قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
3951
Holdex Finance
Holdex Finance
HOLDEX
0.001999415057 دلار
133 تومان
0.15%0.09%0.12%67,386 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3952
C+Charge
C+Charge
CCHG
0.000226730755 دلار
15 تومان
10.68%0.10%47.39%67,237 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3953
Lifinity
Lifinity
LFNTY
1.404 دلار
94,050 تومان
0.75%0.94%16.38%67,218 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3954
Florence Finance Medici
Florence Finance Medici
FFM
0.059 دلار
3,942 تومان
0.07%1.64%26.57%66,961 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3955
UGAS
UGAS
UGAS
0.000676411404 دلار
45 تومان
0.11%5.32%3.47%66,946 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3956
Day By Day
Day By Day
DBD
0.006331849620 دلار
424 تومان
0.95%5.27%18.91%66,797 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3957
UCX
UCX
UCX
0.046 دلار
3,054 تومان
0.10%2.31%12.35%66,683 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3958
Protocon
Protocon
PEN
0.050 دلار
3,360 تومان
0.02%0.01%23.70%66,166 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3959
Obortech
Obortech
OBOT
0.042 دلار
2,806 تومان
0.88%7.77%26.63%66,093 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3960
Davincigraph
Davincigraph
DAVINCI
0.016 دلار
1,077 تومان
0.36%0.65%30.41%65,735 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3961
Zen Panda Coin
Zen Panda Coin
ZPC
0.000000000348 دلار
0.000 تومان
9.81%7.68%3.60%65,648 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3962
Going To The Moon
Going To The Moon
GTTM
0.000020232810 دلار
1 تومان
2.60%5.07%47.91%65,639 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3963
Christmas Pump
Christmas Pump
CHRISPUMP
0.000007050255 دلار
0.472 تومان
0.01%7.11%31.51%65,555 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3964
Metavisa Protocol
Metavisa Protocol
MESA
0.000311514699 دلار
20 تومان
0.43%3.29%20.13%65,292 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3965
WigoSwap
WigoSwap
WIGO
0.009813607220 دلار
657 تومان
1.34%0.25%31.00%65,260 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3966
Smart Block Chain City
Smart Block Chain City
SBCC
0.000285104127 دلار
19 تومان
16.33%43.22%57.97%65,216 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3967
Lenfi
Lenfi
LENFI
0.932 دلار
62,480 تومان
0.61%7.28%34.45%65,156 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3968
Wrapped USDR
Wrapped USDR
WUSDR
0.709 دلار
47,530 تومان
0.35%1.87%5.01%65,086 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3969
Open Exchange Token
Open Exchange Token
OX
0.012 دلار
831 تومان
0.10%5.15%1.14%65,071 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3970
Humanize
Humanize
$HMT
0.008359219702 دلار
560 تومان
0.10%1.22%2.92%65,018 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3971
Cadence Protocol
Cadence Protocol
CAD
0.231 دلار
15,453 تومان
0.00%2.56%10.53%64,987 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3972
BattleVerse
BattleVerse
BVC
0.000566025750 دلار
37 تومان
0.58%2.61%18.39%64,607 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3973
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
0.347 دلار
23,282 تومان
0.74%2.45%29.76%64,357 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3974
ConsciousDao
ConsciousDao
CVN
0.566 دلار
37,914 تومان
0.03%0.09%14.37%64,332 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3975
Feels Good Man
Feels Good Man
FGM
0.000006076642 دلار
0.407 تومان
0.83%1.71%105.75%64,115 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3976
Neurahub
Neurahub
NEURA
0.032 دلار
2,150 تومان
0.63%2.22%7.77%64,061 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3977
DuckDAO
DuckDAO
DD
1.114 دلار
74,674 تومان
4.74%0.43%19.04%63,987 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3978
Archway
Archway
ARCH
0.145 دلار
9,716 تومان
0.20%2.18%14.12%64,005 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3979
catwifhat
catwifhat
CATHAT
0.000396325999 دلار
26 تومان
0.17%64.06%70.92%63,829 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3980
IPOR
IPOR
IPOR
1.012 دلار
67,789 تومان
2.95%6.94%79.09%63,665 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3981
Whole Earth Coin
Whole Earth Coin
WEC
0.004837112450 دلار
324 تومان
0.45%0.18%47.60%63,659 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3982
BEBE
BEBE
BEBE
0.000000016460 دلار
0.001 تومان
0.12%4.23%23.65%63,632 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3983
Cat of Elon
Cat of Elon
ELONCAT
0.001129025167 دلار
75 تومان
1.55%7.72%33.18%63,568 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3984
Etherconnect
Etherconnect
ECC
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.01%6.30%94.54%63,474 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3985
AAG
AAG
AAG
0.008395110153 دلار
562 تومان
0.04%2.70%9.78%63,453 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3986
WingRiders Governance Token
WingRiders Governance Token
WRT
0.037 دلار
2,459 تومان
0.63%0.89%20.77%63,458 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3987
ExchangeCoin
ExchangeCoin
EXCC
0.016 دلار
1,039 تومان
1.48%1.75%0.65%63,375 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3988
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
1.000 دلار
66,993 تومان
0.07%0.12%0.00%63,252 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3989
tehBag
tehBag
BAG
0.000978033292 دلار
65 تومان
0.19%3.14%23.79%63,238 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3990
Reddit
Reddit
RDDT
0.005270977754 دلار
353 تومان
0.92%5.08%24.90%63,156 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3991
CODAI
CODAI
CODAI
0.000000001566 دلار
0.000 تومان
31.95%39.00%2.67%63,135 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3992
Spoofify
Spoofify
SPOOF
0.000191776519 دلار
12 تومان
1.92%42.21%40.46%63,085 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3993
WJEWEL
WJEWEL
WJEWEL
0.142 دلار
9,505 تومان
0.42%2.75%25.74%63,074 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3994
Byepix
Byepix
EPIX
0.003160111590 دلار
211 تومان
1.24%2.48%44.74%62,911 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3995
dFund
dFund
DFND
0.000290727982 دلار
19 تومان
0.53%1.07%8.88%62,672 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3996
Bitgain
Bitgain
BGN
0.001106016012 دلار
74 تومان
1.51%2.96%10.31%62,642 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3997
Plug Chain
Plug Chain
PC
0.000243112544 دلار
16 تومان
1.43%7.63%9.11%62,566 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3998
WELD
WELD
WELD
0.005199865341 دلار
348 تومان
0.39%0.46%15.39%62,476 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3999
Evanesco Network
Evanesco Network
EVA
0.001237004947 دلار
82 تومان
1.25%1.73%27.73%62,389 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4000
RIBBIT
RIBBIT
RBT
0.000006025545 دلار
0.404 تومان
0.72%4.32%7.08%62,231 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline