قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
4301
Adanaspor Fan Token
Adanaspor Fan Token
ADANA
0.013 دلار
636 تومان
1.19%0.62%1.33%18,852 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4302
Espento
Espento
SPENT
1.091 دلار
55,054 تومان
0.02%2.14%5.26%18,840 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4303
Chooky V2
Chooky V2
$CHOO
0.053 دلار
2,695 تومان
0.07%19.39%14.49%18,720 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4304
Chicken
Chicken
KFC
6.028 دلار
304,053 تومان
4.72%2.97%5.66%18,720 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4305
Sui Launch Token
Sui Launch Token
SLT
0.000093903845 دلار
4 تومان
0.46%10.40%95.98%18,574 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4306
GROK
GROK
GROK
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.08%0.65%17.90%18,542 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4307
MetaRare
MetaRare
MTRA
0.023 دلار
1,183 تومان
0.45%0.62%0.28%18,379 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4308
Mojito Markets
Mojito Markets
MOJO
0.001143658627 دلار
57 تومان
0.66%1.62%4.11%18,369 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4309
TrustBase
TrustBase
TBE
0.000143270258 دلار
7 تومان
0.01%2.38%10.25%18,330 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4310
Collab.Land
Collab.Land
COLLAB
0.018 دلار
903 تومان
0.13%3.31%8.18%18,276 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4311
Carnomaly
Carnomaly
CARR
0.000338050200 دلار
17 تومان
0.30%0.32%22.00%18,217 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4312
HoneyWood
HoneyWood
CONE
0.005621954915 دلار
283 تومان
0.67%0.15%4.15%18,181 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4313
BEG
BEG
BEG
1.404 دلار
70,797 تومان
0.03%6.18%37.48%18,090 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4314
Crypto Holding Frank Token
Crypto Holding Frank Token
CHFT
0.155 دلار
7,840 تومان
1.25%0.05%12.96%18,073 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4315
FUFU
FUFU
FUFU
0.000880131351 دلار
44 تومان
0.38%11.09%47.02%17,938 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4316
ReadFi
ReadFi
$RDF
0.001222072795 دلار
61 تومان
0.79%4.82%11.03%17,910 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4317
Thought
Thought
THT
0.046 دلار
2,327 تومان
0.10%0.50%40.31%17,866 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4318
Icel Idman Yurdu Token
Icel Idman Yurdu Token
MIY
0.134 دلار
6,778 تومان
5.99%12.44%91.53%17,789 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4319
Swappi
Swappi
PPI
0.008519998443 دلار
429 تومان
0.01%2.90%9.47%17,769 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4320
FIDO
FIDO
FIDO
0.000008643444 دلار
0.436 تومان
2.73%25.64%68.07%17,742 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4321
Broovs Projects
Broovs Projects
BRS
0.000040846066 دلار
2 تومان
0.59%4.21%8.45%17,744 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4322
Winter
Winter
WINTER
0.004551453552 دلار
229 تومان
0.11%0.23%20.76%17,703 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4323
Marswap
Marswap
MSWAP
0.000004573349 دلار
0.231 تومان
2.40%5.57%8.68%17,693 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4324
BitoPro Exchange Token
BitoPro Exchange Token
BITO
0.079 دلار
4,008 تومان
0.00%0.40%1.37%17,666 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4325
Zeusshield
Zeusshield
ZSC
0.000127308001 دلار
6 تومان
1.36%5.74%38.57%17,651 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4326
PodFast
PodFast
FAST
0.061 دلار
3,084 تومان
2.86%9.09%16.00%17,467 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4327
Digitalcoin
Digitalcoin
DGC
0.000712525967 دلار
35 تومان
0.00%0.22%6.65%17,401 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4328
Zone of Avoidance
Zone of Avoidance
ZOA
0.000400059408 دلار
20 تومان
0.36%7.04%1.35%17,529 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4329
Blockchain Valley Virtual
Blockchain Valley Virtual
BVV
0.007880114207 دلار
397 تومان
0.01%5.58%4.18%17,417 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4330
Doge KaKi
Doge KaKi
KAKI
0.000000051864 دلار
0.003 تومان
0.01%0.40%9.81%17,359 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4331
POW
POW
POW
0.041 دلار
2,089 تومان
0.74%2.06%18.08%17,353 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4332
Kunji Finance
Kunji Finance
KNJ
0.114 دلار
5,733 تومان
7.61%4.34%51.11%17,335 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4333
Genshiro
Genshiro
GENS
0.000122508192 دلار
6 تومان
0.36%1.05%19.38%17,327 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4334
Volta Club
Volta Club
VOLTA
136.395 دلار
6,879,886 تومان
0.01%2.05%9.21%17,296 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4335
NexAI
NexAI
NEX
0.000799910532 دلار
40 تومان
6.51%9.18%40.32%17,178 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4336
Xrp Classic (new)
Xrp Classic (new)
XRPC
0.002000582872 دلار
100 تومان
0.19%7.14%31.28%17,148 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4337
Getaverse
Getaverse
GETA
0.005243741437 دلار
264 تومان
0.24%2.55%6.81%17,070 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4338
Elyssa AR
Elyssa AR
$ELY
0.114 دلار
5,732 تومان
9.12%22.18%20.90%17,057 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4339
SideShift Token
SideShift Token
XAI
0.111 دلار
5,579 تومان
0.00%2.04%20.20%17,006 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4340
Furio
Furio
$FUR
0.024 دلار
1,228 تومان
0.14%0.02%0.33%17,006 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4341
The Three Kingdoms
The Three Kingdoms
TTK
0.000338851349 دلار
17 تومان
0.03%0.03%5.23%16,991 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4342
IndiGG
IndiGG
INDI
0.026 دلار
1,295 تومان
0.31%1.22%32.39%16,843 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4343
Ethermon
Ethermon
EMON
0.001006716046 دلار
50 تومان
0.19%2.14%1.78%16,842 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4344
Coritiba F.C. Fan Token
Coritiba F.C. Fan Token
CRTB
0.019 دلار
963 تومان
1.24%6.97%29.14%16,745 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4345
TON Token
TON Token
TON
2.402 دلار
121,163 تومان
0.12%54.63%2.27%16,758 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4346
Cradles
Cradles
CRDS
0.263 دلار
13,243 تومان
1.84%2.37%1.11%16,724 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4347
BlazeX
BlazeX
BLAZEX
0.000997029712 دلار
50 تومان
1.25%22.05%20.21%16,716 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4348
Compendium
Compendium
CMFI
0.005436645328 دلار
274 تومان
2.65%23.39%82.05%16,669 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4349
EmiSwap
EmiSwap
ESW
0.001337419104 دلار
67 تومان
0.01%0.03%0.02%16,636 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4350
Ari10
Ari10
ARI10
0.002783952655 دلار
140 تومان
0.01%1.14%0.25%16,622 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline