قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
4201
Moon App
Moon App
APP
0.014 دلار
924 تومان
0.04%0.46%9.65%45,678 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4202
AssangeDAO
AssangeDAO
JUSTICE
0.000072605439 دلار
4 تومان
1.41%9.53%9.49%45,636 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4203
DOGITA
DOGITA
DOGA
0.000007780323 دلار
0.516 تومان
5.75%9.49%72.75%45,552 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4204
Drac (Ordinals)
Drac (Ordinals)
DRAC
0.008062148093 دلار
534 تومان
0.08%0.03%9.02%45,503 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4205
Attack Wagon
Attack Wagon
ATK
0.000770804413 دلار
51 تومان
0.23%3.83%10.99%45,344 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4206
tehBag
tehBag
BAG
0.001015612430 دلار
67 تومان
0.33%3.38%0.47%45,334 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4207
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
0.006258519440 دلار
414 تومان
0.03%0.48%0.35%45,333 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4208
SHARBI
SHARBI
SHARBI
0.000000413258 دلار
0.027 تومان
5.41%120.34%17.68%45,310 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4209
Elk Finance
Elk Finance
ELK
0.133 دلار
8,848 تومان
0.08%0.31%7.89%45,154 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4210
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
0.026 دلار
1,709 تومان
0.40%8.72%16.40%45,005 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4211
SEOR Network
SEOR Network
SEOR
0.004600956632 دلار
305 تومان
0.13%0.77%1.04%45,007 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4212
Yup
Yup
YUP
0.060 دلار
4,003 تومان
0.18%3.71%21.19%44,970 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4213
Superpower Squad
Superpower Squad
SQUAD
0.000926771651 دلار
61 تومان
0.14%0.01%7.67%44,936 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4214
MetaTrace
MetaTrace
ACE
0.007854871853 دلار
520 تومان
31.50%179.02%179.02%44,971 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4215
Pi INU
Pi INU
PINU
0.000000926765 دلار
0.061 تومان
0.21%0.24%1.25%44,860 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4216
Paras
Paras
PARAS
0.020 دلار
1,314 تومان
1.35%3.23%2.00%44,804 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4217
Burnsdefi
Burnsdefi
BURNS
0.067 دلار
4,446 تومان
0.18%12.05%45.09%44,774 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4218
Mummy Finance
Mummy Finance
MMY
0.602 دلار
39,912 تومان
0.14%0.59%9.82%44,747 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4219
Wicked Bet
Wicked Bet
WIK
0.111 دلار
7,332 تومان
0.00%4.93%9.79%44,710 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4220
Crafting Finance
Crafting Finance
CRF
0.001252258553 دلار
83 تومان
8.30%3.44%16.88%44,580 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4221
JEN COIN
JEN COIN
JEN
0.262 دلار
17,391 تومان
0.50%0.80%7.94%44,440 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4222
PL^Gnet
PL^Gnet
PLUG
0.000146660170 دلار
9 تومان
2.14%7.81%14.66%44,407 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4223
Pig Finance
Pig Finance
PIG
0.000000024197 دلار
0.002 تومان
1.32%1.85%8.80%44,387 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4224
Amaterasu Omikami
Amaterasu Omikami
OMIKAMI
0.003972323236 دلار
263 تومان
0.40%11.79%63.48%44,380 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4225
Passage
Passage
PASG
0.039 دلار
2,561 تومان
0.32%0.86%15.76%44,309 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4226
Minebase
Minebase
MBASE
0.072 دلار
4,741 تومان
0.66%1.07%9.18%44,246 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4227
Boss Token
Boss Token
BOSS
0.000000003247 دلار
0.000 تومان
0.58%4.57%5.17%44,229 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4228
Opyn Squeeth
Opyn Squeeth
OSQTH
185.897 دلار
12,325,538 تومان
0.00%1.80%12.58%44,149 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4229
MoonStarter
MoonStarter
MNST
0.009736164081 دلار
645 تومان
2.19%13.16%12.48%44,094 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4230
CryptoTradingFund
CryptoTradingFund
CTF
1.126 دلار
74,657 تومان
4.82%9.94%19.31%44,076 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4231
NetZero
NetZero
NZERO
0.000800328347 دلار
53 تومان
0.29%18.37%20.00%44,056 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4232
Flame Protocol
Flame Protocol
FLAME
0.000963335235 دلار
63 تومان
0.24%15.78%29.17%43,887 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4233
Super Athletes Token
Super Athletes Token
SAT
0.002565052352 دلار
170 تومان
0.15%1.02%2.12%43,808 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4234
Artizen
Artizen
ATNT
0.001797037262 دلار
119 تومان
0.14%27.49%9.75%43,749 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4235
Kira the Injective Cat
Kira the Injective Cat
KIRA
0.000067619857 دلار
4 تومان
0.16%3.04%1.81%43,299 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4236
Buff Doge Coin
Buff Doge Coin
DOGECOIN
0.000000002303 دلار
0.000 تومان
1.09%3.20%5.31%43,603 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4237
JC Coin
JC Coin
JCC
0.000772665894 دلار
51 تومان
2.45%26.91%60.01%43,357 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4238
MaidSafeCoin
MaidSafeCoin
EMAID
0.551 دلار
36,538 تومان
0.15%3.43%8.65%43,263 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4239
Banx.gg
Banx.gg
BANX
0.000441116560 دلار
29 تومان
0.32%3.65%40.26%43,228 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4240
Boy's club
Boy's club
BOYSCLUB
0.000001791420 دلار
0.119 تومان
0.00%25.11%30.59%43,157 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4241
Solana Crash
Solana Crash
CRASH
0.002915837270 دلار
193 تومان
0.13%3.51%19.79%43,147 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4242
GeniuX
GeniuX
IUX
0.003926764606 دلار
260 تومان
1.23%9.10%16.90%43,111 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4243
TruePNL
TruePNL
PNL
0.035 دلار
2,321 تومان
0.06%2.21%8.21%43,034 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4244
AQTIS
AQTIS
AQTIS
0.008617672903 دلار
571 تومان
1.26%0.15%14.92%42,995 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4245
Taxa Token
Taxa Token
TXT
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.12%18.31%606.29%42,837 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4246
iDypius
iDypius
IDYP
0.002157694876 دلار
143 تومان
0.57%4.22%6.22%43,085 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4247
Moonsama
Moonsama
SAMA
0.013 دلار
887 تومان
1.09%0.06%11.89%42,663 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4248
Clips
Clips
CLIPS
0.000001000068 دلار
0.066 تومان
0.25%4.67%7.97%42,593 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4249
INOFI
INOFI
FON
0.118 دلار
7,849 تومان
1.96%25.40%21.63%42,542 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4250
GAIA Everworld
GAIA Everworld
GAIA
0.006375316001 دلار
422 تومان
0.05%0.51%8.83%42,500 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline