قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
3901
KINGYTON
KINGYTON
KINGY
0.414 دلار
27,757 تومان
0.63%13.64%35.70%74,146 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3902
Betterment Digital
Betterment Digital
BEMD
0.000048052144 دلار
3 تومان
0.23%122.43%105.54%74,127 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3903
Hop Protocol
Hop Protocol
HOP
0.039 دلار
2,641 تومان
0.21%1.58%24.69%73,876 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3904
Myra
Myra
MYRA
0.002036858441 دلار
136 تومان
0.47%3.30%24.63%73,618 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3905
Giveth
Giveth
GIV
0.012 دلار
837 تومان
0.00%1.15%10.23%73,571 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3906
Megaton Finance
Megaton Finance
MEGA
0.136 دلار
9,082 تومان
10.39%13.76%7.91%73,433 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3907
Dega
Dega
DEGA
0.002049040898 دلار
137 تومان
0.39%0.50%15.65%73,143 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3908
MM Finance (Cronos)
MM Finance (Cronos)
MMF
0.005326147239 دلار
356 تومان
0.73%3.33%16.09%73,085 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3909
Floxypay
Floxypay
FXY
0.012 دلار
775 تومان
0.33%0.40%1.11%73,066 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3910
Fantaverse
Fantaverse
UT
0.007285634959 دلار
488 تومان
1.14%1.54%11.13%72,902 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3911
Lumi Finance
Lumi Finance
LUA
6.090 دلار
408,111 تومان
0.00%3.99%11.86%72,701 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3912
YAY Network
YAY Network
YAY
0.004368030996 دلار
292 تومان
0.14%0.02%22.03%72,513 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3913
ScapesMania
ScapesMania
MANIA
0.004999630945 دلار
335 تومان
1.27%4.12%22.40%72,491 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3914
Equilibrium
Equilibrium
EQ
0.000049775694 دلار
3 تومان
1.77%2.42%8.89%72,375 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3915
Sociapol
Sociapol
SPOL
0.000117376809 دلار
7 تومان
0.09%10.05%5.16%72,152 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3916
Realm
Realm
REALM
0.002998972711 دلار
200 تومان
0.67%4.11%20.61%72,059 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3917
Black Token
Black Token
BLACK
0.000111579665 دلار
7 تومان
0.05%0.44%2.29%71,933 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3918
Cindrum
Cindrum
CIND
0.000858012421 دلار
57 تومان
0.00%0.54%3.15%71,897 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3919
MEGAWEAPON
MEGAWEAPON
WEAPON
0.669 دلار
44,797 تومان
0.00%2.84%16.19%71,610 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3920
Dreamverse
Dreamverse
DV
0.001064638672 دلار
71 تومان
0.01%2.39%2.66%71,457 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3921
Marvelous NFTs (Bad Days)
Marvelous NFTs (Bad Days)
MNFT
0.004053209127 دلار
271 تومان
0.32%0.14%10.42%71,318 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3922
CoinNavigator
CoinNavigator
CNG
3.689 دلار
247,201 تومان
0.73%3.50%13.19%71,253 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3923
Nova finance
Nova finance
NOVA
0.030 دلار
1,991 تومان
0.54%2.41%3.32%71,127 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3924
Dynamite
Dynamite
DYNMT
0.002712399690 دلار
181 تومان
14.52%2.77%44.66%71,179 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3925
Kabosu Inu
Kabosu Inu
KABOSU
0.000005146441 دلار
0.345 تومان
3.12%22.17%31.04%70,858 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3926
Cyber Arena
Cyber Arena
CAT
0.001097987049 دلار
73 تومان
0.20%2.14%26.13%70,235 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3927
Xahau
Xahau
XAH
0.116 دلار
7,740 تومان
1.19%3.18%22.65%70,091 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3928
DisChain
DisChain
DIS
0.049 دلار
3,277 تومان
0.06%20.70%5.76%70,004 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3929
AQTIS
AQTIS
AQTIS
0.007790609154 دلار
522 تومان
0.46%4.59%38.46%69,938 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3930
CHICA
CHICA
CHICA
0.054 دلار
3,626 تومان
0.17%19.96%24.68%69,799 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3931
Lost Worlds
Lost Worlds
LOST
0.014 دلار
915 تومان
0.20%8.60%35.79%69,805 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3932
DeFi Warrior (FIWA)
DeFi Warrior (FIWA)
FIWA
0.000067601446 دلار
4 تومان
0.26%0.10%6.55%69,796 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3933
Metanept
Metanept
NEPT
0.000001142167 دلار
0.077 تومان
0.36%1.31%1.99%69,669 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3934
Spool
Spool
SPOOL
0.218 دلار
14,582 تومان
0.05%0.17%18.80%69,611 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3935
Egg N Partners
Egg N Partners
EGGT
0.752 دلار
50,380 تومان
0.83%0.54%18.64%69,480 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3936
Burn
Burn
BURN
0.000009529906 دلار
0.639 تومان
0.00%15.92%37.98%69,287 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3937
cats (Ordinals)
cats (Ordinals)
CATS
0.005249369100 دلار
351 تومان
0.04%0.86%54.86%69,116 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3938
DinoLFG
DinoLFG
DINO
0.016 دلار
1,044 تومان
0.31%3.09%17.25%68,909 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3939
BoxBet
BoxBet
BXBT
0.224 دلار
15,027 تومان
0.29%9.82%14.45%68,780 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3940
Spatial Computing
Spatial Computing
CMPT
10.020 دلار
671,441 تومان
0.44%7.56%33.12%68,665 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3941
AETERNUS
AETERNUS
ATRNO
0.214 دلار
14,342 تومان
0.48%8.18%1.44%68,625 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3942
Smart Game Finance
Smart Game Finance
SMART
0.002893851635 دلار
193 تومان
4.54%6.63%10.21%68,589 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3943
Fine
Fine
FINE
0.000000005002 دلار
0.000 تومان
0.21%4.98%16.22%68,562 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3944
Collateral Network
Collateral Network
COLT
0.000655009482 دلار
43 تومان
0.14%17.85%9.90%68,431 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3945
Level Finance
Level Finance
LVL
0.244 دلار
16,381 تومان
0.06%2.51%26.64%68,398 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3946
Googly Cat
Googly Cat
GOOGLY
0.004460755721 دلار
298 تومان
4.77%94.79%465.89%68,351 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3947
XDAO
XDAO
XDAO
0.452 دلار
30,302 تومان
0.21%0.10%13.20%68,160 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3948
Electric Vehicle Direct Currency
Electric Vehicle Direct Currency
EVDC
0.000036805609 دلار
2 تومان
0.68%1.18%9.59%67,690 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3949
Kingaru
Kingaru
KRU
0.039 دلار
2,631 تومان
0.52%0.49%13.50%67,433 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3950
DOGO
DOGO
DOGO
0.000001062742 دلار
0.071 تومان
0.36%705.87%9.01%67,428 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline