قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
351
Sovryn
Sovryn
SOV
2.582 دلار
145,920 تومان
0.62%0.25%28.60%627,239 دلار 121,220,348 دلار coinSparkline
352
ATOR Protocol
ATOR Protocol
ATOR
1.339 دلار
75,679 تومان
3.96%3.40%28.53%2,575,618 دلار 119,967,246 دلار coinSparkline
353
Myria
Myria
MYRIA
0.011 دلار
638 تومان
0.15%2.68%17.41%5,080,025 دلار 119,609,126 دلار coinSparkline
354
Telcoin
Telcoin
TEL
0.001362507841 دلار
77 تومان
0.13%0.97%4.90%686,470 دلار 118,741,701 دلار coinSparkline
355
Orchid
Orchid
OXT
0.121 دلار
6,842 تومان
0.85%2.54%19.06%20,179,982 دلار 118,609,349 دلار coinSparkline
356
Kyber Network Crystal v2
Kyber Network Crystal v2
KNC
0.657 دلار
37,105 تومان
0.46%2.72%5.90%16,875,918 دلار 117,929,028 دلار coinSparkline
357
Dusk
Dusk
DUSK
0.280 دلار
15,807 تومان
0.17%6.03%17.64%14,776,608 دلار 117,791,536 دلار coinSparkline
358
ERC20
ERC20
ERC20
0.104 دلار
5,872 تومان
4.94%15.08%29.70%62,655 دلار 117,265,117 دلار coinSparkline
359
Pundi X (New)
Pundi X (New)
PUNDIX
0.451 دلار
25,493 تومان
0.53%1.45%6.93%5,133,550 دلار 116,594,776 دلار coinSparkline
360
DODO
DODO
DODO
0.188 دلار
10,650 تومان
1.21%1.61%9.17%7,718,503 دلار 115,815,175 دلار coinSparkline
361
Oraichain
Oraichain
ORAI
9.101 دلار
514,404 تومان
1.84%2.07%35.07%3,813,632 دلار 115,641,614 دلار coinSparkline
362
MiL.k
MiL.k
MLK
0.337 دلار
19,020 تومان
0.55%0.92%8.05%8,768,601 دلار 115,188,953 دلار coinSparkline
363
STP
STP
STPT
0.059 دلار
3,347 تومان
0.79%0.73%9.43%7,958,869 دلار 115,026,313 دلار coinSparkline
364
Steem
Steem
STEEM
0.251 دلار
14,181 تومان
0.32%0.52%10.99%12,241,863 دلار 114,458,638 دلار coinSparkline
365
BakeryToken
BakeryToken
BAKE
0.391 دلار
22,108 تومان
0.53%7.60%6.77%48,527,271 دلار 113,347,181 دلار coinSparkline
366
Metal DAO
Metal DAO
MTL
1.676 دلار
94,717 تومان
0.35%1.88%12.89%107,746,958 دلار 111,591,173 دلار coinSparkline
367
Civic
Civic
CVC
0.111 دلار
6,293 تومان
0.56%1.47%16.86%15,544,034 دلار 111,346,119 دلار coinSparkline
368
Syscoin
Syscoin
SYS
0.142 دلار
8,027 تومان
0.78%2.14%9.00%4,593,104 دلار 110,817,506 دلار coinSparkline
369
Venus USDC
Venus USDC
VUSDC
0.023 دلار
1,310 تومان
0.02%0.02%0.20%122,070,558 دلار 110,663,024 دلار coinSparkline
370
RSS3
RSS3
RSS3
0.213 دلار
12,059 تومان
5.44%6.93%51.89%15,941,664 دلار 110,501,430 دلار coinSparkline
371
Ergo
Ergo
ERG
1.493 دلار
84,394 تومان
3.28%5.37%17.45%505,056 دلار 109,748,752 دلار coinSparkline
372
Aurora
Aurora
AURORA
0.258 دلار
14,590 تومان
0.02%5.58%7.00%1,286,205 دلار 109,576,934 دلار coinSparkline
373
Polygon Ecosystem Token
Polygon Ecosystem Token
POL
1.020 دلار
57,629 تومان
0.77%2.09%19.87%694,567 دلار 109,515,773 دلار coinSparkline
374
SmarDex
SmarDex
SDEX
0.015 دلار
855 تومان
0.45%3.34%10.22%2,072,536 دلار 109,442,151 دلار coinSparkline
375
Coq Inu
Coq Inu
COQ
0.000001574429 دلار
0.089 تومان
0.57%8.61%21.01%8,167,729 دلار 109,296,827 دلار coinSparkline
376
MVL
MVL
MVL
0.004394481816 دلار
248 تومان
0.95%0.66%11.46%2,341,711 دلار 107,018,635 دلار coinSparkline
377
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
0.282 دلار
15,923 تومان
1.45%4.61%19.52%9,587,757 دلار 106,917,742 دلار coinSparkline
378
Arcblock
Arcblock
ABT
1.083 دلار
61,192 تومان
1.55%0.50%3.32%1,480,203 دلار 106,701,791 دلار coinSparkline
379
Wilder World
Wilder World
WILD
0.408 دلار
23,079 تومان
0.82%0.36%16.34%1,005,751 دلار 106,622,055 دلار coinSparkline
380
Stella
Stella
ALPHA
0.126 دلار
7,110 تومان
0.29%5.21%23.96%14,146,605 دلار 106,436,989 دلار coinSparkline
381
Vanar Chain
Vanar Chain
VANRY
0.085 دلار
4,812 تومان
2.96%5.74%39.26%19,258,252 دلار 105,749,372 دلار coinSparkline
382
Bancor
Bancor
BNT
0.786 دلار
44,409 تومان
0.76%3.78%0.10%10,128,849 دلار 104,929,194 دلار coinSparkline
383
Adventure Gold
Adventure Gold
AGLD
1.354 دلار
76,524 تومان
1.37%3.21%6.22%11,282,985 دلار 104,645,100 دلار coinSparkline
384
PAID Network
PAID Network
PAID
0.366 دلار
20,693 تومان
0.35%2.66%0.73%727,962 دلار 103,511,104 دلار coinSparkline
385
Request
Request
REQ
0.104 دلار
5,897 تومان
0.76%2.59%7.22%4,083,458 دلار 104,304,390 دلار coinSparkline
386
IQ
IQ
IQ
0.005898665543 دلار
333 تومان
0.94%5.94%14.16%10,696,715 دلار 104,282,074 دلار coinSparkline
387
Radworks
Radworks
RAD
2.019 دلار
114,092 تومان
0.14%4.48%4.56%12,130,376 دلار 104,072,115 دلار coinSparkline
388
Gelato
Gelato
GEL
0.950 دلار
53,700 تومان
1.09%0.99%1.15%513,451 دلار 104,466,395 دلار coinSparkline
389
Gitcoin
Gitcoin
GTC
1.557 دلار
88,003 تومان
0.08%5.15%20.82%19,578,474 دلار 103,216,979 دلار coinSparkline
390
NKN
NKN
NKN
0.136 دلار
7,704 تومان
0.67%8.12%18.06%20,030,326 دلار 102,890,904 دلار coinSparkline
391
Ardor
Ardor
ARDR
0.106 دلار
5,993 تومان
4.13%11.23%21.99%63,409,417 دلار 105,937,385 دلار coinSparkline
392
Tokamak Network
Tokamak Network
TON
2.335 دلار
131,957 تومان
0.20%3.87%14.07%15,188,177 دلار 102,357,014 دلار coinSparkline
393
Origin Protocol
Origin Protocol
OGN
0.178 دلار
10,061 تومان
0.65%0.26%9.31%36,565,543 دلار 101,919,463 دلار coinSparkline
394
Acala Token
Acala Token
ACA
0.105 دلار
5,920 تومان
0.19%4.86%9.04%8,095,773 دلار 100,825,198 دلار coinSparkline
395
OMG Network
OMG Network
OMG
0.718 دلار
40,608 تومان
0.83%1.31%8.81%18,914,777 دلار 100,763,464 دلار coinSparkline
396
trac (Ordinals)
trac (Ordinals)
TRAC
4.777 دلار
269,998 تومان
0.57%6.69%1.05%998,128 دلار 100,317,754 دلار coinSparkline
397
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
0.410 دلار
23,188 تومان
1.02%3.56%6.20%722,683 دلار 100,234,694 دلار coinSparkline
398
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
3,390.748 دلار
191,645,060 تومان
0.01%0.34%12.40%143,085 دلار 99,450,630 دلار coinSparkline
399
tomiNet
tomiNet
TOMI
1.016 دلار
57,398 تومان
0.03%7.67%3.23%24,201,858 دلار 99,251,137 دلار coinSparkline
400
USDX [Kava]
USDX [Kava]
USDX
0.889 دلار
50,269 تومان
0.16%0.23%1.60%298,057 دلار 99,229,480 دلار coinSparkline