ویدئو گالری بیتشال

ماینینگ چیست

قدم اول

آشنایی با ماینینگ و نکات مهم آن

دوج‌کوین و ماینینگ آن

دوج کوین

دوج کوین چگونه بوجود آمد و ماینینگ آن به چه صورت است؟

اتریوم 2

اتریوم 2

اتریوم 2 چیست و چگونه کار می‌کند؟

آیا ماینینگ صرفه اقتصادی دارد

قدم دوم

پاسخ به سوالاتی از جمله اینکه آیا این بازار اشباع نشده است؟

فایل‌کوین و ماینینگ آن

فایل کوین

فایل کوین چیست و چگونه آن را استخراج کنیم؟

کولینگ ماینینگ

کولینگ ماینینگ

روش‌های کولینگ در ماینینگ

قانـون گذاری در حوزه رمز ارزها

قدم سوم

با توجه به قوانین حاکم در کشور چه مقرراتی در حوزه ارز رمزها وجود دارد؟
چیا نتورک و ماینینگ آن

چیا نتورک

چیا نتورک چیست و چگونه آن را استخراج کنیم؟

ماینینگ چیست

قدم اول

آشنایی با ماینینگ و نکات مهم آن

آیا ماینینگ صرفه اقتصادی دارد

قدم دوم

پاسخ به سوالاتی از جمله اینکه آیا این بازار اشباع نشده است؟

قانـون گذاری در حوزه رمز ارزها

قدم سوم

با توجه به قوانین حاکم در کشور چه مقرراتی در حوزه ارز رمزها وجود دارد؟

دوج‌کوین و ماینینگ آن

دوج کوین

دوج کوین چگونه بوجود آمد و ماینینگ آن به چه صورت است؟

فایل‌کوین و ماینینگ آن

فایل کوین

فایل کوین چیست و چگونه آن را استخراج کنیم؟
چیا نتورک و ماینینگ آن

چیا نتورک

چیا نتورک چیست و چگونه آن را استخراج کنیم؟

اتریوم 2

اتریوم 2

اتریوم 2 چیست و چگونه کار می‌کند؟

کولینگ ماینینگ

کولینگ ماینینگ

روش‌های کولینگ در ماینینگ