بهترین پروژه ها و ارزهای حوزه دیفای (DeFi) کدامند؟

Categories
مقالات استیکینگ, مقالات بازارهای مالی

از بهترین پروژه های دیفای می‌توانیم به سه دسته مهم صرافی‌های غیرمتمرکز (مانند UniSwap)، پروتکل‌های استیکینگ (مانند Lido) و پروتکل‌های وام‌دهی (مانند Avalanche) اشاره کنیم.