داده های مشتری TrueUSD در معرض نقض امنیت شخص ثالث قرار گرفت

صادرکننده استیبل کوین TrueUSD اخیراً قربانی یک نقض امنیتی شخص ثالث شد که منجر به افشای اطلاعات شناسایی شخصی برخی از مشتریانش شد. با توجه به اسکرین شات های ارسال شده در ایمیلی که ادعا می شود توسط TrueUSD به مشتریان ارسال شده است، این نقض بر مشتریانی که بین سال های 2018 تا 2019 […]

داده های مشتری TrueUSD در معرض نقض امنیت شخص ثالث قرار گرفت

صادرکننده استیبل کوین TrueUSD اخیراً قربانی یک نقض امنیتی شخص ثالث شد که منجر به افشای اطلاعات شناسایی شخصی برخی از مشتریانش شد. با توجه به اسکرین شات های ارسال شده در ایمیلی که ادعا می شود توسط TrueUSD به مشتریان ارسال شده است، این نقض بر مشتریانی که بین سال های 2018 تا 2019 […]