بیت کوین یا آلت کوین‌ها: کدام یک برای بازرگانان بهتر است؟

Categories
مقالات بیت‌کوین

دلایل بی‌شماری وجود دارد که چرا یک بازرگان در پذیرش پرداخت از طریق ارزدیجیتال‌های مردد است. در بسیاری از موارد، یک کوین به سرعت محبوب می‌شود اما پس از مدتی گمنام می شوند، بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که مشتریان همچنان یک هفته یا یک ماه دیگر از همان رمزارز استفاده کنند. حتی مهم‌تر از […]