قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
4601
Zodium
Zodium
ZODI
0.000302482855 دلار
20 تومان
5.93%8.78%3.58%22,721 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4602
Biop
Biop
BIOP
0.116 دلار
7,773 تومان
1.11%6.26%18.01%22,634 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4603
McLaren F1 Fan Token
McLaren F1 Fan Token
MCL
0.022 دلار
1,475 تومان
0.35%8.33%6.20%22,595 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4604
SpartaDex
SpartaDex
SPARTA
0.538 دلار
36,032 تومان
0.78%2.79%12.69%22,579 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4605
Crypto Villains
Crypto Villains
CV
0.000536957484 دلار
35 تومان
1.66%1.88%3.24%22,538 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4606
HXRO
HXRO
HXRO
0.078 دلار
5,242 تومان
0.86%2.99%18.87%22,424 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4607
GEMSTON
GEMSTON
GEMSTON
0.296 دلار
19,818 تومان
0.75%5.81%19.82%22,418 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4608
FileStar
FileStar
STAR
0.005985110887 دلار
401 تومان
0.02%2.76%25.69%22,396 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4609
Bandot Protocol
Bandot Protocol
BDT
0.000035905079 دلار
2 تومان
1.60%1.04%12.65%22,390 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4610
Farmer Friends
Farmer Friends
FRENS
0.000883877827 دلار
59 تومان
1.08%56.65%62.37%22,348 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4611
Zeepin
Zeepin
ZPT
0.000181788878 دلار
12 تومان
0.18%1.74%18.35%22,336 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4612
Akropolis Delphi
Akropolis Delphi
ADEL
0.005616585967 دلار
376 تومان
0.56%0.75%2.80%22,320 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4613
Altair
Altair
AIR
0.028 دلار
1,903 تومان
2.21%1.60%16.60%22,282 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4614
dogwifscarf
dogwifscarf
WIFS
0.000267864262 دلار
17 تومان
4.46%1.17%31.87%22,242 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4615
Bonk of America
Bonk of America
BONKFA
0.001109865631 دلار
74 تومان
0.50%2.75%15.27%22,226 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4616
Globe Derivative Exchange
Globe Derivative Exchange
GDT
0.011 دلار
726 تومان
0.20%4.72%0.12%22,185 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4617
BaconDAO
BaconDAO
BACON
0.000774828992 دلار
51 تومان
1.19%9.28%16.19%22,163 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4618
0xGasless
0xGasless
0XGAS
0.319 دلار
21,382 تومان
0.00%5.18%33.94%22,112 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4619
Pear Swap
Pear Swap
PEAR
0.023 دلار
1,521 تومان
0.00%9.56%19.05%22,070 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4620
Factor
Factor
FCTR
0.101 دلار
6,755 تومان
0.00%0.57%5.19%22,061 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4621
The Paradox Metaverse
The Paradox Metaverse
PARADOX
0.000849931351 دلار
56 تومان
0.77%0.12%27.21%22,000 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4622
LemoChain
LemoChain
LEMO
0.000105815799 دلار
7 تومان
0.02%4.81%9.69%21,977 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4623
Streakk
Streakk
STKK
0.020 دلار
1,353 تومان
0.81%1.67%5.38%21,952 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4624
MatrixETF
MatrixETF
MDF
0.001086286640 دلار
72 تومان
2.72%14.79%15.63%21,931 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4625
Clipper
Clipper
SAIL
0.014 دلار
948 تومان
0.25%3.76%18.47%21,873 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4626
iNFTspace
iNFTspace
INS
0.000017345231 دلار
1 تومان
3.57%15.16%40.83%21,853 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4627
Essentia
Essentia
ESS
0.000338599943 دلار
22 تومان
0.31%0.53%17.36%21,754 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4628
IndiGG
IndiGG
INDI
0.009548414384 دلار
639 تومان
2.38%3.63%34.01%21,734 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4629
Tigres Fan Token
Tigres Fan Token
TIGRES
2.302 دلار
154,277 تومان
0.50%2.81%32.08%21,723 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4630
Kitty Inu
Kitty Inu
KITTY
0.000004135420 دلار
0.277 تومان
0.00%0.18%1.89%21,713 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4631
Chonk The Cat
Chonk The Cat
CHONK
0.000289807509 دلار
19 تومان
1.15%19.78%10.41%21,693 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4632
MaziMatic
MaziMatic
MAZI
0.001215323810 دلار
81 تومان
1.16%8.02%15.04%21,647 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4633
Purple AI
Purple AI
PAI
5.339 دلار
357,798 تومان
0.68%6.48%41.10%21,628 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4634
reBaked
reBaked
BAKED
0.001395725672 دلار
93 تومان
0.04%1.61%17.13%21,600 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4635
KickPad
KickPad
KPAD
0.001793768740 دلار
120 تومان
0.23%1.85%13.55%21,588 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4636
Trivians
Trivians
TRIVIA
0.001085074423 دلار
72 تومان
0.86%4.29%7.44%21,587 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4637
T23
T23
T23
0.000000000504 دلار
0.000 تومان
3.92%8.74%27.76%21,568 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4638
Vone
Vone
VONE
0.000000003759 دلار
0.000 تومان
23.60%24.02%3.99%21,562 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4639
Bottos
Bottos
BTO
0.000694377243 دلار
46 تومان
3.58%5.28%22.75%21,516 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4640
Holonus
Holonus
HLN
0.000155562252 دلار
10 تومان
0.00%5.57%9.07%21,486 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4641
Asia Coin
Asia Coin
ASIA
0.123 دلار
8,242 تومان
0.03%25.87%4.55%21,446 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4642
Indian Call Center
Indian Call Center
ICC
0.000234538456 دلار
15 تومان
0.47%20.07%60.52%21,407 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4643
Moss Carbon Credit
Moss Carbon Credit
MCO2
0.733 دلار
49,086 تومان
1.63%0.63%19.56%21,377 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4644
WeStarter
WeStarter
WAR
0.002708670072 دلار
181 تومان
0.13%8.37%18.34%21,329 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4645
FuturesAI
FuturesAI
FAI
0.001490831016 دلار
99 تومان
0.18%8.36%53.88%21,318 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4646
MetaWear
MetaWear
WEAR
0.000700035941 دلار
46 تومان
0.69%2.10%8.61%21,296 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4647
Mad Viking Games
Mad Viking Games
MVG
0.001533962586 دلار
102 تومان
0.00%1.66%19.82%21,282 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4648
Remme
Remme
REM
0.000066702301 دلار
4 تومان
1.92%0.79%24.37%21,213 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4649
Avocado Blockchain Group
Avocado Blockchain Group
AVO
0.001994353074 دلار
133 تومان
1.09%0.53%3.85%21,182 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4650
SpacePi
SpacePi
SPACEPI
0.000000000937 دلار
0.000 تومان
0.24%1.48%17.67%21,163 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline