قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
4001
DePlan
DePlan
DPLN
0.661 دلار
43,849 تومان
1.79%5.37%1.33%66,817 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4002
Mad Viking Games
Mad Viking Games
MVG
0.001392723159 دلار
92 تومان
0.00%2.11%24.19%66,713 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4003
Black Token
Black Token
BLACK
0.000112351543 دلار
7 تومان
0.04%0.72%3.56%66,469 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4004
BattleVerse
BattleVerse
BVC
0.000559604380 دلار
37 تومان
0.16%1.25%16.81%66,428 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4005
Megaton Finance
Megaton Finance
MEGA
0.128 دلار
8,469 تومان
0.85%14.42%0.37%66,425 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4006
MetaMAFIA
MetaMAFIA
MAF
0.072 دلار
4,745 تومان
0.00%9.68%54.82%66,362 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4007
Indigo Protocol - iBTC
Indigo Protocol - iBTC
IBTC
58,733.516 دلار
3,894,208,330 تومان
1.54%1.05%4.57%66,283 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4008
LOFI
LOFI
LOFI
0.000047951090 دلار
3 تومان
0.09%17.20%6.76%66,276 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4009
BFG Token
BFG Token
BFG
0.015 دلار
1,021 تومان
0.01%2.56%2.63%66,268 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4010
Roko
Roko
ROKO
0.000052448703 دلار
3 تومان
0.65%1.69%16.69%66,048 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4011
Rent AI
Rent AI
RENT
0.200 دلار
13,231 تومان
7.19%11.99%31.07%66,006 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4012
Burn
Burn
BURN
0.000008638254 دلار
0.573 تومان
1.88%15.07%4.28%65,985 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4013
Plug Chain
Plug Chain
PC
0.000248401911 دلار
16 تومان
1.12%2.76%4.13%65,442 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4014
INU
INU
INU
0.000000008722 دلار
0.001 تومان
0.86%1.92%6.54%65,389 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4015
Whole Earth Coin
Whole Earth Coin
WEC
0.004931025714 دلار
326 تومان
0.63%2.23%30.91%65,268 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4016
Smolcoin
Smolcoin
SMOL
0.000004200160 دلار
0.278 تومان
0.00%8.39%21.91%65,173 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4017
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
0.000317207070 دلار
21 تومان
0.00%2.43%5.99%65,129 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4018
BitDAO
BitDAO
BIT
1.166 دلار
77,296 تومان
0.17%0.14%1.39%65,103 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4019
CHICA
CHICA
CHICA
0.053 دلار
3,511 تومان
0.01%0.82%23.76%65,000 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4020
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
0.357 دلار
23,673 تومان
0.02%1.62%12.82%64,866 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4021
Dash 2 Trade
Dash 2 Trade
D2T
0.003875374567 دلار
256 تومان
0.96%0.19%2.46%64,857 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4022
CYBRIA
CYBRIA
CYBA
0.001695931824 دلار
112 تومان
0.64%0.56%7.08%64,854 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4023
Flurry Finance
Flurry Finance
FLURRY
0.000046087249 دلار
3 تومان
19.10%62.21%27.98%64,825 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4024
LinkEye
LinkEye
LET
0.001874751934 دلار
124 تومان
0.89%1.64%17.36%64,772 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4025
Byepix
Byepix
EPIX
0.003111622185 دلار
206 تومان
0.31%1.89%21.49%64,737 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4026
Dopamine App
Dopamine App
DOPE
0.087 دلار
5,747 تومان
0.12%7.43%9.03%64,601 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4027
PokerFi
PokerFi
POKERFI
0.001336612258 دلار
88 تومان
0.58%6.55%3.91%64,496 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4028
BOUNTYKINDS
BOUNTYKINDS
YU
1.834 دلار
121,617 تومان
0.13%1.20%6.63%64,492 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4029
Kingdom of Ants
Kingdom of Ants
ANTC
0.055 دلار
3,638 تومان
0.02%1.43%4.53%64,456 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4030
LEMON
LEMON
LEMN
0.001985159132 دلار
131 تومان
0.02%4.17%13.09%64,388 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4031
CODEX
CODEX
CODEX
0.050 دلار
3,299 تومان
0.00%4.72%15.39%63,801 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4032
Going To The Moon
Going To The Moon
GTTM
0.000020318336 دلار
1 تومان
1.45%1.41%9.45%64,291 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4033
Pepe
Pepe
PEPE
0.001994918612 دلار
132 تومان
2.22%15.67%71.82%64,146 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4034
Jax.Network
Jax.Network
WJXN
0.046 دلار
3,062 تومان
0.64%11.48%0.30%64,173 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4035
GameBoy
GameBoy
GBOY
0.000489335211 دلار
32 تومان
3.60%5.54%60.89%64,083 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4036
ReserveBlock
ReserveBlock
RBX
0.070 دلار
4,629 تومان
1.75%10.04%19.39%64,041 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4037
Andus Chain
Andus Chain
DEB
0.003431372108 دلار
227 تومان
0.07%1.59%9.89%63,913 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4038
Holdex Finance
Holdex Finance
HOLDEX
0.002002195989 دلار
132 تومان
0.13%0.00%0.04%63,680 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4039
Davincigraph
Davincigraph
DAVINCI
0.017 دلار
1,146 تومان
0.86%5.32%0.11%63,495 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4040
Exorde
Exorde
EXD
0.054 دلار
3,552 تومان
1.71%11.48%8.64%63,395 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4041
Rekt
Rekt
REKT
0.000000000608 دلار
0.000 تومان
0.93%12.97%36.42%63,137 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4042
ExchangeCoin
ExchangeCoin
EXCC
0.016 دلار
1,054 تومان
1.44%1.63%4.84%62,692 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4043
Crypto Real Estate
Crypto Real Estate
CRE
0.044 دلار
2,918 تومان
0.54%2.03%15.98%62,635 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4044
DisChain
DisChain
DIS
0.041 دلار
2,746 تومان
0.74%12.90%5.54%62,542 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4045
BoxBet
BoxBet
BXBT
0.247 دلار
16,368 تومان
0.01%4.15%18.09%62,525 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4046
Stackswap
Stackswap
STSW
0.038 دلار
2,494 تومان
0.11%6.02%69.73%62,285 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4047
Internet Computer Technology
Internet Computer Technology
ICT
0.065 دلار
4,316 تومان
0.00%3.79%20.93%62,200 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4048
NASDEX
NASDEX
NSDX
0.144 دلار
9,522 تومان
0.05%8.92%7.19%62,133 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4049
BillionAir
BillionAir
AIRB
0.011 دلار
749 تومان
0.44%30.63%28.71%62,108 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4050
Hello Art
Hello Art
HTT
0.000058143854 دلار
3 تومان
0.01%5.32%0.28%61,787 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline