تفاوت هارد فورک و سافت فورک چیست؟ اعمال تغییرات در شبکه‌های بلاک چینی

Categories
آموزش کاربردی

اعمال تغییر و بهبود شبکه‌های ارز دیجیتال نیازمند مکانیزم‌هایی به نام هارد فورک و سافت فورک است که ممکن است منجر به ایجاد شبکه‌های جدیدی شوند.