
0.016 تومان
0.78%1.13%9.89%94,534 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3491
Digital Swiss Franc
Digital Swiss Franc
DSFR
0.003329689273 دلار
188 تومان
0.03%0.01%0.03%94,357 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3492
Wojak 2.69
Wojak 2.69
WOJAK2.69
0.000020688774 دلار
1 تومان
0.01%0.00%0.05%94,187 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3493
Youclout
Youclout
YCT
0.000075489600 دلار
4 تومان
0.19%1.24%0.24%94,183 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3494
Play Kingdom
Play Kingdom
PKT
2.611 دلار
147,579 تومان
1.27%4.13%21.35%93,986 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3495
LUXY
LUXY
LUXY
0.008420136575 دلار
475 تومان
0.84%1.08%0.98%93,633 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3496
Blue Kirby
Blue Kirby
KIRBY
0.000320707054 دلار
18 تومان
0.56%44.27%79.98%93,590 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3497
CEO
CEO
CEO
0.002762106740 دلار
156 تومان
0.01%1.43%10.60%93,576 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3498
Capybara
Capybara
CAPY
0.000021640606 دلار
1 تومان
4.11%23.93%6.17%93,548 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3499
KlubCoin
KlubCoin
KLUB
0.004762030140 دلار
269 تومان
0.40%2.22%1.25%93,531 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3500
Trivians
Trivians
TRIVIA
0.002917802093 دلار
164 تومان
1.38%54.00%116.11%93,410 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline