قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
1901
ASPO World
ASPO World
ASPO
0.001906532897 دلار
96 تومان
0.02%0.19%5.71%162 دلار 152,402 دلار coinSparkline
1902
Cyclub
Cyclub
CYCLUB
0.000115906389 دلار
5 تومان
1.18%1.48%12.76%26,724 دلار 152,335 دلار coinSparkline
1903
TokenBot
TokenBot
TKB
0.000265439417 دلار
13 تومان
2.94%8.32%76.19%165,110 دلار 156,329 دلار coinSparkline
1904
Playcent
Playcent
PCNT
0.004130233973 دلار
208 تومان
0.75%10.47%15.54%32,577 دلار 151,353 دلار coinSparkline
1905
Metaverser
Metaverser
MTVT
0.002115278291 دلار
106 تومان
0.18%0.75%0.07%119,535 دلار 150,631 دلار coinSparkline
1906
Royale Finance
Royale Finance
ROYA
0.002304024155 دلار
116 تومان
0.06%0.10%11.91%7 دلار 149,359 دلار coinSparkline
1907
CryptEx
CryptEx
CRX
1.753 دلار
88,416 تومان
0.01%0.82%5.94%133 دلار 148,994 دلار coinSparkline
1908
hiVALHALLA
hiVALHALLA
HIVALHALLA
0.000462165348 دلار
23 تومان
2.00%8.28%16.20%98,631 دلار 148,805 دلار coinSparkline
1909
DinoSwap
DinoSwap
DINO
0.000951003256 دلار
47 تومان
0.02%0.08%19.79%20 دلار 147,852 دلار coinSparkline
1910
MAX Exchange Token
MAX Exchange Token
MAX
0.030 دلار
1,527 تومان
5.79%14.34%29.80%108,137 دلار 146,363 دلار coinSparkline
1911
WagyuSwap
WagyuSwap
WAG
0.002697436565 دلار
136 تومان
0.46%20.38%22.12%58,993 دلار 146,108 دلار coinSparkline
1912
LiteDoge
LiteDoge
LDOGE
0.000008797936 دلار
0.444 تومان
0.40%2.05%3.03%نامشخص می باشد144,485 دلار coinSparkline
1913
Xeno Token
Xeno Token
XNO
0.000121017971 دلار
6 تومان
0.83%9.97%24.72%272,187 دلار 143,232 دلار coinSparkline
1914
XcelToken Plus
XcelToken Plus
XLAB
0.000003170448 دلار
0.160 تومان
0.70%2.79%3.92%21 دلار 142,670 دلار coinSparkline
1915
SPORT
SPORT
SPORT
0.004862566563 دلار
245 تومان
0.25%5.20%3.88%1,012 دلار 142,555 دلار coinSparkline
1916
UCA Coin
UCA Coin
UCA
0.000061387647 دلار
3 تومان
27.30%7.24%18.19%نامشخص می باشد141,706 دلار coinSparkline
1917
Step®
Step®
STEP
0.000143630519 دلار
7 تومان
0.04%1.27%4.93%467 دلار 140,974 دلار coinSparkline
1918
Apron Network
Apron Network
APN
0.001505906368 دلار
75 تومان
0.19%12.92%11.30%56,047 دلار 140,802 دلار coinSparkline
1919
Hashgard
Hashgard
GARD
0.000013976446 دلار
0.705 تومان
0.19%6.64%31.55%30,701 دلار 139,764 دلار coinSparkline
1920
Orion Money
Orion Money
ORION
0.001466265989 دلار
73 تومان
0.00%2.50%8.97%21,807 دلار 139,296 دلار coinSparkline
1921
COGI
COGI
COGI
0.002255382735 دلار
113 تومان
0.01%2.19%3.56%603 دلار 138,902 دلار coinSparkline
1922
Finxflo
Finxflo
FXF
0.001529795299 دلار
77 تومان
0.36%1.54%7.40%28,817 دلار 138,492 دلار coinSparkline
1923
HairyPlotterFTX
HairyPlotterFTX
FTX
0.000021003742 دلار
1 تومان
0.08%15.84%1.05%9,702 دلار 138,669 دلار coinSparkline
1924
ShredN
ShredN
SHRED
0.658 دلار
33,174 تومان
0.09%0.43%9.80%142,107 دلار 138,113 دلار coinSparkline
1925
APYSwap
APYSwap
APYS
0.007561624655 دلار
381 تومان
6.16%4.74%19.17%39,624 دلار 137,554 دلار coinSparkline
1926
Sportcash One
Sportcash One
SCONEX
0.011 دلار
545 تومان
0.02%0.35%12.31%114 دلار 137,294 دلار coinSparkline
1927
Bitcoin Confidential
Bitcoin Confidential
BC
0.000018512681 دلار
0.934 تومان
0.07%1.49%40.87%نامشخص می باشد136,363 دلار coinSparkline
1928
AirNFTs
AirNFTs
AIRT
0.001213298118 دلار
61 تومان
0.01%0.50%3.26%497 دلار 135,938 دلار coinSparkline
1929
Golff
Golff
GOF
0.014 دلار
683 تومان
0.00%6.37%11.00%14,395 دلار 135,453 دلار coinSparkline
1930
Dev Protocol
Dev Protocol
DEV
0.120 دلار
6,053 تومان
0.01%0.03%75.50%نامشخص می باشد134,180 دلار coinSparkline
1931
ZENZO
ZENZO
ZNZ
0.004492192301 دلار
226 تومان
0.09%5.95%13.01%83 دلار 133,270 دلار coinSparkline
1932
SakeToken
SakeToken
SAKE
0.001306450759 دلار
65 تومان
0.38%2.41%6.51%52,901 دلار 133,078 دلار coinSparkline
1933
VNX
VNX
VNXLU
0.004670693589 دلار
235 تومان
0.42%1.08%22.18%22,241 دلار 131,268 دلار coinSparkline
1934
Spartans
Spartans
SPA
0.000440900046 دلار
22 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشد132,270 دلار coinSparkline
1935
Shield Protocol
Shield Protocol
SHIELD
0.540 دلار
27,254 تومان
0.06%17.90%58.19%2,080 دلار 132,109 دلار coinSparkline
1936
Sakura
Sakura
SKU
0.002442242914 دلار
123 تومان
0.06%7.61%7.53%15,272 دلار 129,439 دلار coinSparkline
1937
Axis DeFi
Axis DeFi
AXIS
0.062 دلار
3,131 تومان
0.26%1.18%51.71%31,712 دلار 129,385 دلار coinSparkline
1938
BHO Network
BHO Network
BHO
0.000283990579 دلار
14 تومان
0.01%4.84%14.89%122,127 دلار 128,932 دلار coinSparkline
1939
Beyond Protocol
Beyond Protocol
BP
0.000775015088 دلار
39 تومان
1.21%17.09%44.70%15,333 دلار 127,924 دلار coinSparkline
1940
Jetcoin
Jetcoin
JET
0.001753932768 دلار
88 تومان
0.02%0.42%32.71%85,311 دلار 127,630 دلار coinSparkline
1941
PRivaCY Coin
PRivaCY Coin
PRCY
0.008734176805 دلار
440 تومان
0.49%13.35%18.80%19,296 دلار 126,367 دلار coinSparkline
1942
Hero Blaze: Three Kingdoms
Hero Blaze: Three Kingdoms
MUDOL2
0.011 دلار
543 تومان
0.00%0.33%0.45%899,483 دلار 125,201 دلار coinSparkline
1943
AdaSwap
AdaSwap
ASW
0.000019783938 دلار
0.998 تومان
0.05%16.82%79.72%24,862 دلار 125,730 دلار coinSparkline
1944
LuaSwap
LuaSwap
LUA
0.000570242826 دلار
28 تومان
0.03%17.06%21.38%نامشخص می باشد122,105 دلار coinSparkline
1945
FantomStarter
FantomStarter
FS
0.001175843794 دلار
59 تومان
0.28%6.41%28.71%216 دلار 121,707 دلار coinSparkline
1946
Tachyon Protocol
Tachyon Protocol
IPX
0.000446381206 دلار
22 تومان
0.01%5.08%44.06%1,479 دلار 119,121 دلار coinSparkline
1947
CryptoTanks
CryptoTanks
TANK
0.002378339997 دلار
119 تومان
0.16%3.83%38.70%36,976 دلار 115,611 دلار coinSparkline
1948
Sypool
Sypool
SYP
0.001765539256 دلار
89 تومان
1.87%2.70%0.47%112,261 دلار 115,404 دلار coinSparkline
1949
uPlexa
uPlexa
UPX
0.000043848319 دلار
2 تومان
0.02%0.42%9.75%0 دلار 115,289 دلار coinSparkline
1950
Decentrahub Coin
Decentrahub Coin
DCNTR
0.065 دلار
3,273 تومان
0.02%0.42%9.75%نامشخص می باشد114,934 دلار coinSparkline